bezárás

PÁLYÁZAT – Nemzetközi Iroda irodavezető munkakör ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nemzetközi Iroda
irodavezető
munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama:

határozott, 3 évre szól.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen

Az Egyetem nemzetközi tevékenysége körében:

 • nemzetközi mobilitással kapcsolatos pályázatfigyelés, pályázatok elkészítése, különösen az egyéni hallgatói és oktatói pályázatok vonatkozásában;
 • közalkalmazottak és hallgatók külföldi, kiemelten az Erasmus program keretébe illeszkedő tanulmányútjainak előkészítése, megszervezése;
 • a külföldi oktatók és hallgatók fogadásának előkészítése, megszervezése, magyarországi tartózkodásuk során szükséges hivatali ügyintézésük támogatása;
 • külföldi tanulással kapcsolatos információk nyújtása;
 • Erasmus program keretében érkező hallgatók számára kínált idegennyelvi kurzuskínálat összeállítása;
 • naprakész nyilvántartás vezetése a nemzetközi mobilitással kapcsolatos intézményi pályázati lehetőségekről és az intézményi pályázatokról, ehhez kapcsolódóan információs feladatok ellátása, az intézményi pályázatok összeállításában részvétel;
 • az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak kialakítása, ápolása és fenntartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú végzettség,
 • Legalább 3 év vezetői tapasztalat,
 • Felsőoktatási nemzetközi pályázatok kezelésében szerzett több éves tapasztalat,
 • Angol nyelvből legalább "C" típusú középfokú nyelvvizsga,
 • Magas szintű elemző és szintetizáló képesség,
 • Nagyfokú önállóság,
 • Kiemelkedő kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,
 • Igényesség, rendszeretet, szabálykövetés,
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek,
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsga,
 • További idegen nyelv ismerete,
 • Hazai és külföldi felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat,
 • Kulturális területen szerzett tapasztalat,
 • Stratégiai gondolkodásmód, proaktív beállítottság, határozott döntési képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (kinevezés esetén),
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
 • Minden olyan iratot, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton: az e-mail címen keresztül. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését, és az iktatószámot a fentiek szerint.

További információ kérhető: (e-mail: , tel.: +36 30 160 5384)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának határideje: Beadási határidőt követő 2 hét

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2021. december 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.mke.hu, 2021. december 1.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

Hírek, események

delineo ergo cogito

Megnyitó: 2022. január 21. 18:00
Helyszín: Vasarely Múzeum
Megtekinthető: 2022. április 24-ig

2022. január 18.

ARTAWARD INTERNATIONAL 2022

ONLINE APPLICATION
17.01. – 03.02.2022

2022. január 17.

Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Felsőoktatási Képzőművészeti Ösztöndíj” elnyerésére.

A pályázatok benyújtásának határideje:
A pályázatokat 2022. január 15 - 2022. február 10. között lehet benyújtani

2022. január 14.

A festékbe lépő ember

Megnyitó: 2021. 01. 24. 18:00
Helyszín: MKE PROFIL
Megtekinthető: 2022. 01. 24-30

2022. január 13.

10 ÉV – A JÁTÉKSZÍN ÚJ ARCULATPÁLYÁZATA

Határidő 2022. február 28. 24:00

2022. január 11.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 25.

2022. január 10.

PÁLYÁZAT – Képzőművészet-elmélet Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 24.

2022. január 07.

PÁLYÁZAT – Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 26.

2022. január 07.

cARTc | Káli Art Inn Szobor pályázat 2022

A pályázat határideje: 2022. január 31.

2022. január 06.

A BARCSAY PÁLYÁZAT JUTALMAZOTTJAINAK KIÁLLÍTÁSA

Díjátadó ünnepség: 2022. január 11. 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz terem
Megtekinthető: 2022. január 11- 21.

2022. január 04.

EOSC logo competition application

Pályázati határidő: 2022. febr. 25.

2022. január 04.

PÁLYÁZAT – Grafika Tanszék tanszékvezető (vezető) munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. január 31.

2021. december 27.

PÁLYÁZAT – Restaurátor Tanszék tanszékvezető (vezető) munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. január 31.

2021. december 27.

NYÍLT PÁLYÁZAT – a Barcsay Teremben és/vagy az Aulában rendezendő kiállítások megvalósítására

Beküldési határidő: 2022. február 15. éjfélig.

2021. december 20.

PÁLYÁZAT – Restaurátor Tanszék docensi álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 20.

2021. december 20.