bezárás

Tematikus felosztás a képzési kompetenciák alapján

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Programvezető: Hantos Károly
Tanulmányi koordináció: Pongó Istvánné
Program-adminisztrátor: Beszteri Orsolya, Tasnádi István

Rövidítések:
Kötelező ismeretkörök, tárgyak (KT):

HI:       A hallgatói korosztállyal való foglalkozás: nevelés-és oktatás-lélektani ism.
KP:      A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai
ME:     A mentorálás elmélete és speciális módszerei
PK:      A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete
SZM:   Az adott szakterület legújabb szaktudományi és szakmódszertani ismeretei
OKI:    Oktatás közigazgatási ismeretek
KO:     Közoktatási ismeretek
PP:       Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
SM:     Speciális módszertani ismeretek
VSZ:    Vezetési- és szervezetfejlesztési ismeretek

Kötelezően választható ismeretkörök, tematikák: (KV):

ISZ:     Ifjúságszociológia, ifjúsági szubkultúrák
IN:       Inkluzív nevelés, egészségnevelés, gyermekvédelem…
MK:     Modern információs kommunikációs technológiák
NT:      Nemzetközi tendenciák az oktatási rendszerek fejlődésében
TG:      Tehetséggondozás, kreativitás-fejlesztés

Kötelező gyakorlat (KGY)
Szakdolgozat (SZD)

A programban résztvevő meghívott oktatók és általuk oktatott ismeretkörök, tematikák:

Funták Gyula               (KT: KP) (KGY)
Galántai Zoltán(KT: KI) (KV: NT, MK)
Hantos Károly             (KT: VSZ, SM, PK) (KV: TG)
Juhász É. Horváth B.    (KV:MK)
Mányoki Endre            (KT: HI, KP, PK, ME) (KV: ISZ)
Nagy Imre                   (KT: ME, SZM) (KV: TG)
Pongó Istvánné            (KT: KI, (KV: IN)
Babocsay Ádám          (KT: PP, HI) (KV: ISZ)
Szűcs Tibor                 (KT: VSZ, KI, KO)

A terv szerint további meghívott intenzív workshop előadók: Balogh Balázs, Colin Foster, Droppa Judit, Farkas Ádám, Gaál József, Géczi János, Kepes András, Mihály Katalin, Németh András, Sólymos Sándor, Trencsényi László, Szabados Árpád, Szurcsik József.