bezárás

Mentorpedagógus (pedagógus-szakvizsgára felkészítő) szakirányú továbbképzési szak

Képzési követelmények

I. A szakirányú továbbképzés neve:
Mentorpedagógus (pedagógus-szakvizsgára felkészítő) szakirányú továbbképzési szak

II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: T10027

III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
OH-FRKP/1582-7/2007.

IV. A létesítő intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem

V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei:

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése:
  Mentorpedagógus (pedagógus-szakvizsgára felkészítő) szakirányú továbbképzési szak
 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
  Mentorpedagógus (szakvizsgázott pedagógus)
 3. Képzési terület:
  Pedagógusképzés
 4. A felvétel feltétele:
  4 félévre: pedagógus diploma + 3 év gyakorlat
 5. Képzési idő félévekben:
  4 félév (2+2 félév, 2 félév alapozó szakasz, 2 félév specializáció)
 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 7. A szakképzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A mentorpedagógus olyan szakember, aki szakszerű, hatékony támogatást tud adni pedagógustársainak az osztálytermi/szervezeti változások kezeléséhez, a nevelési-oktatási intézménybe (mint munkaszervezetbe) való beilleszkedéshez (pályakezdő vagy másik intézményből jött pedagógus belépése, tartósan (pl. gyes) távollévő munkatárs visszaintegrálása), segítséget nyújt a kiégés megelőzéséhez, a személyes fejlődés támogatásához.

A képzés ötvözi a vezetési alapismereteket, készség-és képességfejlesztést az egyének és csoportok hatékony támogatásához szükséges tudással. A felnőttképzés elméletének és módszertanának, a tanácsadásnak, (ön)reflexió eljárásainak ismerete, alkalmazásának képessége az intézményi humánerőforrás fejlesztésének kulcsszereplőjévé teszi a képzésen szerezhető tudás birtokosait. Szaktudásával eredményesen képes hozzájárulni az intézmény emberi erőforrásainak felméréséhez, egyén és munkakor egymáshoz illesztéséhez, mindezeken keresztül szakértelmével növeli az intézmény alaptevékenységének eredményességét, sikerességét.

a) a szakképzés során szerezhető ismeretek:

 • oktatási rendszerek, irányítás, eredményesség, hatékonyság, jogi szabályozás;
 • szervezetelmélet, szervezetfejlesztés, innováció, intézményértékelés;
 • stratégiaalkotás, minőségmenedzsment, humán erőforrás menedzsment;
 • andragógiai alapismeretek;
 • felnőttképzés-metodika;
 • reflektív pedagógiai;
 • tanácsadási elméletek és technikák;
 • moderátori ismeretek ás technikák.

A mentorpedagógus szakvizsgát letevő hallgatók ismerik a közoktatás rendszerét, annak működését, szabályozását; tisztában vannak a nevelési-oktatási intézmények, mint szervezetek diagnosztizálásának, fejlesztésének modelljeivel, elsajátítják a stratégiaalkotás, a projektmenedzsment, az emberi erőforrással való gazdálkodás, a minőségmenedzsment elméletét és módszereit. A képzés kiterjed a felnőttképzés jellegzetességeinek, elméletének és gyakorlatának bemutatására. A resztvevők tudást szereznek arról, hogy a felnőttek tanulása hogyan segíthető (tanácsadási modellek és technikák), hogyan érhető el az egyén és munkakörének összehangolása az egyéni kompetenciák és ambíciók, valamint a szervezeti célok és kultúra ismeretében.

b) a szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak:

 • a nevelési-oktatási intézményben (óvoda, iskola, kollégium stb.) a humánerőforrás vizsgálata és fejlesztése területén középvezetői feladatokat ellátni;
 • az intézménybe újonnan érkezett kollégáknak segítséget nyújtani a beilleszkedéshez, a szervezeti értékrend megismeréséhez, elfogadásához, a szervezet iránti elköteleződés kialakításához;
 • tanácsadással támogatni az osztálytermi munkavégzés eredményességének, hatékonyságának növelését, támogatást nyújtani a tanítási-tanulási folyamat megtervezéséhez, megfigyelés alapján történő értékeléséhez;
 • segítséget nyújtani a pedagógusok egyéni fejlesztési tervének elkészítéséhez, a munkatársak önismeretének növeléséhez, motivációs stratégiák kialakításához.

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • probléma-és helyzetfelismerés;
 • nehéz helyzetek és emberek kezelése;
 • kommunikációs készség;
 • konfliktusmegoldó képesség;
 • együttműködő képesség, az együttműködés tanítása;
 • rendszerben való gondolkodás;
 • elemzési és értékelési képesség;
 • (ön)reflektivitás; ön-és társismeret
 • fejlesztő értékelés képessége;
 • egyéni pozitív tulajdonságok felismerése, fejlesztésének támogatása (erősségekre építés);
 • motiválni, hatni tudás, meggyőzés képessége;
 • nyitottság;
 • rugalmasság;
 • empátia;
 • türelem;
 • adaptivitás.