bezárás

Tematikus felosztás a képzési kompetenciák alapján

Mentorpedagógus (pedagógus-szakvizsgára felkészítő) szakirányú továbbképzési szak

Programvezető: Hantos Károly
Tanulmányi koordináció: Pongó Istvánné
Program-adminisztrátor: Beszteri Orsolya, Tasnádi István

Rövidítések:
Kötelező ismeretkörök, tárgyak (KT):

FP:       A felnőttképzés pedagógiája
ME:     A mentorálás elmélete és speciális módszerei
PK:      A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete
OKI:    Oktatás közigazgatási ismeretek
KO:     Közoktatási ismeretek
MI:      Minőség-és innováció menedzsment
OP:      Oktatáspolitika és oktatásirányítás
RP:      Reflektív pedagógia
SM:     Stratégiai menedzsment
VSZ:    Vezetési- és szervezetfejlesztési ismeretek

Kötelezően választható ismeretkörök, tematikák: (KV):

IN:       Inkluzív nevelés, egészségnevelés, gyermekvédelem…
MK:     Modern információs kommunikációs technológiák
NT:      Nemzetközi tendenciák az oktatási rendszerek fejlődésében
PP:       Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
TG:      Tehetséggondozás, kreativitás-fejlesztés

Vezetői tréning (elmélet és gyakorlat) (VT)
Kötelező záróvizsgák (KZV)
Szakdolgozat (SZD)

A programban résztvevő meghívott oktatók és általuk oktatott ismeretkörök, tematikák:

Galántai Zoltán(KT: PA, KI) (KV: NT, MK) (VT)
Hantos Károly             (KT: PO, SM, SM) (KV: TG) (VT)
Juhász É. Horváth B.    (KV:MK)
Mányoki Endre            (KT: KP, PK, MI) (KV: SZ 1-2) (VT)
Nagy Imre                   (KT: ME, RP, PK) (KV: TG) (VT)
Pongó Istvánné            (KT: KI) (KV: IN)
Babocsay Ádám          (KV: PP) (VT)
Szűcs Tibor                 (KT: PK, KI, KO) (VT)

A terv szerint további meghívott intenzív workshop előadók: Balogh Balázs, Colin Foster, Droppa Judit, Farkas Ádám, Funták Gyula, Gaál József, Géczi János, Kepes András, Mihály Katalin, Németh András, Sólymos Sándor, Trencsényi László, Szabados Árpád, Szurcsik József.