ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Képzőművészet-elmélet egyetemi adjunktus munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Képzőművészet-elmélet egyetemi adjunktus munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Képzőművészet-elmélet egyetemi adjunktus munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Képzőművészet-elmélet Tanszék

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

egyetemi adjunktus

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Elsőrendű feladata a Képzőművészet-elmélet Tanszékhez tartozó szak elméleti és gyakorlati képzéseivel kapcsolatos oktatói feladatok ellátása. A tanszékvezetővel, illetve a vezető oktatókkal egyeztetve részt vesz a képzési szakok igényeinek megfelelő elméleti oktatási programok kialakításában, illetve azok folyamatos aktualizálásában. Részt vesz a Képzőművészet-elmélet Tanszékhez tartozó szak programjának megvalósításában, gondot fordít azok folyamatos aktualizálására, a képzések magas színvonalának megőrzésére, fejlesztésére. A tanszékvezetővel és a vezető oktatókkal egyeztetve dolgozza ki a tanszék tantervi programjába illeszkedő saját oktatói programját, amelyet tartalmi, módszertani szempontból legalább évente felülvizsgál, korszerűsít. Elvégzi a hallgatók tanulmányi munkájának ellenőrzését, értékelését, figyelmet fordít a hallgatók egyéni felkészülésére a vizsgák, bemutatók vonatkozásában. A Képzőművészet-elmélet Tanszékhez tartozó szakok tekintetében részt vesz • a tanszéki felvételi bizottságok munkájában, a felvételi feladatsorok kidolgozásában, a felvételizők munkájának értékelésében • a félévi-, év végi bemutatók szervezésében, lebonyolításában, a hallgatók felkészítésében és a bemutatottak értékelésében egyaránt • a tanszék kutatási programjainak megtervezésében és megvalósításában • a tanszék pályázatainak, együttműködési programjainak megtervezésében és megvalósításában • a tanszék programjaihoz kapcsolódó nyilvános publikációk, események (kiállítások, prezentációk, tudományos konferenciák, szimpozionok, elektronikus és nyomtatott publikációk stb.) tervezésében és megvalósításában • a tanszéki munka dokumentációjában • a hallgatók szakdolgozataival, diplomamunkáival kapcsolatos konzultációban • a végzősök diplomafelkészítésében • a tanszéki diplomabíráló- és záróvizsga-bizottságok munkájában A tanszékvezetővel és a vezető oktatókkal egyeztetve koordinálja a tanszéki feladatokat és képviseli a tanszéket az egyetem bizottságaiban, részt vesz az intézmény működésével kapcsolatos feladatokban.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):

Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 20 óra, részmunkaidő (heti 20 óra), Részmunkaidős foglalkoztatás

A munkavégzés helye: Budapest,

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb: A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@mke.hu e-mailcímre kell benyújtani.

Pályázati feltételek, előnyök:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/ képesítés:

 • Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Egyéb végzettség, szakirányú egyetemi végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • PhD vagy DLA doktori fokozat; vagy ezzel egyenértékű művészeti díj
 • Minimum 4 év felsőoktatási tapasztalat
 • Legalább egy középfokú C típusú nyelvvizsga egy világnyelvből, és alkalmas idegen nyelven előadás tartani
 • Alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, szervezésére

A pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Kutatási tapasztalat
 • Jelentős publikációs tevékenység
 • Oktatásszervezési tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Szakmai önéletrajz, benne a tanulmányokkal, az oktatásban eltöltött időszakra vonatkozó információkkal, és a pályázó szakmai eredményeivel;
 • Az oktatói munka ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó szakmai koncepció;
 • Publikációs jegyzék;
 • Végzettséget, szakképzettséget, doktori fokozatot, idegen-nyelvtudást tanúsító okiratok másolata;
 • Doktori értekezés címe és absztraktja; vagy ezzel egyenértékű művészeti díj hiteles másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul;
 • 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (1) és (2) bek. szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány arra is kiterjedően, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A publikálás tervezett időpontja: 2023.05.16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.07.

A pályázat elbírálásának módja:

A benyújtott pályázatokat a Rektor által felkért bíráló bizottság formai és tartalmi szempontból értékeli. A Rektor a bizottság véleményének mérlegelésével dönt az oktatói megbízásról.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.01

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE karbantartó (villanyszerelő) munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE karbantartó (villanyszerelő) munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyvivő szakértő / főkönyvelő munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.27.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyvivő szakértő / főkönyvelő munkakör betöltésére