A Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtára az ország legrégebbi művészeti szakkönyvtára, mely az intézmény 1871-es alapításától kezdve, azaz több, mint 150 éve gyűjti a hazai képzőművészetre vonatkozó könyveket és folyóiratokat, illetve az idegennyelvű szakirodalmat. A könyvtár amellett, hogy a nyomtatott publikációk gazdag tárháza, előfizetett hazai és külföldi adatbázisokkal, valamint színvonalas szaktájékoztatással is támogatja az egyetemen folyó oktatási és kutatási tevékenységet.

Jelenleg több, mint 100.000 kötetet tesz ki az állomány, melynek kiemelkedő részét képezik a 19. századi lapminták és ornamentika mintakönyvek. Figyelemreméltóak azok az optikával, mozgásillúzióval kapcsolatos kötetek és tárgyi emlékek is, melyek feltehetően az iskola egykori tanárának, Székely Bertalannak köszönhetően kerültek az állományba.

Az egyedülálló Művészeti Gyűjteményben mintegy 10.000grafika található, melyek többnyire az iskola egykori növendékeinek és tanárainak alkotásai. Emellett Meidzsi-kori japán fametszetek, a szecessziós plakátművészet híresalkotóinak – többek között Alfons Muchának – a remekművei, továbbá Giovanni Battista Piranesi rézmetszeteinek közel teljes sorozata képezi a kollekció fő részeit. Emellett körülbelül 12.000 fotográfia képviseli olyan, zömében 19. század végi, 20. század eleji alkotók munkásságát, mint Wilhelm von Gloeden báró, az Alinari testvérek, Giorgio Sommer, Jean-Baptiste Igout, Hermann Heid, Divald Károly, Klösz György, vagy Beszédes Sándor. Az intézmény egykori festménymásolat-gyűjteményének kiemelkedő darabjai, többek között Fényes Adolf, Koszta József, Tornyai Gyula művei egészítik ki a kollekciót, mely alapján képet alkothat az érdeklődő a magyar grafika történetéről, technikáiról, továbbá a hazai felsőfokú művészetoktatás módszereiről, múltjáról és jelenéről.

Az 1995-ben megalapított szaklevéltár az egyetemen, valamint jogelőd intézményeiben keletkezett hivatalosiratokat, továbbá intézménytörténeti jelentőségű forrásokatőriz. Ugyancsak gyűjtőkörébe tartoznak az intézmény egykori művésztanárainak iratai. A levéltárban többek között Lyka Károly (1869–1965) művészettörténész, valamint Zemplényi Tivadar (1864-1917) festőművész hagyatékából származó dokumentumok is találhatóak. Kiemelkedő forrásértékkel rendelkeznek a hallgatói anyakönyvek, amelyek 1876-tól kezdődően alkotnak szinte hiánytalan sorozatot. Egyedi kötetei az I. és a II. számú Festészeti Mesteriskola anyakönyvei (1883–1932). A levéltárban olyan ritkaságok is vannak, mint például a Mintarajziskola nagydíj-oklevele, amelyet az 1906-os milánói világiállításon nyert el.

Külön egységét képez az Adattár, amely az intézményhez kapcsolódó kiállítások kisnyomtatványait, meghívóit, plakátjait, kiállítási vezetőit, falszövegeit, fénykép dokumentációját és vendégkönyveit gyűjti. Jelentős fényképgyűjteményének egy része online is elérhető a gyűjtemény közös katalógusán keresztül, és külön adatbázisként is. A fényképek többek között a művészoktatás momentumait, tanórai munkát, oktatókat, műtárgy reprodukciókat ábrázolnak.