ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Gazdasági Osztály ügyintéző (könyvelő) munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Gazdasági Osztály ügyintéző (könyvelő) munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Gazdasági Osztály ügyintéző (könyvelő) munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Gazdasági Osztály
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

ügyintéző (könyvelő)
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • könyvviteli feladatok teljes körű ellátása • banki bizonylatok-, kötelezettségvállalások bizonylatainak kontírozása, könyvelése • analitikák vezetése • a rögzített tételekhez kapcsolódó kötelező egyezőségek biztosítása, ellenőrzése • részvétel a jogszabály által előirt havi, negyedéves, éves adatszolgáltatások, mérlegbeszámoló elkészítésében • közreműködés a szükséges egyéb adatszolgáltatások, statisztikák határidőre történő elkészítésében • egyéb analitikus nyilvántartások vezetése • együttműködés a pályázati elszámolások elkészítésében • közreműködés a könyvvizsgálati, ellenőrzési munkafolyamatokban • jogszabályok, pénzügyi előírások naprakész ismerete • költségvetési jelentések, mérlegjelentések, beszámolók készítésében együttműködés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya:
Közalkalmazotti jogviszony (Kjt)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:
Budapest,

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól. Pályázatát, fizetési igényének megjelölésével e-mailben: allaspalyazat@mke.hu e-mail címen várjuk. Kérjük a tárgyban feltüntetni a megpályázott megbízás megnevezését és az iktatószámot: ügyintéző (könyvelő), MKE/1211-1/2023

Pályázati feltételek, előnyök:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/ képesítés:

 • Érettségi, vagy középfokú szakképesíté

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • mérlegképes könyvelő szakképzettség, vagy hasonló területen szerzett legalább három év tapasztalat
 • 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (1) és (2) bek. szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány arra is kiterjedően, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

Egyéb pályázati előnyök:

 • felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat
 • FORRÁS program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat elbírálásának módja:
A benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a kancellár által kijelölt bizottság értékeli. Az elbírálás folyamatos

A publikálás tervezett időpontja: 2023.09.08.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.23.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.01.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE karbantartó (villanyszerelő) munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE karbantartó (villanyszerelő) munkakör betöltésére