PÁLYÁZAT – MKE könyvelő beosztás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE könyvelő beosztás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE könyvelő beosztás ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
könyvelő
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

 • könyvviteli feladatok teljes körű ellátása
 • banki bizonylatok-, kötelezettségvállalások bizonylatainak kontírozása, könyvelése
 • analitikák vezetése
 • a rögzített tételekhez kapcsolódó kötelező egyezőségek biztosítása, ellenőrzése
 • részvétel a jogszabály által előirt havi, negyedéves, éves adatszolgáltatások, mérlegbeszámoló elkészítésében
 • közreműködés a szükséges egyéb adatszolgáltatások, statisztikák határidőre történő elkészítésében
 • egyéb analitikus nyilvántartások vezetése
 • együttműködés a pályázati elszámolások elkészítésében
 • közreműködés a könyvvizsgálati, ellenőrzési munkafolyamatokban
 • jogszabályok, pénzügyi előírások naprakész ismerete
 • költségvetési jelentések, mérlegjelentések, beszámolók készítésében együttműködés

Illetmény és juttatások:

A pályázó bérigényét kérjük megadni a jelentkezéskor.

Pályázati feltételek:

 • mérlegképes könyvelő szakképzettség
 • vagy hasonló területen szerzett legalább három év tapasztalat
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat
 • FORRÁS program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatai
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik,
 • Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít,
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton: az allaspalyazat@mke.hu e-mail címre megküldve. A tárgyba kérjük feltüntetni: könyvelő, MKE/1736/2022.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a kancellár által kijelölt bizottság értékeli. Az elbírálás folyamatos. A kancellár dönt a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu) 2022. november 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

PÁLYÁZAT – Látványtervező Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

PÁLYÁZAT – Látványtervező Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 23.

PÁLYÁZAT – Látványtervező Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére
PÁLYÁZAT – MKE Gazdasági Osztály bérszámfejtő (ügyintéző) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE Gazdasági Osztály bérszámfejtő (ügyintéző) beosztás ellátására

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 16.

PÁLYÁZAT – MKE Gazdasági Osztály bérszámfejtő (ügyintéző) beosztás ellátására
PÁLYÁZAT – MKE könyvelő beosztás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE könyvelő beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. december 14.

PÁLYÁZAT – MKE könyvelő beosztás ellátására
PÁLYÁZAT – MKE főkönyvelő beosztás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE főkönyvelő beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. december 14.

PÁLYÁZAT – MKE főkönyvelő beosztás ellátására