ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő) betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő) betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő) betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Gazdasági Osztály
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő)
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • A tárgyi eszköz és készlet mozgások rögzítése, nyilvántartása a Forrás.NET programban • Elvégzi az új eszközök bevezetését, leltári számmal ellátja azokat, elkészíti az állományba vételi bizonylatot • Feladata az eszközök nyilvántartásba vétele az üzembe helyezés napjával • A tárgyi eszközök értékváltozásáról negyedévente feladást készít a könyvelés felé • Havonta ellenőrzi a nyilvántartások egyezőségét a főkönyvi könyveléssel • Ellátja a leltározási és selejtezési feladatokat • A leltározáshoz, selejtezéshez bizonylatokat és leltáríveket elkészíti. Felügyeli a szervezeti egységek leltározását. Elkészíti a leltár kiértékelését, a zárást átadja a főkönyvi könyvelés részére, mint a mérleg alapdokumentumát. • Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok földhivatali nyilvántartási adatokkal való egyezésének biztosítása és ellenőrzése a leltározás keretében • A vagyonnyilvántartást vezeti, a vagyonkezelt állami tulajdon jelentését elkészíti az MNV Zrt. részére a kért határidőre (vagyonkataszteri jelentés) • KSH adatszolgáltatás elkészítése • Az időszaki könyviteli zárlatok végrehajtásában, pályázati elszámolások, beszámolók összeállításában közreműködik

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: Budapest,

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól. Pályázatát, fizetési igényének megjelölésével e-mailben: allaspalyazat@mke.hu e-mail címen várjuk. Kérjük a tárgyban feltüntetni a megpályázott megbízás megnevezését és az iktatószámot: ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő), MKE/1210-3/2023

Pályázati feltételek, előnyök:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/ képesítés:

 • Érettségi, vagy középfokú szakképesítés

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • mérlegképes könyvelő szakképzettség, vagy hasonló területen szerzett legalább három év tapasztalat
 • 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (1) és (2) bek. szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány arra is kiterjedően, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

Egyéb pályázati előnyök:

 • felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat
 • FORRÁS program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a kancellár által kijelölt bizottság értékeli. Az elbírálás folyamatos

A publikálás tervezett időpontja: 2023.11.29.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.14.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.16.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály ügyvivő szakértő / főkönyvelő munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.25.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály ügyvivő szakértő / főkönyvelő munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, ügyvivő szakértő / kommunikációs referens munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.25.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, ügyvivő szakértő / kommunikációs referens munkakör betöltésére