ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyvivő szakértő / főkönyvelő munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyvivő szakértő / főkönyvelő munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyvivő szakértő / főkönyvelő munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Gazdasági Osztály
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

ügyvivő szakértő / főkönyvelő
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Az alábbi feladatok a főkönyvi könyvelőnek:

 • A számviteli politika, a számlarend és a törvényben előírt egyéb kötelezettségeknek megfelelően az Egyetem gazdasági eseményeinek teljes körű könyvelése.
 • Az időszaki könyvviteli zárlatok szervezése és végrehajtása, a beszámolók összeállítása, előkészítése, (havi IKJ előrejelzés, negyedéves mérleg, beszámoló)
 • A mérleg leltár elkészítése
 • A személyijuttatások és vegyes tételek könyvelése a Forrás.Net program használatával
 • Az előirányzat-felhasználásikeretszámlákon, alszámlákon történő gazdasági események vezetésének, valamint az ezzel kapcsolatosnyilvántartások és analitikák, a számlákon keresztül teljesítendő pénzforgalom szabályszerű lebonyolítása.
 • Azelőirányzatok nyilvántartása, az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások kezdeményezése, az ezzel összefüggő adatszolgáltatások teljesítése, MÁK által rendelkezésre bocsátott Költségvetési Modul (KM) rendszerben
 • ÁFA bevallás elkészítése (havi), cégautó adó (negyedéves), rehabilitációs hozzájárulás (negyedéves) feladása az ÁNYK-ba határidőre
 • Egyeztetés előirányzat-felhasználási keret kiadásának és bevételének alakulásáról egyeztetés
 • Az adókötelezettségek teljesítése, a kapcsolódó ügyintézés, adatszolgáltatások teljesítése havi áfa, negyedévesrehabilitációs hozzájárulás, negyedéves cégautó adó tekintetében - Kapcsolattartás az adóhatósággal és a Magyar Államkincstárral
 • Adatszolgáltatások előkészítése, költségvetési beszámoló előkészítése
 • Kapcsolattartás a szervezeti egységekkel
 • Döntéselőkészítő és háttéranyagok készítése
 • Érvényesítői feladatok ellátása Azérvényesítés során a teljesítés igazolás alapján az alábbiak ellenőrzése: - kötelezettségvállalás megtörténte - az áruról, illetve szolgáltatásról kiállított számla, egyéb bizonylat alaki, tartalmi előírásoknak való megfelelősége (szállító, vevőneve, címe, adószáma, bankszámlaszáma, az áru, illetve szolgáltatás megnevezése, ÁFA tartalma.)
 • A megelőzőügymenetben az ÁHT, az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak, továbbá belső szabályzatokban foglaltaknak betartása megtörtént-e.
 • A feladatellátáshoz kapcsolódóhatályos jogszabályi és belső szabályokban rögzített előírások megismerése és alkalmazása.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):

Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya:

Közalkalmazotti jogviszony (Kjt)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:

Budapest,

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb:

Pályázatát, fizetési igényének megjelölésével e-mailben: allaspalyazat@mke.hu e-mail címen várjuk. Kérjük a tárgyban feltüntetni a megpályázott megbízás megnevezését és az iktatószámot: főkönyvelő, MKE/52-2/2024

Pályázati feltételek, előnyök:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/ képesítés:

 • mérlegképes könyvelő szakképzettség
 • legalább főiskolai végzettség - pénzügy, számvitel szakon
 • 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. (1) és (2) bek. szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány arra is kiterjedően, hogy apályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • 3 éves államháztartásban hasonló pozícióban szerzett gyakorlat

Egyéb pályázati előnyök:

 • Forrás program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • A Kjt. 20/A. (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • részletes szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat elbírálásának módja:

A benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a kancellár által kijelölt bizottság értékeli. Az elbírálás folyamatos

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.27.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.03.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Keressünk egyetemi adjunktus pozícióra új kollégánkat

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.23.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Keressünk egyetemi adjunktus pozícióra új kollégánkat

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Látványtervező Tanszék docensi álláshely betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.15

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Látványtervező Tanszék docensi álláshely betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Nemzetközi Mobilitási Osztály ügyvivő szakértő / nemzetközi koordinátor munkakör/feladatkör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.24. 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Nemzetközi Mobilitási Osztály ügyvivő szakértő / nemzetközi koordinátor munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Intermédia Tanszék egyetemi adjunktus munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 30.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Intermédia Tanszék egyetemi adjunktus munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE karbantartó (villanyszerelő) munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE karbantartó (villanyszerelő) munkakör betöltésére