PÁLYÁZAT – Látványtervező Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

PÁLYÁZAT – Látványtervező Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

PÁLYÁZAT – Látványtervező Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Látványtervező Tanszék
egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott, 2023. június 30-ig szól

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

Elsőrendű feladata a Látványtervező Tanszékhez tartozó szak elméleti és gyakorlati képzéseivel kapcsolatos oktatói feladatok ellátása.

A tanszékvezetővel, illetve a vezető oktatókkal egyeztetve részt vesz a képzési szakok igényeinek megfelelő gyakorlati és elméleti oktatási programok kialakításában, illetve azok folyamatos aktualizálásában.

Részt vesz a Látványtervező Tanszékhez tartozó szak programjának megvalósításában, gondot fordít azok folyamatos aktualizálására, a képzések magas színvonalának megőrzésére, fejlesztésére.

A tanszékvezetővel és a vezető oktatókkal egyeztetve dolgozza ki a tanszék tantervi programjába illeszkedő saját oktatói programját, amelyet tartalmi, módszertani szempontból legalább évente felülvizsgál, korszerűsít.

Elvégzi a hallgatók tanulmányi munkájának ellenőrzését, értékelését, figyelmet fordít a hallgatók egyéni felkészülésére a vizsgák, bemutatók vonatkozásában.

A Látványtervező Tanszékhez tartozó szakok tekintetében részt vesz

 • a tanszéki felvételi bizottságok munkájában, a felvételi feladatsorok kidolgozásában, a felvételizők munkájának értékelésében
 • a félévi-, év végi bemutatók szervezésében, lebonyolításában, a hallgatók felkészítésében és a bemutatottak értékelésében egyaránt
 • a tanszék kutatási programjainak megtervezésében és megvalósításában
 • a tanszék pályázatainak, együttműködési programjainak megtervezésében és megvalósításában
 • a tanszék programjaihoz kapcsolódó nyilvános publikációk, események (kiállítások, prezentációk, előadások, tudományos konferenciák, szimpozionok, elektronikus és nyomtatott publikációk stb.) tervezésében és megvalósításában
 • a tanszéki munka dokumentációjában
 • a hallgatók diplomamunkáival kapcsolatos konzultációban
 • a végzősök diplomafelkészítésében
 • a tanszéki diplomabíráló- és záróvizsga-bizottságok munkájában

A tanszékvezetővel és a vezető oktatókkal egyeztetve koordinálja a tanszéki feladatokat és képviseli a tanszéket az egyetem bizottságaiban, részt vesz az intézmény működésével kapcsolatos feladatokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú egyetemi végzettség;
 • DLA doktori fokozat; vagy ezzel egyenértékű művészeti díj
 • Minimum 2 év felsőoktatási tapasztalat;
 • Büntetlen előélet;
 • Legalább egy középfokú C típusú nyelvvizsga egy világnyelvből, és alkalmas idegen nyelven előadás tartani;
 • A magyar színházművészeti szcénában elismert, önálló művészeti munkássággal rendelkező látványtervező művész,
 • Alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, szervezésére.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:

 • A Látványtervező Tanszék által oktatott szakok beható ismerete
 • Egyetemi képzésben szerzett oktatói tapasztalat
 • Részvétel hazai és nemzetközi rangos művészeti kiállításokon, önálló tervezőként színházi előadásokban, mozgóképes alkotásokban
 • A szakmai angol nyelv ismerete és angol nyelven való oktatási tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, benne a tanulmányokkal, az oktatásban eltöltött időszakra vonatkozó információkkal, és a pályázó szakmai eredményeivel;
 • Az oktatói munka ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó szakmai koncepció;
 • Végzettséget, szakképzettséget, doktori fokozatot, idegen-nyelvtudást tanúsító okiratok másolata;
 • Doktori értekezés címe és absztraktja; vagy ezzel egyenértékű művészeti díj hiteles másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul;
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a rektor által felkért bíráló bizottság formai és tartalmi szempontból értékeli. A rektor a bizottság véleményének mérlegelésével dönt az oktatói megbízásról.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2023. február 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 23.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@mke.hu e-mailcímre kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 16.

A benyújtott pályázatokat a rektor által felkért bíráló bizottság formai és tartalmi szempontból értékeli. A rektor a bizottság véleményének mérlegelésével dönt az oktatói megbízásról.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu) 2022. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

PÁLYÁZAT – MKE rektori kabinetvezető (vezető) munkakör ellátására

PÁLYÁZAT – MKE rektori kabinetvezető (vezető) munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. február 22.

PÁLYÁZAT – MKE rektori kabinetvezető (vezető) munkakör ellátására
PÁLYÁZAT – MKE jogi és humánpolitikai osztályvezető (vezető) megbízás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE jogi és humánpolitikai osztályvezető (vezető) megbízás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. február 22.

PÁLYÁZAT – MKE jogi és humánpolitikai osztályvezető (vezető) megbízás ellátására
PÁLYÁZAT – MKE tanulmányi osztályvezető (vezető) megbízás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE tanulmányi osztályvezető (vezető) megbízás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. február 22.

PÁLYÁZAT – MKE tanulmányi osztályvezető (vezető) megbízás ellátására
PÁLYÁZAT – MKE gazdasági igazgató (vezető) megbízás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE gazdasági igazgató (vezető) megbízás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. február 22.

PÁLYÁZAT – MKE gazdasági igazgató (vezető) megbízás ellátására
PÁLYÁZAT – MKE beszerzési, beruházási és vagyongazdálkodási osztályvezető (vezető) megbízás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE beszerzési, beruházási és vagyongazdálkodási osztályvezető (vezető) megbízás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. február 22.

PÁLYÁZAT – MKE beszerzési, beruházási és vagyongazdálkodási osztályvezető (vezető) megbízás ellátására
PÁLYÁZAT – MKE kancellári kabinetvezető (vezető) megbízás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE kancellári kabinetvezető (vezető) megbízás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. február 22.

PÁLYÁZAT – MKE kancellári kabinetvezető (vezető) megbízás ellátására
PÁLYÁZAT – MKE operatív igazgató (vezető) megbízás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE operatív igazgató (vezető) megbízás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. február 21.

PÁLYÁZAT – MKE operatív igazgató (vezető) megbízás ellátására