PÁLYÁZAT – MKE főkönyvelő beosztás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE főkönyvelő beosztás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE főkönyvelő beosztás ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
főkönyvelő
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A számviteli politika, a számlarend és a törvényben előírt egyéb kötelezettségeknek megfelelően az Egyetem gazdasági eseményeinek teljes körű könyvelése.
 • Az időszaki könyvviteli zárlatok szervezése és végrehajtása, a beszámolók összeállítása, KGR K11 rendszerben való rögzítése (havi IKJ előrejelzés, negyedéves mérleg, beszámoló)
 • A személyi juttatások és vegyes tételek könyvelése a Forrás.Net program használatával
 • Az előirányzat-felhasználási keretszámlákon, alszámlákon történő gazdasági események vezetésének, valamint az ezzel kapcsolatos nyilvántartások és analitikák, a számlákon keresztül teljesítendő pénzforgalom szabályszerű lebonyolítása.
 • Az előirányzatok nyilvántartása, az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások kezdeményezése, az ezzel összefüggő adatszolgáltatások teljesítése, MÁK által rendelkezésre bocsátott Költségvetési Modul (KM) rendszerben
 • Egyeztetés előirányzat-felhasználási keret kiadásának és bevételének alakulásáról
 • Az adókötelezettségek teljesítése, a kapcsolódó ügyintézés, adatszolgáltatások teljesítése havi áfa, negyedéves rehabilitációs hozzájárulás, negyedéves cégautó adó tekintetében
 • Kapcsolattartás az adóhatósággal és a Magyar Államkincstárral
 • Adatszolgáltatások előkészítése, költségvetési beszámoló előkészítése
 • Döntéselőkészítő és háttéranyagok készítése
 • Érvényesítői feladatok ellátása
 • Az osztályvezető helyettesítése

Illetmény és juttatások:

A pályázó bérigényét kérjük megadni a jelentkezéskor.

Pályázati feltételek:

 • regisztrált mérlegképes végzettség
 • hasonló területen szerzett legalább kétéves tapasztalat
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú végzettség
 • Felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat
 • FORRÁS program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatai,
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik,
 • Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít,
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton: az allaspalyazat@mke.hu e-mail címre megküldve. A tárgyba kérjük feltüntetni: főkönyvelő, MKE/1737/2022.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot tartalmi és formai szempontból a kancellár által kijelölt bizottság értékeli. Az elbírálás folyamatos. A kancellár dönt a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu) 2022. november 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Szobrász Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.04. 12:00.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Szobrász Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére