ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Informatikus / rendszergazda munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Informatikus / rendszergazda munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Informatikus / rendszergazda munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Informatikus / rendszergazda
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
Az Egyetem Informatikai Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen:
Az Egyetem székhelyén és telephelyein rendszergazdai teendők ellátása.

 • felhasználókkal való folyamatos és közvetlen kapcsolattártás, kommunikáció;
 • felhasználói bejelentések alapján konfigurációs beállítások végrehajtása;
 • felhasználók teljes körű informatikai szoftveres és hardveres támogatása, incidensek kezelése;
 • rendszergazdai teendők ellátása, operációs rendszerek konfigurálása és telepítése, az operációs rendszerek és az alkalmazások hibáinak feltárása és elhárítása;
 • napi szintű felhasználói gépeket érintő informatikai feladatok és problémák megoldása;
 • hálózati üzemeltetési feladatok, hálózati hibák felderítése, hibaelhárítás:
  • MS Windows, valamint Linux alapú kiszolgálókon futó alkalmazások felügyelete,
  • az intézmény számítástechnikai eszközeinek, különösen az informatikai hálózat, a szoftverek és különféle adatbázisok, informatika terem stb. folyamatos és biztonságos üzemeltetéséről való gondoskodás.
 • az alapfeladatok ellátáshoz szükséges szoftverek működési környezetének biztosítása, beleértve az egyes szervezeti egységek (pl.: Gazdasági Osztály, Tanulmányi Osztály, Könyvtár stb.) speciális szoftvereit is;
 • a számítógépek vírusmentességének fenntartásáról való gondoskodás, annak rendszeres ellenőrzése, az internet működésének folyamatos ellenőrzése;
 • új hálózati azonosítók kiadása, a felhasználók felhasználói jogainak karbantartása;
 • a szoftverek és a licencszerződések nyilvántartása;
 • a számítástechnikai eszközök szabályos használatának ellenőrzése, megrendelésének lebonyolítása, telepítése, beállítása, selejtezése, rendszeres ellenőrzése, a hibák felderítése és elhárítása;
 • HelpDesk feladatok ellátása, incidenskezelés, felhasználók teljeskörű informatikai támogatása (környezet: MS Windows, MS Office, MAC OS, Poszeidon iktatóprogram, Neptun, Forrás.NET gazdálkodási program stb.)
 • informatikai eszközök életciklus kezelése (pl.: eszköz beszerzési tevékenységek, leltározási tevékenységek, üzembe helyezés, selejtezés, raktározás stb.);
 • a tanórák, illetve az egyéb események, rendezvények hangosítása, és multimédiás támogatása;
 • a közösen (elsősorban oktatástechnikai célokra) használt eszközök kölcsönzésének lebonyolítása, azok kiadása, visszavétele az erre vonatkozó szabályok szerint.

Betöltendő állás jogviszonya:
Közalkalmazotti jogviszony (Kjt)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan idő;teljes munkaidő (heti 40 óra),

A munkavégzés helye:
Budapest,

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb:
Pályázatát, fizetési igényének megjelölésével e-mailben:
allaspalyazat@mke.hu e-mail címen várjuk. Kérjük a tárgyban feltüntetni a megpályázott megbízás megnevezését és az iktatószámot: informatikus, rendszergazda, MKE/1606/2023

Pályázati feltételek, előnyök:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/ képesítés:

 • közgazdász, jogász, mérnök, gazdálkodási szakmérnök, műszaki menedzser egyetemi Középfokú szakirányú végzettség,
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (2) bek. szerinti speciális tartalommal, arra is kiterjedően, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, cselekvőképesség, magyar állampolgárság.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Microsoft alapú informatikai rendszerekkel szerzett üzemeltetési tapasztalat
 • Microsoft szerver és hálózati architektúrák, komponensek ismerete
 • Microsoft (Windows 10, 11 és O365) kliensek rendszergazdai szintű ismerete
 • Kiváló problémamegoldó és kommunikációs készség, proaktív hozzáállás

A pályázat elbírálása során előnyt jelent

Egyéb pályázati előnyök:

 • MacOS kliensek rendszergazdai szintű ismerete
 • Felsőoktatási vagy közoktatási intézményben szerzett munkatapasztalat
 • 3-5 év rendszerüzemeltetői tapasztalat
 • Forrás.NET, Poszeidon, NEPTUN, KIRA és eKréta rendszerek üzemeltetői szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A publikálás tervezett időpontja: 2023.09.08

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.23

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.28

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.01

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Keressünk egyetemi adjunktus pozícióra új kollégánkat

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.23.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Keressünk egyetemi adjunktus pozícióra új kollégánkat

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Látványtervező Tanszék docensi álláshely betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.15

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Látványtervező Tanszék docensi álláshely betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Nemzetközi Mobilitási Osztály ügyvivő szakértő / nemzetközi koordinátor munkakör/feladatkör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.24. 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Nemzetközi Mobilitási Osztály ügyvivő szakértő / nemzetközi koordinátor munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Intermédia Tanszék egyetemi adjunktus munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 30.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Intermédia Tanszék egyetemi adjunktus munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE karbantartó (villanyszerelő) munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE karbantartó (villanyszerelő) munkakör betöltésére