ÁLLÁSPÁLYÁZAT –MKE, Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium pályázatot hirdet Pedagógus / digitális kultúra tanár feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT –MKE, Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium pályázatot hirdet Pedagógus / digitális kultúra tanár feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT –MKE, Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium pályázatot hirdet Pedagógus / digitális kultúra tanár feladatkör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Pedagógus / digitális kultúra tanár
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
Nappali és esti rendszerű szakgimnáziumban digitális kultúra tantárgy oktatás feladatok elvégzése

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, rész munkaidő (heti 20 óra),

A munkavégzés helye: Budapest,

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb:
A pályázatot elektronikus úton a Jogi és Humánpolitikai Osztálynak címezve, az allaspalyazat@mke.hu e-mail címre kell megküldeni. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskés Krisztina nyújt, a kecskes.krisztina@kiskepzo.hu e-mail címen

Pályázati feltételek, előnyök:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet,
  • Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/ képesítés:

  • Egyetemi végzettség,

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  • 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (1) és (2) bek. szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány arra is kiterjedően, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
  • 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (1) és (2) bek. szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány arra is kiterjedően, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
  • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A publikálás tervezett időpontja: 2023.11.13.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.01

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (bérszámfejtő) betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.14.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (bérszámfejtő) betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő) betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.14.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő) betöltésére