ÁLLÁSPÁLYÁZAT – ügyvivő szakértő / kommunikációs referens munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – ügyvivő szakértő / kommunikációs referens munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – ügyvivő szakértő / kommunikációs referens munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

ügyvivő szakértő / kommunikációs referens
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
A Rektori Kabinet munkatársaként az egyetem kommunikációskapcsolatainak koordinálása: • A Magyar Képzőművészeti Egyetem kommunikációs stratégiájának fejlesztése. • AMagyar Képzőművészeti Egyetem teljeskörű kommunikációs feladatainak ellátása. • Az MKE belső és külső kiállításiprogramjaihoz kapcsolódó kommunikációs teendők elvégzése. • Marketingkommunikációs feladatok, eseményekhez kapcsolódó szövegek megírása. • Az egyetemi honlap-arculat figyelése, a website tartalmánakkialakításához és gondozásához kapcsolódó koordinációs feladatok ellátása, anyagok begyűjtése, rendszerezése,szerkesztése és gyártása. Social media tartalom fejlesztés. • Hírlevél szerkesztése, terjesztése • Intézményen belülikommunikáció megteremtése, erősítése, koordinálása. • Az egyetemi közösségeket érintő információk gyűjtése,hírek gyártása és közzététele. • Az Egyetem kommunikációjához szükséges kapcsolattartás külsős partnerekkel.

Betöltendő állás szakmacsoportja:
kommunikáció

Betöltendő állás jogviszonya:
Közalkalmazotti jogviszony (Kjt)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, teljes munkaidő (heti 40 óra),

A munkavégzés helye:
Budapest,

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb :
Pályázatát, fizetési igényénekmegjelölésével e-mailben: allaspalyazat@mke.hu e-mail címen várjuk. Kérjük a tárgyban feltüntetni a megpályázott megbízás megnevezését és az iktatószámot: ügyvivő szakértő / kommunikációs referens, MKE/1596/2023.

Pályázati feltételek, előnyök:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/ képesítés:

 • Felsőfokúvégzettség
 • MS Office megbízható ismerete és használata (különösen Excel és Word)
 • legalább 3 év hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
 • 90 napnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d)pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges

Egyéb pályázati előnyök:

 • közigazgatásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • a Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A. (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy apályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhezhozzájárul.
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A publikálás tervezett időpontja: 2023.09.08.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.23.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.01

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Szobrász Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.04. 12:00.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Szobrász Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére