ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Tanárképző Tanszék egyetemi tanársegéd munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Tanárképző Tanszék egyetemi tanársegéd munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Tanárképző Tanszék egyetemi tanársegéd munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Tanárképző Tanszék
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

egyetemi tanársegéd
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
Elsőrendű feladata a Tanárképző Tanszékhez tartozó szak elméleti és gyakorlati képzéseivel kapcsolatos oktatói feladatok ellátása. A tanszékvezetővel, illetve a vezető oktatókkal egyeztetve részt vesz a képzési szakok igényeinek megfelelő elméleti oktatási programok kialakításában, illetve azok folyamatos aktualizálásában. Részt vesz a Tanárképző Tanszékhez tartozó szak programjának megvalósításában, gondot fordít azok folyamatos aktualizálására, a képzések magas színvonalának megőrzésére, fejlesztésére. A tanszékvezetővel és a vezető oktatókkal egyeztetve dolgozza ki a tanszék tantervi programjába illeszkedő saját oktatói programját, amelyet tartalmi, módszertani szempontból legalább évente felülvizsgál, korszerűsít. Elvégzi a hallgatók tanulmányi munkájának ellenőrzését, értékelését, figyelmet fordít a hallgatók egyéni felkészülésére a vizsgák, bemutatók vonatkozásában. A Tanárképző Tanszékhez tartozó szakok tekintetében részt vesz ● a tanszéki felvételi bizottságok munkájában, a felvételi feladatsorok kidolgozásában, a felvételizők munkájának értékelésében ● a félévi-, év végi bemutatók szervezésében, lebonyolításában, a hallgatók felkészítésében és a bemutatottak értékelésében egyaránt ● a tanszék kutatási programjainak megtervezésében és megvalósításában ● a tanszék pályázatainak, együttműködési programjainak megtervezésében és megvalósításában ● a tanszék programjaihoz kapcsolódó nyilvános publikációk, események (kiállítások, prezentációk, tudományos konferenciák, szimpozionok, elektronikus és nyomtatott publikációk stb.) tervezésében és megvalósításában ● a tanszéki munka dokumentációjában ● a hallgatók szakdolgozataival, diplomamunkáival kapcsolatos konzultációban ● a végzősök diplomafelkészítésében ● a tanszéki diplomabíráló- és záróvizsga-bizottságok munkájában A tanszékvezetővel és a vezető oktatókkal egyeztetve koordinálja a tanszéki feladatokat és képviseli a tanszéket az egyetem bizottságaiban, részt vesz az intézmény működésével kapcsolatos feladatokban.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, részmunkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidős foglalkoztatás

A munkavégzés helye: Budapest,

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb: A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@mke.hu e-mailcímre kell benyújtani.

Pályázati feltételek, előnyök:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/ képesítés:

 • Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Egyéb végzettség, • Szakirányú egyetemi végzettség a képzőművészet területén

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • DLA doktori fokozat, vagy legalább doktori abszolutórium; vagy ezzel egyenértékű művészeti díj
 • Minimum 4 év felsőoktatási tapasztalat művészeti tanárképzésben
 • Legalább egy középfokú C típusú nyelvvizsga egy világnyelvből, és alkalmas idegen nyelven előadás tartani
 • Alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, szervezésére

A pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Kutatási tapasztalat
 • Jelentős publikációs tevékenység
 • Oktatásszervezési tapasztalat
 • A Tanárképző Tanszék által oktatott szakok beható ismerete
 • Gyakorlatvezető tanári tapasztalat
 • Oktatási Irányításban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Szakmai önéletrajz, benne a tanulmányokkal, az oktatásban eltöltött időszakra vonatkozó információkkal, és a pályázó szakmai eredményeivel;
 • Az oktatói munka ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó szakmai koncepció; - Publikációs jegyzék;
 • Végzettséget, szakképzettséget, doktori fokozatot vagy abszolutórium szerzést, idegen-nyelvtudást tanúsító okiratok másolata;
 • Doktori értekezés címe és absztraktja; vagy ezzel egyenértékű művészeti díj hiteles másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul;
 • 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (1) és (2) bek. szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány arra is kiterjedően, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A publikálás tervezett időpontja: 2023.05.16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.04.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.07.

A pályázat elbírálásának módja:
A benyújtott pályázatokat a rektor által felkért bíráló bizottság formai és tartalmi szempontból értékeli. A rektor a bizottság véleményének mérlegelésével dönt az oktatói megbízásról.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.01

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály ügyvivő szakértő / főkönyvelő munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.25.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály ügyvivő szakértő / főkönyvelő munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, ügyvivő szakértő / kommunikációs referens munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.25.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, ügyvivő szakértő / kommunikációs referens munkakör betöltésére