PÁLYÁZAT – MKE Festő Tanszék festő osztályt vezető, egyetemi adjunktus állás­helyének betöltésére

PÁLYÁZAT – MKE Festő Tanszék festő osztályt vezető, egyetemi adjunktus állás­helyének betöltésére

PÁLYÁZAT – MKE Festő Tanszék festő osztályt vezető, egyetemi adjunktus állás­helyének betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Festő Tanszék festő osztályt vezető
egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:
Elsőrendű feladata a Festő Tanszékhez tartozó szak/ok/ elméleti és gyakorlati képzéseivel kapcsolatos oktatói feladatok ellátása.
A tanszékvezetővel, illetve a vezető oktatókkal egyeztetve részt vesz a képzési szak/ok/ igényeinek megfelelő elméleti és gyakorlati oktatási programok kialakításában, illetve azok folyamatos aktualizálásában.
Részt vesz a Festő Tanszékhez tartozó szak/ok/ programjának megvalósításában, gondot fordít azok folyamatos aktualizálására, a képzések magas színvonalának megőrzésére, fejlesztésére.
A tanszékvezetővel és a vezető oktatókkal egyeztetve dolgozza ki a tanszék tantervi programjába illeszkedő saját oktatói programját, amelyet tartalmi, módszertani szempontból legalább évente felülvizsgál, korszerűsít.
Elvégzi a hallgatók tanulmányi munkájának ellenőrzését, értékelését, figyelmet fordít a hallgatók egyéni felkészülésére a vizsgák, bemutatók vonatkozásában.

A Festő Tanszékhez tartozó szak/ok/ tekintetében részt vesz

 • a tanszéki felvételi bizottságok munkájában, a felvételi feladatsorok kidolgozásában, a felvételizők munkájának értékelésében
 • a félévi-, év végi bemutatók szervezésében, lebonyolításában, a hallgatók felkészítésében és a bemutatottak értékelésében egyaránt
 • a tanszék kutatási programjainak megtervezésében és megvalósításában
 • a tanszék pályázatainak, együttműködési programjainak megtervezésében és megvalósításában
 • a tanszék programjaihoz kapcsolódó nyilvános publikációk, események (kiállítások, prezentációk, tudományos konferenciák, szimpóziumok, elektronikus és nyomtatott publikációk stb.) tervezésében és megvalósításában
 • a tanszéki munka dokumentációjában
 • a hallgatók szakdolgozataival, diplomamunkáival kapcsolatos konzultációban
 • a végzősök diplomafelkészítésében
 • a tanszéki diplomabíráló- és záróvizsga-bizottságok munkájában

A tanszékvezetővel és a vezető oktatókkal egyeztetve koordinálja a tanszéki feladatokat és képviseli a tanszéket az egyetem bizottságaiban, részt vesz az intézmény működésével kapcsolatos feladatokban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú (festőművész) egyetemi végzettség;
 • DLA doktori fokozat; vagy ezzel egyenértékű művészeti díj
 • Minimum 4 év felsőoktatási tapasztalat;
 • Büntetlen előélet;
 • Legalább egy középfokú C típusú nyelvvizsga egy világnyelvből, fontos, hogy a jelölt alkalmas legyen idegen nyelven kommunikálni és előadást tartani;
 • Alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, szervezésére.
 • A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
 • Kiemelkedő alkotói tevékenység, részvétel a hazai és nemzetközi kortárs művészetben
 • Oktatásszervezési és oktatói tapasztalat
 • Jelentős publikációs tevékenység
 • A Festő Tanszék által oktatott szak/ok beható ismerete

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, benne a tanulmányokkal, az oktatásban eltöltött időszakra vonatkozó információkkal, és a pályázó szakmai eredményeivel;
 • Az oktatói munka ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó szakmai koncepció;
 • Publikációs, illetve kiállítási jegyzék;
 • Szakmai portfólió – javasolt az eddigi alkotói tevékenységet bemutató prezentáció;
 • Végzettséget, szakképzettséget, doktori fokozatot, idegen-nyelvtudást tanúsító okiratok másolata;
 • Doktori értekezés címe és absztraktja; vagy ezzel egyenértékű művészeti díj hiteles másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul;
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók az elbírálás részeként személyes bemutatkozási lehetőséget kapnak. A benyújtott pályázati anyagokat és a portfólióval történő bemutatkozást a rektor által felkért bíráló bizottság, jelen esetben a Festő Tanszék oktatói formai és tartalmi szempontból titkos szavazással értékelik. A rektor a bizottság véleményének mérlegelésével dönt az oktatói megbízásról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
2023. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 1.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@mke.hu e-mailcímre kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 16.

A pályázók az elbírálás részeként személyes bemutatkozási lehetőséget kapnak. A benyújtott pályázati anyagokat és a portfólióval történő bemutatkozást a rektor által felkért bíráló bizottság, jelen esetben a Festő Tanszék oktatói formai és tartalmi szempontból titkos szavazással értékelik. A rektor a bizottság véleményének mérlegelésével dönt az oktatói megbízásról.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu), 20222. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

PÁLYÁZAT – Látványtervező Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

PÁLYÁZAT – Látványtervező Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 23.

PÁLYÁZAT – Látványtervező Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére
PÁLYÁZAT – MKE Gazdasági Osztály bérszámfejtő (ügyintéző) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE Gazdasági Osztály bérszámfejtő (ügyintéző) beosztás ellátására

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 16.

PÁLYÁZAT – MKE Gazdasági Osztály bérszámfejtő (ügyintéző) beosztás ellátására
PÁLYÁZAT – MKE könyvelő beosztás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE könyvelő beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. december 14.

PÁLYÁZAT – MKE könyvelő beosztás ellátására
PÁLYÁZAT – MKE főkönyvelő beosztás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE főkönyvelő beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. december 14.

PÁLYÁZAT – MKE főkönyvelő beosztás ellátására