PÁLYÁZAT – MKE pénzügyi és számviteli ügyintéző (ügyvivő szakértő) munkakör betöltésére

PÁLYÁZAT – MKE pénzügyi és számviteli ügyintéző (ügyvivő szakértő) munkakör betöltésére

PÁLYÁZAT – MKE pénzügyi és számviteli ügyintéző (ügyvivő szakértő) munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
pénzügyi és számviteli ügyintéző (ügyvivő szakértő)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Beérkező számlák fogadása, érkeztetés ellenőrzése, elosztása. A számlák és számviteli bizonylatok alaki és tartalmi követelményeinek rögzítés előtti ellenőrzése. Teljesítés igazolás ellenőrzése, bekérése. Előlegszámlák és egyéb pénzbekérők rögzítése Forrás.NET programban a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározottak szerint. Kimenő számlák rögzítése, megküldése a partnereknek. Partnertörzs kezelése, aktualizálása, változások követése. Egyeztetés a szervezeti egységekkel a számlák mellékleteivel, a teljesítési adatokkal kapcsolatosan. Banki állományok letöltése a Magyar Államkincstár Számlavezető Rendszeréből Forrás. NET programba importálása, számlák rendezése banki kivonat szerint. Banki kivonatok naponta történő letöltése a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott Számlevezető Rendszer felületen. A beérkezett számlák nyilvántartásba vétele a Forrás.NET programban a Gazdasági Osztály vezetője által meghatározott szervezeti egységek, COFOG kódok és ügyletkódok használatával. Az időszaki könyvviteli zárlatok végrehajtásában, a beszámolók összeállításában közreműködés. Döntés előkészítő és háttéranyagok készítése. A feladatellátáshoz kapcsolódó hatályos jogszabályi és belső szabályozókban rögzített előírások megismerése és alkalmazása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, szakirányú végzettség,
 • MS Office megbízható ismerete és használata (különösen Excel és Word)
 • Minimum 1 év államháztartási szakmai tapasztalat
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú végzettség
 • a Forrás SQL program ismerete
 • mérlegképes könyvelői végzettség

Elvárt kompetenciák:

 • Precíz, pontos, felelősségteljes munkavégzés,
 • Pozitív hozzáállás a feladatokhoz,
 • Problémamegoldó képesség,
 • Együttműködési képesség,
 • Csapatmunkában való hatékony részvétel,
 • Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik;
 • fizetési igény megjelölése

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az allaspalyazat@mke.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.mke.hu, 2023. március 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az MKE honlapján tájékozódhat.

A KÖZSZOLGALLAS publikálási időpontja: 2023. március 6.

Nem találtunk a keresésnek megfelelő hírt.