ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Kancellária belső ellenőrzési vezető munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Kancellária belső ellenőrzési vezető munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Kancellária belső ellenőrzési vezető munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Kancellária

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

belső ellenőrzési vezető (ügyvivő szakértő)

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • a hatályos jogszabályok – különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31) Korm. rendelet – valamint az egyetem belső ellenőrzési Kézikönyv szerinti ellátandó feladatok; • az egyetemi belső ellenőrzési kézikönyv folyamatos felülvizsgálata, hatályos jogszabályoknak megfelelően, javaslattétel az esetleges módosításra; • a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése; • a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása; az ellenőrzések összehangolása; • ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a vezető, illetve a vezető érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; • lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a megküldése; • az éves ellenőrzési jelentés összeállítása; • gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók; • gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, esetleg a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról; • biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáról; • a szervezet vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről tájékoztatni; • kialakítani és működtetni a belső ellenőrzési nyilvántartást; • a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembevételével végezzék.

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):

Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozott idő - 3 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest,

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb: A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@mke.hu e-mailcímre kell benyújtani.

Pályázati feltételek, előnyök:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/ képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, • a 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2. §-ában meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): egalább 2-5 év szakmai gyakorlat a 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • MS Office haladó szintű ismerete
 • 90 napnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges
 • érvényes igazolás a belső ellenőri nyilvántartásba vételről

A pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • pénzügyi-számviteli szakellenőri szakképzettség
 • mérlegképes könyvelői szakképzettség
 • vezetői tapasztalat
 • audit tapasztalat

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Hatékony munkavégzés (alap)
 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
 • Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)
 • Összefüggések megértése (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A publikálás tervezett időpontja: 2023.05.14.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.29.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.01

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (bérszámfejtő) betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.14.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (bérszámfejtő) betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő) betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.14.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő) betöltésére