ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Látványtervező Tanszék egyetemi docens munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Látványtervező Tanszék egyetemi docens munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Látványtervező Tanszék egyetemi docens munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Látványtervező Tanszék

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

egyetemi docens

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Az egyetemi docens feladata a hatályos jogszabályok, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének vonatkozó szabályai alapján az egyetemi docensekre meghatározott feladatok ellátása, különös tekintettel a következőkre: • a Tanszék tantervi programja szerint részvétel a hallgatók képzésében, • osztályvezető oktatóként a hallgatók szakmai tevékenységének irányítása, művészi kibontakozásuk segítése, • a Látványtervező Tanszék oktató munkájának szervezésében való részvétel, • a szakterülethez kötődő szakirodalom alapos ismerete, • a díszlet és jelmez tervezéshez kapcsolódó kurzusok oktatása, • részvétel az oktatási program korszerűsítésében, önállóan kidolgozza a tanszék, tantervi programjába illeszkedő saját oktatási tervét, • szakmai fejlődésének kiállításokkal, publikációkkal és önálló szakmai alkotómunkával való bizonyítása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):

Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 20 óra, részmunkaidő (heti 20 óra), Részmunkaidős foglalkoztatás

A munkavégzés helye: Budapest,

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb: A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@mke.hu e-mailcímre kell benyújtani.

Pályázati feltételek, előnyök:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/ képesítés:

 • Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Egyéb végzettség, • Szakirányú egyetemi végzettség a képzőművészet területén

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • rendelkezik államilag elismert szakmai díjjal vagy DLA fokozattal
 • az oktató a magyar képzőművészeti szcénában elismert, önálló gyakorlati munkássággal rendelkező szakember
 • legalább 10 éves felsőoktatási oktatói gyakorlattal rendelkező, meghatározó tanár egyéniség
 • széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel, szakmai-oktatási kapcsolatokkal rendelkezik
 • művészetpedagógiai-pszichológiai ismeretek, hallgatók előtti tekintély, elemző-, korrekciós és értékelő-készség
 • az oktatott tantárgy tantervének, tantárgyi programjának az Egyetem képzési rendjében történő alkalmazására való felkészültség
 • az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása)
 • megfelelő publikációs és tananyag fejlesztési, oktatás- és kutatásszervezési tevékenységet végzése
 • a szakmai- és egyéni értékrend hiteles képviselete az oktató-nevelő munkájában, a hallgatók értékrendjét formáló felelősségtudat
 • széleskörű, naprakész, hazai és nemzetközi tájékozottság a színházi és mozgóképes területen
 • művészetének, kutatási területének, szaktudásának kiteljesítéséhez kellő hivatástudat

A pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget és gyakorlati időt tanúsító okiratok másolata
 • Motivációs levél, eddigi szakmai munkájának, szakmai eredményeinek részletes leírása
 • Az oktatói munka ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó szakmai koncepció
 • Jelentősebb művészeti/tudományos eredmények ismertetése, fontosabb hazai és nemzetközi tanácskozáson tartott előadások jegyzéke, publikációs és hivatkozási jegyzék
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, és az abban lévő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik és kezelhetik
 • Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít. - Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart
 • 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (1) és (2) bek. szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány arra is kiterjedően, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A publikálás tervezett időpontja: 2023.05.16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.07.

A pályázat elbírálásának módja:

A benyújtott pályázatokat a Rektor által felkért bíráló bizottság formai és tartalmi szempontból értékeli. A Rektor a bizottság véleményének mérlegelésével dönt az oktatói megbízásról.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.01

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Grafika Tanszék egyetemi adjunktus feladatkör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.08.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Grafika Tanszék egyetemi adjunktus feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Rektori Kabinet ügyvivő szakértő / tervező grafikus feladatkör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.08.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Rektori Kabinet ügyvivő szakértő / tervező grafikus feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Grafika Tanszék egyetemi docens feladatkör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.08.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Grafika Tanszék egyetemi docens feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Keressünk egyetemi adjunktus pozícióra új kollégánkat

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.23.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Keressünk egyetemi adjunktus pozícióra új kollégánkat

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Nemzetközi Mobilitási Osztály ügyvivő szakértő / nemzetközi koordinátor munkakör/feladatkör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.24. 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Nemzetközi Mobilitási Osztály ügyvivő szakértő / nemzetközi koordinátor munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Intermédia Tanszék egyetemi adjunktus munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 30.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Intermédia Tanszék egyetemi adjunktus munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE karbantartó (villanyszerelő) munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE karbantartó (villanyszerelő) munkakör betöltésére