ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Doktori Iskola adminisztrátor munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Doktori Iskola adminisztrátor munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Doktori Iskola adminisztrátor munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Doktori Iskola

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

adminisztrátor

(ügyvivő szakértő)

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Doktori képzéssel kapcsolatos szabályozás ismerete, frissítése, honlapon való közzététele, A Doktori Iskolába jelentkezőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése, felvételi eljáráshoz kapcsolódó feladatok ellátása, adatrögzítés, doktori hallgatók tanulmányi-adminisztrációs ügyeinek intézése, kurzusok és vizsgák meghirdetése a NEPTUN tanulmányi rendszerben, hallgatói fogadóórák lebonyolítása, tájékoztatás, tanácsadás a magyar és külföldi hallgatók számára, hallgatói költségek nyilvántartása, doktori ösztöndíjak utalásának előkészítése, komplex vizsga és doktori védés szervezése, statisztikai adatszolgáltatások előkészítése, összeállítása. A Doktori Tanács, továbbá a Doktori Tanács Törzstagi testülete üléseinek szervezése, jegyzőkönyv és határozatok elkészítése, döntések nyilvántartása, közreműködés a határozatok végrehajtásában, irattár kezelése, A doktori eljárásokban közreműködő személyekkel (előadó, opponens, bizottsági tag, szakértő) történő szerződéskötés, személyes adatok kezelése, megbízások, számlák ügyintézése, Habilitációval kapcsolatos feladatok ellátása, A Doktori Iskola weboldalának és zárt közösségi oldalainak adminisztratív kezelése, A www.doktori.hu hivatalos adatbázis kezelése, az MKE Doktori Iskola adatainak karbantartása (eljárások, témahirdetések, törzstagok, tanácstagok), Részvétel a Doktori Iskola nyilvános programjainak, eseményeinek, konferenciáinak szervezésében, Részvétel a Doktori Iskola pályázataiban, publikációs és dokumentációs tevékenységében Kapcsolattartás az egyetem más szervezeti egységeivel

Betöltendő állás szakmacsoportja: adminisztráció

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):

Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidőA munkavégzés helye: Budapest,

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb: A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@mke.hu e-mailcímre kell benyújtani. A tárgyban kérjük feltüntetni: MKE Doktori Iskola, adminisztrátor A munkakörre benyújtott pályázatot tartalmi szempontból a Jogi és Humánpolitikai Osztály kijelölt munkatársai értékelik. A pályázati dokumentáció értékelése után a kiválasztott pályázókkal személyes szakmai interjúra kerül sor. A kiválasztási folyamat eredményeképpen a kancellár dönt a kinevezésről.

Pályázati feltételek, előnyök:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/ képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség,

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • Középfokú „C” típusú angol nyelvvizsga
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
 • 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (1) és (2) bek. szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány arra is kiterjedően, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Doktori Iskolát érintő ügyintézésben szerzett korábbi tapasztalat
 • Felsőoktatásban szerzett tapasztalat

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság
 • Probléma-megoldó készség
 • Kommunikációs készség
 • Csapatmunka, együttműködés
 • Határidők betartása

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • motivációs levél
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • részletes szakmai önéletrajz

A publikálás tervezett időpontja: 2023.05.16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.07.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.12

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály ügyvivő szakértő / főkönyvelő munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.25.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály ügyvivő szakértő / főkönyvelő munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, ügyvivő szakértő / kommunikációs referens munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.25.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, ügyvivő szakértő / kommunikációs referens munkakör betöltésére