Képzőművészet-elmélet Tanszék

Képzőművészet-elmélet Tanszék

2016-os diplomaprojekt


Remix a kortárs videoművészetben

(2016-os diplomaprojekt)

Időpont: 2016. június 15. 19.00
Helyszín: Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, 2-es műterem – projektszoba, 1077 Budapest, Rottenbiller u. 35., bejárat a Damjanich utca felől

A beszélgetés résztvevői: Beke László, Koroknai Zsolt, Sztojánovits Andrea

Mit jelent a remix fogalma a kortárs képzőművészet-elméletben és a művészeti gyakorlatban?
Milyen történeti előzményei vannak a mai képzőművészeti remixeknek?
Hogyan alakult át a szerző, az eredetiség és a magasművészet klasszikus fogalma a remixkultúrában?

Ezekre az alapvető kérdésekre keresi a választ a Remix a kortárs videoművészetben című esemény, hiszen a remix és a remixelés gyakorlata egyértelműen mindennapi életünk része, az internet és a digitális kultúra térnyerésével a remixkultúra korát éljük, ezért a fogalom képzőművészet-elméleti értelmezése is egyre fontosabbá válik.

A program három részből épül fel, elsőként egy előadásból, amely röviden megvilágítja a remix studies központi gondolatait, ezzel kontextusba helyezve az azt követő vetítést, ahol a remix alapú videoművészet néhány gyakori témája és megoldása jelenik meg. Az esemény lezásáraként pedig egy beszélgetés keretein belül ismerhetjük meg a szakma néhány képviselőjének véleményét és személyes tapasztalatát.

Az esemény Kis Veronika Edit mesterszakos diplomaprojektje, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet Tanszékének hallgatója.

A projekt megvalósulásában nyújtott támogatásáért külön köszönet a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek és a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület vezetőségének.

Facebook esemény


Elfogadásra javaslom

tragédia három vagy négy felvonásban (KET Ba3 diplomaprojekt)

(2016-os diplomaprojekt)

Az esemény időpontja: 2016. június 10. (péntek) 18:00
Helyszín: MKE Főépület (Bp. Andrássy út 69-71.)

Facebook esemény

„Örömmel és szeretettel üdvözlöm megjelent vendégeinket, a tanári kart és hallgatóinkat. Kérem, hogy a diplomamunkák megvitatásában ma és a következő bírálati napokon is, vegyenek részt minél intenzívebb hozzászólásokkal. A tanári kar és az ifjúság okulni akar az objektív bírálatokból, hogy minél jobban meg tudjuk közelíteni az elénk tűzött célt: a szocialista-realista képzőművészetet.”
Ezekkel a szavakkal köszöntötte 1952-ben Bortnyik Sándor a Magyar Képzőművészeti Főiskola történetének második diplomavédésére összegyűlt hallgatóságot. A diplomavédések bevezetése, majd elzárásuk a nyilvánosság elől, a művész-, illetve tanárdiplomák odaítéléséről készült jegyzőkönyvek a megszokottól eltérő szemszögből rajzolják ki a Főiskola történetét a második világháború végétől 1963-ig. Tanítható-e a művészet? Művész- vagy tanárdiplomák kiállítására van-e szükség? Milyen ideológiai elvárások mentén zajlik a diplomák elbírálása? Az esztétikai kritériumok, a technikai tudás vagy a politikai elvárásoknak megfelelő tartalom számít többet? Vannak-e ma válaszaink ezekre a kérdésekre?

Projektünk dokumentumszínház, kiállítás és közösségi esemény, melyen a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Színház- és Filmművészeti Egyetem több tanszékének hallgatóival együttműködésben, összművészeti eszközökkel vizsgáljuk az ötven-hatvan évvel ezelőtt felvetődött kérdéseket.

RÉSZTVEVŐK

Rendező: Széphelyi Júlia
Dramaturg: Nagy Mihály
Színészek: Martinkovics Máté, Messaoudi Emina, Mészöly Anna, Sedró Áron, Szántó Balázs, Vizi Dávid
Látvány: Mucsi Balázs
Grafika: Lakosi Krisztián, Lakosi Richárd, Peltán-Brósz Roland

Kurátorok: Dohy Anna, Kollár Dalma Eszter, Magyar Milán, Szörényi Péter

Konzulens: Mélyi József

Külön köszönet Tüdős Annának a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállítási referensének.


DILEMMA, NYŰG, KÉTELY

- kérdések és válaszok a kortárs kritikai művészettel kapcsolatban

(2016-os diplomaprojekt)A Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet Tanszék Kortárs művészetelmélet és kurátori ismeretek mesterszakos hallgatóinak diplomaprojektje.

Diplomaprojektünkben a kortárs képzőművészeti intézményrendszerrel és annak a művészeti praxisban megjelenő kritikájával foglalkozunk.
A kortárs képzőművészetben az elmúlt években ismét teret nyert az intézmény-kritikusság témája, a kérdéskörrel kapcsolatban viták indultak el. Magyarországon jelenleg a művészeti közegen belül sem mindig világos, hogy mi is valójában az intézmény-kritikusság, milyen magatartásformákat és megoldásokat von maga után és mit jelent az intézménykritikai művészet.
Ebből kiindulva projektünk célja az intézménykritika-fogalom vizsgálata. A felvetett kérdések: a rendszerváltástól napjainkig terjedő időszakban mit jelent az intézménykritika kontextusában értelmezett kritikai attitűd? Mikor intézményi és mikor közpolitikai a kritika? Mi a kritikusság jellemzője?

Gyakori jelenség, hogy amikor az intézményrendszerről beszélünk, úgy teszünk, mintha mi magunk nem lennénk a részesei. Kritikánkat kívülálló pozícióból fogalmazzuk meg, így hárítjuk a felelősségünket. Fontos kérdéskör ez, hiszen diplomaprojektünk megvalósulását az NKA 300.000 forinttal támogatja. Továbbá az oktatási intézményrendszer résztvevőiként, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterszakos hallgatóiként nehezen tudnánk magunkat az intézményrendszeren kívülre helyezni. Ezek a tényezők indokolják a projekt önreflektív hangvételét.

Kiállító művészek: Borsos Lőrinc, Brückner János, Gruppo Tökmag, Nemes Csaba, Szimán György, Seemann Adrienn
Kurátorok: Don Tamás, Szilágyi Róza Tekla, Varga Krisztina
Témavezető: Szoboszlai János
Konzulensek: Mélyi József, Varga Tünde
Arculat: Lakosi Krisztián, Lakosi Richárd, Peltán-Brósz Roland

Megnyitó időpontja: 2016. június 2., 19:00
A kiállítást megnyitja: Fenyvesi Áron, művészettörténész

A kiállítás megtekinthető: 2016. június 3-25.
Helyszín: P60, Budapest VI. kerület, Paulay Ede u. 60.

Nyitva tartás:
hétfő: 14:00-18:00
csütörtök: 16:00-20:00
szombat: 10:00-12:00

Finisszázs és katalógus-bemutató: 2016. június 24., 18:00
A pénteki zárónapon egész napos nyitva tartással, 10:00-től várjuk az érdeklődőket!

A Múzeumok éjszakáján, 2016. június 25-én, szombaton 18:00-22:00-ig várjuk az érdeklődőket!

További információk a dilemma.diplomaprojekt@gmail.com címen.
Támogatók: MKE, NKA, Artpool, FKSE

Facebook event: https://www.facebook.com/events/236231633419320/


LABIRINTUS - A játék indul

(2016-os diplomaprojekt)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet­elmélet Tanszéke alapszakos hallgatóinak diplomaprojektje.

Diplomaprojektünkben a táblás társasjátékok mechanizmusával, hatásával és társadalmi kontextusával foglalkozunk.
Akárcsak a 2000­-es évek elején, napjainkban is számos művész használja a társasjáték formáját az aktuális gazdasági és politikai eseményekre reflektálva.
A 2015­-ös OFF Biennalé Budapest több eseménye is művészeti játékokra épült; és játékok több kortárs művészeti intézmény tavalyi programjában is helyet kaptak. A művészeti aspektus mellett egy általános igényre is felfigyelhetünk: a társasjáték és a játékest mint program egyre népszerűbb. Projektünk célja a társasjáték élményének, a játékot alakító szabályoknak az átélhetővé tétele, valamint a társasjátékok és a képzőművészet kapcsolódási lehetőségeinek bemutatása. A kiállítást megelőzően szervezett Játékgyár eseménynek is ez volt a vezérgondolata: a résztvevők a közismert játékokból kiindulva újakat alkottak. Ez a mozzanat kiállításunkban és majd a finisszázsában is újra előkerül.

A kiállítás a művészet befogadását irányító játékszabályokra épül, kortárs képzőművészeti alkotásokkal és újraírt, újrakonstruált játékokkal reflektál azok működésére. A kiállító művészek részben a 100 Játék 1 dobozban társasjáték sémájához és gondolatiságához kapcsolódnak vagy egy­egy konkrét játék parafrázisát hozták létre.

A kiállítótérbe lépő látogató maga is játékossá válik, és a mezőkön végighaladva tapasztalja meg a szabályok mechanizmusát.
A kiállítás megtekintése 6­-99 éves korig ajánlott.

Kiállító művészek: Beke László, Demeter Dávid, Hordós Boldizsár, Nemmivoltunk Crew, Novotny Dóra és Tettamanti Ádám

Kurátorok: Csóka Heléna, Csordás Dorka, Kovács Kristóf Mihály, Pintér Luca, Vojnits­ Purcsár Vító
Témavezető: Wessely Anna
Projekt kurátor: Tomasz Piars
Arculat: Balogh Boglárka

Külön köszönet Csúcs Angélának és Mucsi Balázsnak a látványterv elkészítésében való segítségért.

Megnyitó időpontja: 2016. június 1. 19:00 A kiállítás megtekinthető: 2016. június 1­-23.

Helyszín: LATARKA Galéria 1061 Budapest Andrássy út 32.
http://polinst.hu/node/10751

facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1337312602949732/