MEGHÍVÓ – Izsák Előd képzőművész doktori szigorlatára

MEGHÍVÓ – Izsák Előd képzőművész doktori szigorlatára

MEGHÍVÓ – Izsák Előd képzőművész doktori szigorlatára

MEGHÍVÓ

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola
tisztelettel meghívja Önt

Izsák Előd képzőművész
doktori szigorlatára

időpont: 2023. február 20. hétfő 15h
helyszín: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

témavezető:
Dr. habil, Peternák Miklós CSc.
szigorlati tételek:

A romániai tiltakozó demonstrációk vizuális kultúrája napjainkban
A sport reprezentációja a magyar kortárs képzőművészetben

a szigorlati bizottság tagjai: Dr. habil, KissPál Szabolcs DLA, (elnök), Süli-Zakar Szabolcs DLA, Dr. habil, Szegedy-Maszák Zoltán DLA (tagok)

Az esemény nyilvános.

MKE Nyílt Nap – Program

2023. december 6.

MKE Nyílt Nap – Program