A Látványtervező Tanszéken folyó képzés alapvető célja a klasszikus díszlet-, és jelmeztervezés oktatás mellett az egységes vizuális formanyelv kialakítása a színpadi és filmes látvány minden szegmensében. A képzés biztosítja a professzionális technikai tudás megszerzését. Az oktatás szuverén művészi szemlélettel, kortárs vizuális formanyelvet használó alkotó tervezőket nevel.

LÁTVÁNYTERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Specializációk: Díszlettervezés, Jelmeztervezés, Bábtervezés 3 éves állami ösztöndíjas képzés, célja az oktatott mesterségek szakmai megalapozása film és színházi területen.

Hogyan történik a képzés?

Az oktatás a színházi látványtervezésre fókuszál. A Látványtervező Tanszék képzése az egyetemes színházművészetben és mozgóképes művészetekben egyre erőteljesebben kirajzolódó tendenciát követi, amely szerint a komplex előadó-művészeti látványvilág megteremtése – vagyis a díszletek, jelmezek és bábok megalkotása – egységes foglalatban értelmezendő, s nemritkán egyazon művész kompetenciája.

Miért jó döntés a Látványtervező művész mesterképzés szak?

A Tanszék célja, hogy a gyakorlati követelményeknek megfelelő, a színházi vagy mozgóképes munkafolyamatba szervesen beilleszkedni tudó, de szuverén művészi szemlélettel és gondolkodással alkotó tervezőket neveljen. Az oktatás két szintre oszlik. A hároméves alapképzési szak (BA) célja a mesterség megalapozása, elsajátíttatása, s ennek elvégzésével a hallgatók három választható szakirányban – díszlet- és jelmeztervezés; jelmez- és bábtervezés; díszlet- és bábtervezés – alkalmazott látványtervezői szakképesítést szerezhetnek.

Miért a Képzőt válasszam?

Az oktatók a hazai színházi és mozgóképes tervező-szakma különböző területeinek kiemelkedő képviselői, ezáltal a diákok sokféle művészi megközelítéssel ismerkedhetnek meg. Ezenkívül minden félévben színházi vagy mozgóképes szakmai gyakorlaton vesznek részt, ahol a kivitelező műhelyek munkájáról és a produkciós folyamatok valamennyi fázisáról közvetlen tapasztalatokhoz juthatnak. Az integrált képzésnek köszönhetően a nálunk végzettek a digitális korszak teljes szellemi és technikai tudáskészletével felszerelkezve lépnek ki arra a munkaerőpiacra, amely a látványra épülő kulturális mezők folyamatos, korábban nem tapasztalt terjeszkedését és egymásba szövődését mutatja.

Mit csinálhatok ezzel a végzettséggel?

A kétéves mesterképzési szakon (MA) a látványtervező művészet személyes megközelítési lehetőségeinek és módszereinek széles körű és sokrétű átadása a cél. A képzés végén a hallgatók látványtervező művész szakképzettséget szerezhetnek színházi látványtervezés szakirányban. A kiemelkedő színházi tervezők által vezetett oktatás arra törekszik, hogy teljes körű színházi ismereteket nyújtson, és lehetővé tegye a hagyományos és új művészeti területek kívánalmait egyaránt teljesíteni képes komplex alkotói működést.