Vizuális művészet alapképzés

Vizuális művészet alapképzés

Vizuális művészet alapképzési szak

Képzési idő: 6 félév

Tanterv

Felvételi információ

Első szakasz

előrosta otthoni munkák alapján Készítsen 1 db portfóliót „összefűzött” pdf fájl formátumban, maximum 30 MB méretben. A fájl tartalma: 10 db tanulmányrajz, 5-15 db önálló alkotás fényképe. A munkákhoz képaláírás formájában kérjük megadni a szükséges adatokat: cím, évszám, technika, méret.

Második-harmadik szakasz folyamatos

Aktrajz és Fejrajz (tanulmányrajz!) élő modell után, kizárólag fehér színű, max. 70 x 100 cm-es méretű papírlapra, szabadon választott nem színes rajzi technikával (szén, grafit, fekete kréta). A felvételi második szakaszában a felvételiző kitölt egy tájékozódó jellegű nyomtatványt, amelyben szakmai motivációjáról érdeklődünk. A nyomtatványban a szakmai- önéletrajzi adatokon kívül a jelentkezőnek előzetesen meg kell jelölnie az általa leginkább ismert és kedvelt művészettörténeti korszakok közül hármat, amelyekről a felvételi bizottság az általános művészettörténeti kérdések mellett alaposabban is kérdezheti. Követelmény a választott stílus - korszakokhoz kapcsolódó szakirodalom, illetve nevesebb művészek életrajzának és munkásságának alapos ismerete. Egy, az utóbbi 5 évben megrendezett kortárs tematikus nemzetközi kiállítás műveinek és kurátori koncepciójának átfogó ismerete.
A szak által megadott (kreatív, kompozíciós, tervezési, síkbeli, térbeli stb.) feladatok elkészítése, ezzel párhuzamosan az otthoni munkák bemutatása és felvételi beszélgetés. A beszélgetésen a jelöltnek számot kell adnia az egyetemes és hazai művészettörténet alapos ismeretéről, valamint a lakóhelyéhez közeli múzeumok, gyűjtemények és kiállító helyek aktuális rendezvényei (pl. tárlatok, rendezvények, alkotótelepek stb.) alapján. A felvételi bizottság a jelölthöz intézett kérdéseit nem csak az előzőleg megjelölt három stíluskorszakkal kapcsolatban teheti fel. A felvételizővel szemben követelmény, hogy tájékozott legyen a XX. századi, valamint a kortárs művészetek területén.