Látványtervező művész mesterképzés

Látványtervező művész mesterképzés

Látványtervező művész mesterképzési szak

- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

- szakképzettség: okleveles látványtervező művész

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Production Designer

- választható szakirányok: színházi látványtervező, mozgóképes látványtervezés

Képzési idő: 4 félév

A képzés célja látványtervező művész szakemberek képzése, akik a látványtervezői tudás fogalmi és gyakorlati ismeretei és megfelelő tervezői készségek birtokában alkalmasak a magyar és az egyetemes vizuális színházi és mozgófilmes kultúra szolgálatára és terjesztésére. Szakismereteikkel segítségére tudnak lenni a színház- és mozgóképművészet többi ágának is. A látványtervezés funkcionális, művészi és közéleti (társadalomtudományi, kultúraantropológiai, szociológiai) problematikájában képesek mérvadó vélemény kialakítására, és a látványtervezés különböző szakterületein kezdeményező, vezető tervezői, művészeti műhelyt vezető szerep betöltésére. Választott specializációjuknak megfelelően a színházi vagy a mozgóképes látványtervezés területén helyezkedhetnek el. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: látványtervező művész

Tanterv

Dr. habil. Csanádi Judit DLA

egyetemi tanár, Jászai Mari-díj
óraadó tanár

Dr. habil. Csanádi Judit DLA

Csík György

egyetemi docens, Jászai Mari-díj

Csík György

Dr. Kiss Gabriella DLA

egyetemi adjunktus

Dr. Kiss Gabriella DLA

Dr. Nagy Fruzsina DLA

egyetemi adjunktus

Dr. Nagy Fruzsina DLA

Dr. Tihanyi Ildikó DLA

egyetemi adjunktus

Dr. Tihanyi Ildikó DLA

Dr. habil. Zeke Edit DLA

egyetemi tanár, Jászai Mari-díj
tanszékvezető

Dr. habil. Zeke Edit DLA
Itt tudsz jelentkezni

Felvételi információ

Amennyiben kérdése van, témakörtől függően az alábbi elérhetőségekre küldheti meg felmerülő kérdéseit. Ha nem biztos benne, hogy melyik témakörbe tartozik a felmerülő kérdés, akkor a „TECHNIKAI” e-mail címre küldje meg levelét!

Felvételi eljáráshoz, jelentkezéshez, vizsgadíjhoz, vizsgák lebonyolításához kapcsolódó TECHNIKAI kérdések – tanulm@mke.hu
Alkalmassági és gyakorlati vizsgákhoz, portfólióhoz kapcsolódó SZAKMAI kérdések – felveteli.latvanytervezomuvesz@mke.hu 

Az általános felvételi eljárás menetének legfontosabb dátumai a 2024/25-ös tanévre  

Felvételi vizsga szakaszai

Első szakasz - Alkalmassági vizsga információk (2024)

Második és harmadik szakasz – Gyakorlati vizsga információk (2024)

Kiegészítő információk

Tájékoztató e-mail az intézményi felvételi eljáráshoz (kiküldve: 2024.04.05.)

Felvételi vizsgadíj befizetésének, átutalásának menete (.pdf)

Alkalmassági vizsgához kapcsolódó kiegészítő információk (.pdf)

Nyilatkozat portfólióhoz (.docx)

Az alkalmassági vizsgához kapcsolódó portfólió beküldésével, illetve a vizsgadíj befizetésével/átutalásával, továbbá a gyakorlati felvételi vizsgák lebonyolításával, a konkrét felvételi vizsganapokkal kapcsolatban a felvételi eljárásban megadott e-mail címére fog minden jelentkező tájékoztatást kapni 2024. március második felétől, legkésőbb 2024. április 08-ig.
A felvételi alkalmassági vizsga díját nem kell befizetni/átutalni a felvételi jelentkezéssel párhuzamosan, az csak április elején kell majd befizetni a kiküldésre kerülő elektronikus tájékoztató levelünkben (e-maiben) leírtaknak megfelelően!
Kérjük jelentkezőinket, hogy a SPAM könyvtárat is figyeljék a felvételi eljárás során, mert oda is bekerülhetnek az egyetem által kiküldésre kerülő tájékoztató levelek.
Javasoljuk a „@mke.hu” címről érkező levelek megbízható feladóként történő megadását a használt levelezőrendszer beállításai között.