Hajtó Kornélia

művésztanár
szilikát restaurátor oktató

CV

Budapest, 1972

Végzettség és szakképzettség

1995-2000

Tárgyrestaurátor-művész (szilikát szak), Magyar Képzőművészeti Egyetem

Diplomamunka: Egy historizáló szoborcsoport restaurálása (Iparművészeti Múzeum tulajdona)
Salviati díszüveg restaurálása (Iparművészeti Múzeum tulajdona)

Egyéb tanulmányok

2018

Training on restoration, MAK, Austrian Museum of Applied Arts and Contemporary Art and BDA, Federal Monuments Authority organized a four-day training on restoration in Information and Training Centre for Architectural Conservation Kartause Mauerbach, Austria

Munkahelyek

2019 – Magyar Nemzeti Múzeum, Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központ, szilikát restaurátor

1994 – 2019 Iparművészeti Múzeum, szilikát restaurátor

Oktatói tevékenység

2019-től az MKE Iparművészeti Restaurátor Specializációk Szilikát specializáció oktatója

2019-tól oktató és témavezető a Magyar Nemzeti Múzeum Műtárgyvédelmi Asszisztens képzésén

2004 – 2019 az MKE Iparművészeti Restaurátor Specializációk Szilikát specializáció óraadója

Oktatott tantárgyak

 • Szilikátrestaurálás/konzerválás elmélet
 • Szilikátrestaurálás/konzerválás gyakorlat
 • Restaurálás történet és etika
 • Készítéstechnika
 • Technikatörténet/tárgyismeret
 • Diplomamunka restaurálás és szakdolgozat témavezetése

Az elmúlt években a következő diplomamunkák témavezetője

Szecskő Diána: Velencei tükörkeretes díszoklevél restaurálása, 2021

Szabó Melinda: 19. századi fonaldíszes üvegserleg restaurálása, 2021

Tagságok

2019-től RÉKE (Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete) tagja 


Kiállítások

2000

Megmentett műkincsek – diplomatárgy kiállítás
Magyar Nemzeti Múzeum (kiállító)


Publikációk

2021

Csáki Klára, Hajtó Kornélia: A holland csempés fürdőszoba kutatása és helyreállítása a tatai Eszterházy-kastélyban. In: A kutatás és a helyreállítás kapcsolata a műemlékvédelemben. szerk.: Haris Andrea, Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete, Budapest, pp. 21-45.

2000

Hajtó Kornélia: Egy tál talpra állítása: Salviati-díszüveg az Iparművészeti Múzeumból. In: Szalon: Műemlék, Szépművészet, Műipar 4 : 4-5. pp. 62-65.

2017

Kornélia Hajtó: Restoration options for architectural ceramics. In: Ars Decorativa 31. pp. 93-106.

2016

Kornélia Hajtó: Zsolnay pyrogranite: Tradition and fact. In: Ars Decorativa 30. pp. 117-140.

Arany Piroska, Hajtó Kornélia, Dr. Lichter Tamás: Az Iparművészeti Múzeum pirogránit burkolata mérnöki és restaurátori szemmel. In: Díszítő- Építő- Mű- Terméskő 1. pp. 28-33.

Arany Piroska, Hajtó Kornélia, Dr. Lichter Tamás: Műemléki épületdiagnosztika: Az Iparművészeti Múzeum pirogránit homlokzatburkolata, tetőhéjazata, díszei. In: Magyar Építéstechnika 4. pp. 30-33.

Szakmai konferenciák, előadások

2021

A pirogránitról, RÉKE (Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete) szakmai estje MÁSKÉPP, FUGA Budapesti Építészeti Központ

A holland csempés fürdőszoba kutatása és helyreállítása a tatai Eszterházy-kastélyban, (Csáki Klára és Hajtó Kornélia közös előadása), A kutatás és a helyreállítás kapcsolata a műemlékvédelemben című konferencia, szervező: RÉKE (Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete)

2019

Rekonstrukció előtt az Iparművészeti Múzeum, Szemelvények az épület történetének kutatásából (Csáki Klára és Hajtó Kornélia közös előadása), RÉKE (Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete) szakmai estje, FUGA Budapesti Építészeti Központ

2018

Architectural ceramic elements and Art Nouveau building elements (Bigot, Zsolnay) in a museum context, Training on art history/museology, IMM

2016

Zsolnay kerámiák az építészeti formanyelv kifejezésében. Szecesszió Világnapja, IMM

Zsolnay pyrogránit az Iparművészeti Múzeum épületén. Hungarológiai Kongresszus, Pécs, Zsolnay Negyed

Zsolnay pyrogránit az Iparművészeti Múzeum épületén. Kutatók Éjszakája, IMM

A Zsolnay pyrogránit sokfélesége. Archeometriai előadóülés, Magyar Nemzeti Múzeum


Tantárgyi program

Szilikátrestaurálás/konzerválás elmélet

 • kerámia- és üvegtárgyak restaurálásának elméleti alapjai, a különböző tárgytípusok anyagszerkezeti sajátosságainak figyelembevételével
 • a jellegzetes károsodási formák ismertetése, példákon keresztül

Szilikátrestaurálás/konzerválás gyakorlat

 • kerámia- és üvegtárgy teljeskörű restaurálása; az elméleti órán szerzett ismeretek gyakorlatba történő átültetése
 • a vizsgamunkához szemináriumi dolgozat és beszámoló kapcsolódik

Restaurálás történet és etika

 • restaurálás története
 • restaurátori etika fejlődése
 • restaurátori döntéshozatal etikai alapjai

Készítéstechnika

 • kerámia műtárgymásolat készítése
 • üvegtárgyak alapvető készítési és díszítési technikáinak ismertetése, bemutatása

Technikatörténet/tárgyismeret

 • szilikát alapú műtárgyak készítéstechnikai módszereinek, formázási-, égetési eljárásainak és díszítőtechnikáinak ismertetése

Diplomamunka restaurálás és szakdolgozat témavezetése

 • összetett anyagú műtárgy történeti kutatása (tárgytípus, analógiák, proveniencia)
 • anyagvizsgálatok tervezése, fototechnikai vizsgálatok, mintavétel, mikroszkópos és műszeres vizsgálatok elvégzése, kiértékelése
 • károsodások számbavétele, állapotfelmérés, kártérkép készítése
 • modellkísérletek tervezése és kivitelezése
 • restaurálási szakirodalom feldolgozása, beemelése a tervezési folyamatba
 • restaurálási terv felállítása, döntéshozatalok
 • felhasznált anyagok és eljárások megismerése, konzerválás-restaurálás folyamata
 • fotódokumentáció tervezése, műtárgyfotózás, dokumentálás
 • diplomadolgozat összeállítása, az egyedi műtárgy restaurálásához kapcsolódó folyamat bemutatása az Iparművészeti Restaurátor Specializációk aktuális segédletének megfelelően
Hajtó Kornélia