Forrai Kornélia

egyetemi adjunktus

CV

Hódmezővásárhely  1955. október 30

Végzettség és szakképzettség

Kerámiakészítő és rajzoló szakmunkás
Tömörkény István Művészeti Gimnázium Szeged, 1974
Festőrestaurátor művész - Magyar Képzőművészeti Főiskola 1981

Munkahelyek

Tömörkény István Művészeti Gimnázium Szeged – szakmunkás
Magyar Képzőművészeti Egyetem – Egyetemi adjunktus

Díjak / ösztöndíjak / pályázatok

1989    - Kulturális Minisztérium Nívódíj
1995    - Európa Nostra díj
2002    - Munkácsy díj - Magyar Kulturális Örökség Minisztériuma

Eddigi oktatói tevékenység

MKE Restaurátor Intézet, 1993 tanársegéd, 1998 adjunktus
V. évfolyam - fatáblára festett képek restaurálása szakmai elméleti ismeretek
A IV.-V. évf. számára, mikroszkópos anyagvizsgálatok előkészítése. Részvétel a festőrestaurátor hallgatók szakmai képzésében, elsősorban a fára festett táblaképek témakörében. Szakdolgozatok témavezetése, konzultációk, korrektúrák, munkatervek kidolgozása, kivitelezése. stb.

Többek között az alább felsorolt restaurálási munkákban vettem részt

- csíksomlyói oltár középképe XV. sz. fatábla, 1981- 1982
- Tokaj, Kereskedő ház (Múzeum) falképei XVII. sz 1982- 1983
- Győr, Liszt Ferenc u. 4. polgárház falképei XIX. sz. 1984
- Sopron, Stornó-ház falképei XVIII-XIX. sz. 1985- 1986
- Szeged, Dömötör torony Aba-Novák falképei XX. sz. 1986- 1987
- Hédervár, Kastély kápolna, sekrestye, kincstár falképei XVIII.sz.1988- 1989
- Pannonhalma, Trónoló Mária szentekkel , fatábla XIV. sz. 1989
- Budapest, Parlament társalgójának falképei XIX. sz. 1990
- Szeged, Ferences kolostor ebédlőjének falképei XIX. sz. 1991
- Budapest, Országcímer mozaik (Clark Ádám tér) XIX. sz. 1990- 1992
- Ócsa, Református templom falképei XIII. sz. 1992- 1995
- Pannonhalma, Főapáti lakosztály mennyezeti papírtapétái XIX. sz. 1994
- Pannonhalma, Milleniumi emlékmű Aba-Novák falképei XX. sz. 1995
- Szeged, Hősök Kapuja Aba-Novák falképei XX. sz., kisív I. 1995-1996
- Budapest, Hotel Béke Radisson, Haranghy Jenő pannók XX. sz. 1996
- Pannonhalma, Salve Regina és Szt Benedek kápolna Stornó falképek XIX.sz. 1997-1998
- Nagytétény, Száraz-Rudnyánszki kastély falképei XVIII. sz. 1998-1999
- Budapest – G. Romanino leválasztott falképei Itáliából. XVI. sz. eleje, 1998-1999
- Szeged, Hősök Kapuja Aba-Novák falképei XX. sz. Nagyív – kisív II. 1999-2001
- Domenico Puligo: Madonna Szentekkel 1527, vászonra ültetett fatábla 2001-2002
- Paul Troger: A Szent Ignác Templom falképei 1744-48,  2002-2004
- Paul Troger: Szt. Ignác megdicsőülése 1744, olajfestmény, Győr, Szt. Ignác templom, 2005
- Boccaccio Boccaccino: Szt. Család, fatáblakép 1516 Szépművészeti Múzeum, 2006
- Cola Petruccioli: Angyali üdvözlet leválasztott falkép Szépművészeti Múzeum, 2006 -2007
- Makrisz Zizi: Tündérmese az erdőről, Mozaik, Érd, Vörösmarty Gimn. 2007-2008
- Antonio Boltraffio: Lodi Madonna, 1508, fatábla, Szépművészeti Múzeum 2008
- Margat, várkápolna középkori falfestményeinek kutatása, XII-XIII. sz. 2009
- Lieb Ferenc edelényi L’Huillier–Esterházy-kastély falképei XVIII. sz. 2010-11
- Szeged, Dömötör torony Aba-Novák falképei leválasztás XX. sz. 2012

Az elmúlt években a következő szakdolgozatok témavezetője voltam:

Tóth Ágota: A táblaképek alapozásai a XIII.sz.-XIX. sz.-ig. A gesso alapozás mélyrehatóbb elemzése. 1994
Korhecz Zsuzsanna: A szerb ikonfestészet és a szerb ikonok aranyozása. 1995
Sári Gabriella: A mordent aranyozás technikája. 1996
Verba Erika: A római padlómozaik Pannóniában - A IV.sz. nagyharsányi töredékek restaurálásának problémái. 1997
Jáky Orsolya: Szintetikus anyagok felhasználása a falfestmények szilárdításában és rögzítésében 1999
Czinege András: Lüszterezett felületek a polikróm faszobrászatban 1999
Galambos Éva: A fontosabb, az ókortól a XIX. század végéig, főként Európa területén használt kék, vörös és zöld pigmentek mikroszkópos meghatározása 2001
Szakal Krisztina: A hamisítások felismeréséhez vezető út 2001
Vihart Anna: Kék, zöld szerves pigmentek színezékek, szerves és szervetlen feketék 2005
Szabó Csilla: Porlékony, matt megjelenésű festékrétegek rögzítésének problémája fa tárgyakon. 2006
Selmeczi Anna: Azonos hordozóra festett két kép szétválasztása 2007
Rehorovics Anita: Fára festett férfi portré egy Aquincumi múmiasírból 2009
Seres Tamás: Kárpátvidéki görögkatolikus ikonoztázok kialakulása és fejlődése 2012


Kiállítások

Csoportos kiállítások

Tér-képzetek, Budapest Galéria Kiállítóháza, 1992. június 4-12.
Centenáriumi kiáll. Szeged, Móra F. Múzeum Horváth Mihály utcai Képtára, 1997 okt.5.-nov. 2.
Denkmal 2000 - Lipcsei Építőipari Szakvásár -Műemléki helyreállítások 2000. okt. 25-28.
Ipar-Művészet -Budapest, Műcsarnok 2001. április. 12. - május 4.
V. Állami Művészeti Díjazottak Kiállítása - Budapest, Olof Palme Ház, 2002. szept. 19 - okt. 6.


Publikációk

Forrai Kornélia - Hoós Mariann
A győri Szt. Ignác templom barokk falképeinek restaurálása
Műemlékvédelem
Kultúrális Örökségvédelmi Folyóirat, L.I.évf. 2007. 3. szám. 154 -166. oldal

Forrai Kornélia – Jeszeniczky Ildikó: Falkép vásznon: Angyali üdvözlet a Szépművészeti Múzeumban
Szalon, 11. évf. 4. sz./2007 46-49 oldal
Hoós Mariann - Forrai Kornélia: Barokk falképek restaurálása
Restaurátor 2007. IV. negyedév 10-13 old.

Forrai Kornélia - Hoós Mariann: A győri Szt. Ignác bencés templom restaurálási munkái
Műtárgyvédelem 2006/31. 55-72

Forrai Kornélia: Címer a várfalon,
A Clarc Ádám téren álló, Lotz Károly kartonja alapján készült mozaik restaurálásának története.
Szalon IX. évf. 2005/1. szám. 49-51.old.

Forrai Kornélia: Balló Ede festéstechnikája
Eredeti másolat MKE. Budapest 2004. 73-76.old.

Forrai Kornélia: A szombathelyi romkert, római padlómozaik kutatása
Műemlékvédelmi szemle 2004/ 42-45. old

Forrai Kornélia, Hoós Mariann, Somos Éva:
Muszlin műanyag lemezen, Domenico Puligo Madonnája.
Szalon, VIII. évf. 2004/2: 40-45. oldal

Forrai Kornélia: A győri Szt. Ignác bencés templom falképeinek kutatása
Műemlékvédelmi szemle 2003/2, 29-38.old.

Forrai Kornélia, Hoós Marianna, Somos Éva:
Domenico Puligo vászonra átültetett fatáblájának kutatása és restaurálása
BULLETIN du Musée Hongrois des Beaux-Arts (A Szépművészeti Múzeum Közleményei), Budapest, 2002. 97: 43-64, 97: 161-169

Forrai K.: Gondolatok a restusról
Magyar Restaurátorok egyesületének kiadványa 2002. 117-119

Forrai K.–Tóth A.: A szegedi Hősök kapuja és az Aba-Novák falképek restaurálásának története.
Bába és Társa kiadó, Szeged 2001.

Forrai, K.: Titokzatos festési receptjei voltak.
Szeged (Folyóirat), 2000. október, 12. évf. 10. szám.

Forrai, K.: Mária Pannonhalmán. (Aba-Novák Falkép a millenniumi kápolnában)
Magyar Művészeti Fórum, 1999 Június, II. évf. 3. sz. 24-27.oldal

Forrai, Kornélia:
Vizsgálati módszerek ismertetése egy XIV. sz.-i itáliai táblakép restaurálása kapcsán.
Múzeumi Műtárgyvédelem, 1991/20 29-38. oldal


Tantárgyi program

Célom, hogy a hallgatókat felkészítsem arra, hogy a fatáblára festett képeken látható jelekből, a tanultak alapján olyan következtetéseket tudjanak levonni, amelyek segítségével, megindokolt, kivitelezhető helyreállítási tervezet tudnak készíteni és a korszerű szakmai követelményeknek megfelelően, önállóan meg tudják oldani a festmény restaurálását.

Az elméleti előadásokon elhangzottakat, a gyakorlatban az aktuális tanévben restaurálásra kijelölt fatáblakép feladataikon, a hallgatókkal közösen tanulmányozzuk. Megmutatom az egyes munkafázisok elvégzésének technikáját, és segítem elsajátítását. Nem csak a szakmai fogásokat szeretném megtanítani, hanem a szakmai etika kérdéseinek megismertetésével, a módszerek alkalmazhatóságát is megvitatom a hallgatókkal.

Látogatásokat szervezek jelentős múzeumok restaurátor műtermeibe, ahol megismerkedhetnek szakmában praktizáló kollégákkal és munkamódszerükkel.

Mindezekhez szervesen hozzátartozik a tradícionális megoldások és a legújabb, még kísérletinek tekintendő eljárások kritikus szemléletű és a szakmai felelősség legmesszebbmenő figyelembevételével történő megközelítése.

Hősök Kapuja

Forrai Kornélia

Hősök Kapuja

2001

Nicco di Pietro Gerini: Trónoló Mária szentekkel

Forrai Kornélia

Nicco di Pietro Gerini: Trónoló Mária szentekkel

fatábla, tempera

Domenico Puligo

Forrai Kornélia

Domenico Puligo

vászonra ültetett fatábla

Romanino

Forrai Kornélia

Romanino

leválasztott falképei

Ócsa, Református templom középkori falképei

Forrai Kornélia

Ócsa, Református templom középkori falképei

Szt Ignác templom

Forrai Kornélia

Szt Ignác templom

2004

Szt Ignác templom

Forrai Kornélia

Szt Ignác templom

2004

Cola Petruccioli

Forrai Kornélia

Cola Petruccioli

2005

Cola Petruccioli

Forrai Kornélia

Cola Petruccioli

2005

Bugiardin

Forrai Kornélia

Bugiardin

2006

Makrisz Zizi mozaik

Forrai Kornélia

Makrisz Zizi mozaik

2008

Boccaccino

Forrai Kornélia

Boccaccino

2007

Boltraffio

Forrai Kornélia

Boltraffio

2008

Margat, falkutatás

Forrai Kornélia

Margat, falkutatás

2009

Margati-várkápolna,-falkut

Forrai Kornélia

Margati-várkápolna,-falkut

2009