Galambos Éva DLA

egyetemi docens
laborvezető

CV

Budapest, 1975. 05. 12. 

Végzettség és szakképzettség

Magyar Képzőművészeti Egyetem- faszobrász-restaurátor (2001)

Tudományos fokozat

DLA.– Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2008 „A restaurátori vizsgálatok és egyéb tudományterületek kapcsolata: a szervetlen pigmentek polarizációs mikroszkópos vizsgálatának szerepe.”

Munkahelyek

2000-től Szépművészeti Múzeum-MNG megbízásos restaurátora
Képzőművészeti Egyetem, Restaurátor Tanszék: 2002-
2002-től az MKE Restaurátorképző intézetében óraadó tanár- mikroszkópizálási gyakorlati ismeretek és szervetlen pigmentek polarizációs mikroszkópos vizsgálata
2006-tól óraadó az anyagtan tantárgy keretében.
2009-től tanársegéd, a nappali és levelezős restaurátorképzésben vesz részt. 
2014-től adjunktus, mikroszkópos laborvezető a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

2015-2016 Pázmány Péter Katolikus Egyetem tudományos munkatárs

2023-tól docens a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

Az eddigi szakmai gyakorlat, restaurátori munkák

2000-2002- Szépművészeti Múzeum: Ismeretlen mester: Angyali üdvözlet és Jézus születését ábrázoló gótikus oltárszárnyak restaurálása, rekonstrukciója

2003- Antwerpeni mester: Trónoló Atyaisten, festett gótikus tölgyfa szobor restaurálása – Kiállítva: Szépművészeti Múzeum Állandó Kiállítása I. emelet, Európai művészet 1250-1600, 23. kabinet
https://www.szepmuveszeti.hu/mutargyak/3082/?pdf

2004- Szépművészeti Múzeum: Ismeretlen mester: Piéta, 16. századi festett terrakotta szobor restaurálása

2005 - A ’Sigismundus Rex et Imperator c. kiállításra: 15.századi ’Fájdalmas Mária’, festett kőszobor restaurálása és festett rétegeinek vizsgálata. (Románia, Brukentál Múzeum tulajdona)

2006- Szépművészeti Múzeum: Festett fa egyiptomi maszk restaurálása 

2006-2007 - Szépművészeti Múzeum: Lorenzo di Mariano (?)Neroccio (?): Gábriel arkangyal, 15. századi festett terrakotta szobor restaurálása Régi Szobor Gyűjtemény, 2006-2007 Első emelet, Európai művészet 1250-1600, XXIII. terem
https://www.szepmuveszeti.hu/mutargyak/gabriel-arkangyal/

2008-2009- Szépművészeti Múzeum: Madonna Gyermekkel (kartapesta dombormű) restaurálása, Régi Szobor Gyűjtemény,

2007-2012 Szépművészeti Múzeum: Festett egyiptomi (Gamhudi) festett fa szarkofágok restaurálása, Szépművészeti Múzeum, Egyiptomi osztály.  2007 (51.2014 számú), 2009-2010 (51.2003 számú gyermek szarkofág), 2012: (51.2015, 51.2001 számú szarkofágok konzerválása), és a gamhudi szarkofágok megmentésének, állagvédelmének megszervezése

2013 - A Budavári Nagyboldogasszony templom gyűjteménye: faszobrok restaurálása; Barokk Körmeneti Kereszt, Főoltár Mária szobor, Szószék Jópásztor szobor (2013)

2015-2017- A Budavári Nagyboldogasszony templom gyűjteménye: Budai Madonna, gótikus faszobor (15. sz. eleje) restaurálása (2015-2017).
http://www.origo.hu/kultura/20171208-befejezodott-a-15-szazadban...

2016-2017 Festett egyiptomi (Gamhudi) festett fa szarkofág ltsz 51.2004 restaurálása, lézeres tisztítás Kisapáti Ivett.

2018 Szépművészeti Múzeum, Egyiptomi Osztály: Római kartonázs szarkofág, ltsz: 51.638,

2017-2018. Kiállítva: Antik állandó kiállítás 2018.
https://www.szepmuveszeti.hu/togas-mumia/

2018-2019 Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria: Szlatvini Keresztelő Szent János szobra, 1500 körül, festett faszobor restaurálása. faszobor ltsz:53.373
https://mng.hu/barati-kor-restauralasi-projekt/

2020-21: Gamhudi láda koporsók rekonstrukciója, kartonázsok restaurálása, festett Egyiptomi tiszafa szobor (19. din 51.2091.) restaurálása és kutatása - Szépművészeti Múzeum, Egyiptomi osztály

2021-2022: Az Egyiptomi osztály gamhudi fakoporosók töredékes darabjainak rendszerezése, 16 tárgy (11 különálló láda koporsó, 3 szögletes koporsó töredék)  összeillesztése, raktározásuk megtervezése.
https://www.szepmuveszeti.hu/asatasok-az-egyiptomi-gyujtemeny-raktaraiban...

2022: A Szépművészeti Múzeum két későkorinak feltételezett festett fa madárszobrának (51.615, 82.162) restaurálása és kutatása

Festékrétegek és pigmentek vizsgálatai:

  • Magyar Nemzeti Galéria (Maulbertsch: Vizitáció, Kisszebeni főoltár, Szentbenedeki tábla),
  • Néprajzi Múzeum (17-19. századi festett ládák),
  • Iparművészeti Múzeum (18. századi, festett kínai füstölő),
  • Esztergomi Keresztény Múzeum (Kolozsvári Tamás: Garamszentbenedeki oltár fototechnikai vizsgálatai)
  • Magyar Nemzeti Múzeum (19. századi festett fotográfiák vizsgálata)
  • Szépművészeti Múzeum (Courbet: Birkózók, Manet: Legyezős hölgy, G. Ferrari: Piéta, Cranach: Madonna)
  • Szíriai margati várkápolna falkép-kutatása és laborvizsgálatai (2009-2011)
  • Kiscelli Múzeum: Arany Oroszlán Patika bútorainak festett rétegei
  • Belvárosi plébániatempom középkori falképeinek vizsgálata (2010)
  • A sümegi plébániatemplom falképenek (F. A. Maulbertsch freskóinak) vizsgálata, (2010)

2009-2010 A nyírbátori rk. Minorita Templom: A főoltár, a Pócsi oltár, és a Krucsay oltár festett rétegeinek vizsgálatai 

2010 Siklósi várkápolna falképeinek vizsgálata. 
http://www.restauratorart.hu/project/a-siklosi-varkapolna...

2013: Budavári Nagyboldogasszony templom Mária kapu  festett rétegeinek vizsgálatai

2013  A Pécsváradi kápolna falképeinek vizsgálata

2015-2021: A Szépművészeti Múzeum, Egyiptomi osztály, Gamhudi szarkofágok anyagvizsgálata: 28 egyiptomi festett fa szarkofág és mellékleteinek anyagvizsgálata és kutatása. Kóthay Katalin: Gamhudi projekthez kapcsolódva http://www.szepmuveszeti.hu/egyiptomi/kutatas-109 Katalin Kóthay: Gamhudi koporsók és Múmiadíszek. pp. 31, 50, 62, 64, 66, 70, 71, 73, 74, 86, 90, 98  
https://issuu.com/szepmuveszeti/docs/gamhud

2015- Az erdélyi Almakeréki falképek vizsgálata (Malancrav, Románia) (2015) A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi központ megbízásából

2017: Magyar Nemzeti Galéria: Csontváry K. Tivadar: Az Öreg Halász c képének mikroszkópos vizsgálatai

2018:   Szépművészet Múzeum: Quentin Massys után: Ecco Homo c.táblakép vizsgálata

2018: A Veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény : Reneszánsz Madonna festett faszobor rétegeinek vizsgálatai ltsz: 89.10

2020: Jáki római katolikus plébániatemplom (Ják, hrsz.: azonosító: 8941), középkori falképeinek restaurátori vizsgálatai.

2017-2021 : A Budavári gótikus szoborlelet festett rétegeinek vizsgálata, kutatása Papp Szilárd PHD Otka kutatásaiba bekapcsolódva.

2021-től: Csontváry-életmű alkotásait érintően nagyműszeres, festéstechnikai és anyaghasználati célú analitikai vizsgálatok folyamatos projekt

2022: A Szépművészeti Múzeum két későkorinak feltételezett festett fa madárszobrának (51.615, 82.162) restaurálása és kutatása Az elvégzett vizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogy a tárgyak hamisítványok. (in: Ókori Egyiptomi állatok régen és ma, Egyiptomi osztály konferenciája 2022.09.22. Liptay Éva: Festett fa madárszobrok az Egyiptomi Gyűjteményben)

2023-2025: M.S. Mester táblaképeinek kutatása Szépművészeti Múzeum-MNG projekt.

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

2004 június: Szentendrei Néprajzi Múzeum keretében szervezett restaurátor tanfolyam: „Fototechnikai és mikroszkópos vizsgálatok” c. előadás, illetve oktatás, a tanfolyam keretében restaurált festett ládák vizsgálatai.

2004 október: Székelyudvarhelyi restaurátor konferencia „Festett ládák fototechnikai és mikroszkópos vizsgálatai”

2005. június: „Some technical observation of Thomas de Coloswar” (Kolozsvári Tamás: Garamszentbenedeki oltárának fotótechnikai vizsgálatai) c. előadás a Sigismundus - Rex et Imperator kiállítás elõkészítéséhez szervezett nemzetközi történeti és mûvészettörténeti konferencián, amit a MNHA és a Luxemburgi Egyetem a CCRN-nel közremûködve szervezett.

2006. január: XXXI. Nemzetközi Restaurátor Konferencia, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest: Festett rétegek vizsgálatai című előadás

2007. szeptember: Gorsium 50 konferencia: A gorsiumi égetett agyag tetőcserepek természettudományos vizsgálatai

2008. szeptember- ‘Laboratory Research of the Recently Discovered Crusader Wall Paintings in the Hospitaller Castle of Margat (Syria)’ (A margati keresztes falképek restaurátori kutatásai) a The Military Orders Politics and Power , Fifth International Conference Organized by the Cardiff Centre for the Crusades, Cardiff University, 3–6 September 2009,

2009. november: XXXV. Nemzetközi Restaurátor Konferencia - Magyar Nemzeti Múzeum, A margati várkápolna falkutatása

2010. március - A templomok festett falfelületeinek restaurálásához szükséges vizsgálatok áttekintése- Építményeink Védelme Konferencia, Ráckeve

2011. május, augusztus: A libanoni Kasliki Katolikus Egyetemmel együttműködve a Deir-El-Salib középkori remeteség falkutatása Archaeological Mission to the Qadisha Valley
http://www.usek.edu.lb/Museum/Main_Menu/Surveys/Excavations/Archaeological_Mission_to_the_Qadisha_Valley

2012 Horvátország: Egyhetes körutazás a Leonardo pályázati projekt keretében, a környező országok műemlékvédelmi és restaurátor intézményeinek tanulmányozása.

2012. november: XXXVII. Nemzetközi Restaurátor Konferencia, MNM: Dr. Török Ákos – - Dr. Galambos Éva: (Budapesti Műszaki Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem): A templomok festett falfelületeinek restaurátori és mérnökgeológiai vizsgálatai

2013. november: A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala: A Hamis műtárgyak karanténban? Új utakon a műtárgyhamisítás ellen című konferenciára. Vizsgálatok vizsgálata – a hazánkban alkalmazott műtárgyvizsgálati technikák áttekintése

2014. február: Lézeres és analitikai technikák a kulturális örökség védelmében, Pécs, Internetes pigment-adatbázis

2015. április: A RÉKE (Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete) szakmai estje a FUGA Budapesti Építészeti Központban (Budapest V. Petőfi S. u 5.) 2013. 04. 22. hétfő 18 h.:Miben és hogyan segíthetik a műemlékvédelem céljait a természettudományos kutatások és a laboratóriumok?

2015 október: XVI. ERDÉLYI MAGYAR RESTAURÁTOR TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIA, Székelyudvarhely: Galambos Éva DLA – Váli Zsuzsánna: Az almakeréki evangélikus templom szentélyének restaurátori felmérése, a nagyfokú színelváltozások és a sókárosodás összefüggései Studierea din punctul de vedere al restaurării amvonului bisericii luterane din Mălâncrav. Interconexiuni între schimbările majore de culori şi degradările cauzate de saturare cu sare (2015. október 5 – 9.)
http://www.hrmuzeum.ro/image/file/2015_restaur_progr_rovid.pdf

2015. november: MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány‐ és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága által szervezett, AZ ARCHEOMETRIAI KUTATÁS TÁGULÓ KÖREI c. előadóülés: Általánosan a festett tárgyak restaurátori vizsgálatairól és kutatásáról

2015. november: XL. Nemzetközi Restaurátor Konferencia, MNM: Dr. Galambos Éva: (Magyar Képzőművészeti Egyetem): Az almakeréki templom festett rétegeinek színelváltozásairól

2015-2016 Az MTA Domus Kuratórium ösztöndíjasának, a kolozsvári Babes Bolyai Tudományegyetem doktoranduszának témavezetése. (Nemes Erika „A gelencei középkori falképeinek vizsgálata” című junior pályázat)

2017: K. Kóthay, É. Galambos: Visual and technical analysis of the coffins from Gamhud előadás, Second Vatican Coffin Conference, 2017 június 6 - 9

2018 :Külföldi kutatót befogadó kutatóként (Host) Anabelle Kriznar- entitled Late Medieval Mural Painters’ Techniques at the Crossroads beetween the South-Easters Alpine Rim of Central Europe and Pannonian Plain: the Case of Prekmurje (Übermurgebiet/ Muravidék), which was accepted by the Humboldt Foundation for the period between 2017-2019.

2018-19 Szakmai partner: Korhecz Papp Zsuzsanna : MTA Domus magyarországi ösztöndíj pályázatának :Barokk festészet-technika kutatás

2019: MKE Szabadegyetem: Színes számos - Színek mikrométeren innen és túl (előadás)

2019: 41. Magyar Restaurátorok Nemzetközi Konferenciája 2019. november 5-6-7. Magyar Nemzeti Múzeum: Pap Rebeka - Galambos Éva DLA (Magyar Képzőművészeti Egyetem –Restaurátor Tanszék)Egy Akhmím-i kartonázskoporsó újrarestaurálása és kutatása (előadás)

2019: 41. Magyar Restaurátorok Nemzetközi Konferenciája 2019. november 5-6-7. Magyar Nemzeti Múzeum: Galambos Éva DLA (Magyar Képzőművészeti Egyetem – Restaurátor Tanszék) A Gamhud projekt restaurátori kutatásainak összefoglalása (előadás)

2019:7th Interdisciplinary ALMA conference - 16-18 October, 2019 - Bratislava, Slovakia The colour theme at the University Library in Bratislava:  MINERAL TRANSFORMATION RELATED COLOUR CHANGES OF MEDIAEVAL WALL PAINTING IN TRANSYLVANIA (előadás)

2019: Szépművészeti Múzeum, Schickedanz-terem: előadások egyiptológiáról és egyiptomániáról, Ünnepi felolvasóülés a Szépművészeti Múzeum épületében 80. éve megnyílt első állandó egyiptomi kiállítás emlékére : Galambos Éva – Pap Rebeka: Egy Akhmímból származó kartonázs koporsó újra restaurálása és kutatása (előadás)

2021 A Kolozsvári Történeti Múzeum / National History Museum of Transylvania, Cluj-Napoca, Romania, Norvég alap finanszírozásával történt együttműködésben / Norway Grants 2014-2021 – a Gods and Mortals from Ancient Egypt (ZMEA) – c projektben való részvétel, 1 hetes nyári külföldi tartózkodással egybekötött szakértői tevékenység, és konferencia részvétel

Konferencia: Gods and Mortals of Ancient Egypt /International colloquium / 22-23 0ctober 2021 CLUJ,  Eva Galambos: Technical and material studies of the Gamhud coffins /

2021 november 30. Az MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézete, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Archeometriai Műhelye és a Magyar Nemzeti Múzeum- „Szeresd a magad kis mesterségét...” –az archeometria szerepe a régészetben, a művészettörténetben és a restaurálásban című,Tóth Mária (1946-2021) emlékének szentelt előadóülés: Galambos Éva, Liptay Éva, Tuzson Eszter: Egy különleges ókor egyiptomi halotti szobor egyiptológiai és archeometriai vizsgálata

2022 Restaurálás és a kémia előadás az ELTE Népszerű Kémia / Kémiai Intézet sorozata Előadó: Galambos Éva Időpont: 2022-03-3 17:00 Helyszín: ELTE TTK Lágymányos, Északi Tömb 0.83-as Eötvös-terem
https://www.youtube.com/watch?v=nTXlZmEQKsg

2022 IConS 2022- Through the Lens – The Role of Diagnostics in Art Conservation / Lencsén keresztül – a diagnosztika szerepe a restaurálásban Éva Galambos, Associate Professor, Hungarian University of Fine Arts, Budapest (HU): Chasing elusive pigments with microscope: discovering enigmatic colours 
https://www.mfab.hu/icons-2022/

2022 Erdélyi Magyar Restaurátorok Továbbképző Konferenciája (Székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum) 2022. szeptember 30.- október 5) előadás: Heitler András DLA – Galambos Éva DLA A jáki volt bencés apátsági templom főszentélyében lévő Szent György falkép anyagvizsgálatainak eredményei és 2021/22-es restaurálása

2022 Nemzetközi gótikus workshop (Budapest Történeti Múzeum) 2022. október 16-17. előadás: dr. Éva Galambos: A Budavári szoborlelet festéstechnikája és színezése / Painting techniques of the Gothic sculptures of Buda. előadás

2022 Maros Megyei Múzeum Műtárgyvédelmi Osztálya által szervezett Vászonkép Restauráló Workshop Marosvásárhelyen 2022. október 23–29.

2022 42. Országos Restaurátor Konferencia (Magyar Nemzeti Múzeum) 2022. November 10. Dr. Galambos Éva: A Budavári Szoborlelet festett rétegeinek vizsgálata előadás

2023: Az MTA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA MŰVESZETTÖRTENETI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA, REGESZETI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA ES TÖRTENETTUDOMÁNYI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA KONFERENCIA 2023. május 11.: Galambos Éva– Heitler András: A jáki volt bencés apátsági templom főszentélyében lévő Szent György-falkép anyagvizsgálatainak eredményei és a festmény restaurálása, 2021–2022

2023 TECHNART2023 Non-destructive and Microanalytical Techniques in Art and Cultural Heritage 07-12 May 2023, Lisbon: Eva Galambos Painting layers of gothic stone sculptures of Buda Castle, compositional analysis and colour reconstruction - Poster

Tagságok

1993- Corvin Művészklub
1997- ’Műhely a határon’, Élesdi Művésztelep Egyesület (www.elesd.hu)
2000- Restaurátor kamara (www.restauratorkamara.hu)
2001- Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
2008- Szír-Magyar Régészeti Misszió
2008- Magyar Tudományos Akadémia, Archeometriai Munkabizottság
2009- Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagság, II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya Régészeti Bizottság (http://www.mtakpa.hu/kta/kereso/list.php)

Díjak, ösztöndíjak

1994 Kerényi-pályázat, nívódíj
1998-1999 Köztársasági ösztöndíj
1999 Erasmus ösztöndíj: Institute of Arts and Design, Vantaa, Finnország
2001, 2008 MAOE alkotói ösztöndíj

Pályázatok:

2006-2007 Déri Miksa pályázat: Lézerek alkalmazása a restaurálásban, résztvevő

2001, 2008 MAOE (Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete) alkotói ösztöndíj

2011-2013 TÁMOP-4.2.2.B-10/1: Tudományos képzés műhelyeinek támogatása:
A pigmentek mikroszkópos vizsgálata magyar protokolljának létrehozása, és a vizsgálati technika alkalmazásához szükséges összefoglaló pigmentadatbázis összeállítása – kutatásvezető: www.pigmentum.hu

2011-2013 KMOP-2010-4.2.1/B A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása: A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézetének oktatási és kutatási infrastruktúrájának bővítése, illetve megújítása – szakmai vezető  fenntartási időszak 2013-2018

2014-2021:National History Museum of Transylvania, Cluj-Napoca, Romania- Gods and Mortals from Ancient Egypt (ZMEA) Norway Grants 2014-2021- RO-CULTURA-A1-2/202/31012020: restaurátor szakértő

2021- 2023 Kooperatív Doktori Program - témavezető (doktorandusz: Kovács Krisztián: A doktori kutatási téma címe: A kortárs műalkotások restaurálásának gyakorlati és elméleti kialakítása, a Kortárs Restaurátor Mátrix (KOREM) felépítése)


Kiállítások

Egyéni kiállítás:

2004 Külvárosi Szalon, Budapest

Fontosabb csoportos kiállítások:

1998 Atelier la granita, Az Élesdi Művésztelep, Román Kultúra Háza, Budapest

1993- 2005 Őszi tárlat, Corvin Művészklub, Budapest (díjazott: 1995, 1999)

2002-2006 Az Élesdi Művésztelep, Tibor Ernő Galéria, Nagyvárad; MAMÜ Galéria, Budapest

2003 Magyar és Lengyel szentek, Corvin Művészklub, Krakkói Érseki Múzeum, Lengyelország

2000 Medgyessy Ferenc szobrász szakkör csoportos kiállítása, Külvárosi Szalon, Budapest

2004 Kőből, fából, aranyfüsttel fotókiállítás, Közép-Európai Kulturális Intézet Galériája,

Budapest

2005 Élesdi Művésztelep, Sóház Galéria, Szigetvár

2006 Homage to the 1956 Hungarian Revolution, Európa Parlament, Strasbourg

2007 A kép közvetlensége, (10 éves Élesdi Művésztelep kiállítása) Ernst Múzeum, Budapest

2007 XI. Élesdi Művésztelep kiállítása, Galéria B55, Budapest

2008 Tizenegyes, Szombathelyi Képtárban, - Galéria B55, Budapest

2009 - Kiállítás a volt Katolikus Zárda termeiben, Élesd

2010 - MAMŰ Galéria, Budapest

- Bernády Ház, Marosvásárhely.

- Festészet Napja alkalmából Élesdi Művésztelep kiállítása a szegedi REÖK palotában.

2011.- Az Élesdi Művésztelep a csíkszeredai Siló Kortárs Művészeti Központban

2012.- MAMŰ- Az Élesdi Művésztelep kiállítása

2013 – MODEM, Debrecen ZÓNA, Az Élesdi művésztelep elmúlt 5 éve

Kiállítás rendezésekben résztvevő:

- A ’Sigismundus Rex et Imperator c. kiállítás, Szépművészeti Múzeum
Reneszánsz a fáraók Egyiptomában c. kiállítás, Szépművészeti Múzeum
- A Szentföld öröksége, c. kiállítás, Szépművészeti Múzeum

- A fáraó sírjának felfedezése – II. Amenhotep és kora (2021) Szépművészeti Múzeum


Publikációk

2005 Galambos É.: Általánosan a festett műtárgyak fototechnikai és mikroszkópos vizsgálatáról, in:  Isis, Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 5. (2006.) pp 52-60

2006 E. Galambos: Some technical observation of Thomas de Coloswar (Kolozsvári Tamás: Garamszentbenedeki oltárának fotótechnikai vizsgálatai) in: Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa, 2005 júniusában Luxemburgban rendezett tudományos konferencia anyaga szerk:  Pauly M., Reinert F.,  Philipp von Zabern pp. 357-371

2007 -Márton Zsuzsanna, Dobai Csaba, Galambos Éva, Dicső Ágnes, Nemcsics Imre, Kántor Zoltán, Lengyel László, Kovács Zoltán, Sánta Imre, Szentkirályi Miklós :Lézerek alkalmazása a restaurálásban Magyarországon, A Déri projekt eredményeiről, Műtárgyvédelem 2007 / 33

2008 - Márton Zs, Sánta I., Galambos É, Dobai Cs, Dicső Á,  Kántor Z.: Comparative study of laser varnish removal from historical paintings, in:Lasers in the Conservation of Artworks – Castillejo et al. (eds)© 2008 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-47596-9

2009.- Galambos E: A Pokol Pigmentjei, Magyar kutatók a legnagyobb keresztes várban, Élet és Tudomány, LXIV. Évfolyam, 13. szám pp 400-403

2010.- Galambos É.:A margati várkápolna falfestése, Műtárgyvédelem 35.  pp 77-97

2011- Török Á., Galambos É., Józsa Zs., Kriston L., Bóna I., Csányi E., Szemerey-Kiss B., Méreyné-Bán B.: Salt efflorescence and subflorescence in Baroque frescos and the role of bat droppings in the decay wall paintings. In: Ioannou, I., Theodoridou, M. (eds): Salt Weathering on Buildings and Stone Sculptures, Limassol, Cyprus, 2011 ISBN 978-9963-7355-1-8, pp. 97-104.

2011: - Török Á., Galambos É., Józsa Zs., Bóna I., Csányi E., Szemerey-Kiss B. 2011. A templomok festett falfelületeinek restauráláshoz szükséges diagnosztikai vizsgálatok áttekintése. In: Szalay L. (ed) Építmények Védelme - Műemlékek védelme 2011, Ráckeve, ISBN 978-963-89016-1-3, 1-8, CD

2011- Zs. Márton, T. Tóth, É. Galambos, R. Mingesz: Database of complex paint spectra decomposed by pricipal component analysis, for idefntification of artwork colours in:Lasers in the Conservation of Artworks VIII: Radvan et.al.(eds) 2011 Taylor and Francis group, London, ISBN 978-0-415-58073-1  (könyv) pp 149-154

2012 É. Galambos & B. Major: Archaeological and Fresco Research in the Castle Chapel of al-Marqab. A Preliminary Report on the Results of the First Seasons. in: P. Edbury & H. Nicholson (eds.) The Military Orders. Fighting for the Faith and Caring for the Sick. V. Ashgate. (pp. 23-47).

2013 Dr. Galambos Éva - Dr. Vihart Anna: Pigmentum, az első magyar nyelven elérhető, digitális, a szervetlen pigmenteket ismertető és rendszerező „pigment-könyvtár”. www.pigmentum.hu - elektronikus formában megjelent tudományos művek

2013: - Domonkos L., Galambos É., Sajó István: Kutatási eredmények a fiatfalvi unitárius-református közös templom egyik feliratos kazettájának restaurálása kapcsán. in:  Isis, Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 1     3. 2013. pp 59-72

2016- Török Á,. Galambos É.: Salt damage of stone, plaster and painted layers at a medieval church, South-Hungary, Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-10223, 2016 EGU General  Assembly, 
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-10223.pdf

2016 Galambos Éva, Török Ákos, Váli Zsuzsanna, Nemes Erika:: Az almakeréki falképek színelváltozása és vizsgálatai in:  Isis, Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 16 pp 31-47

2019: P. Kovács Mravik, É. Galambos, Zs. Márton, I. Kisapáti, J. Schultz, A.L. Tóth, I. Sajó, D. Károly: A Polychrome Wooden Interior from Damascus: A Multi-method Approach for the Identification of Manufacturing Techniques, Materials and Art Historical Background in: Heritage Wood, Investigation and Conservation of Art on Wood ISBN 978-3-030-11053-6 ISBN 978-3-030-11054-3 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-11054-3 Springer Nature Switzerland AG 2019 pp 123-143

2020: Galambos Éva - Heitler András: Keresztmetszetek. Anyagvizsgálati lehetőségek és oktatásuk a Magyarországi Restaurátorképzés elmúlt évtizedeiben.  in: Majkó-Heitler: 140 Szemeszter. Hetven éves a restaurátorképzés Magyarországon. pp 33- 45

2022: Galambos, Éva; †Liptay, Éva, Tuzson, Eszter: Egy különleges ókori egyiptomi halotti szobor egyiptológiai és archeometriai vizsgálata in: Archeometriai Műhely 2022/XIX./2. pp 99-112

2023: Galambos Éva – †Liptay Éva: Festett fa madárszobrok az Egyiptomi Gyűjteményben in Ókor 43 folyóirat az antik kultúráról pp 43-48 https://gondolatkiado.hu/webshop/okor/okor-2023-1-szam/

2023: Éva Galambos: Painting layers of gothic stone sculptures of Buda Castle, compositional analysis and colour reconstruction in: TECHNART2023 - Non-destructive and Microanalytical Techniques in Art and Cultural Heritage: Book of Abstracts Marta Manso (Editor/Coordinator), Vanessa Antunes (Editor/Coordinator), M. L. Carvalho (Editor/Coordinator) pp 411 https://doi.org/10.34619/ipq7-vuaj

2023:  Galambos Éva, Heitler András,  Bóna István :A jáki Szent György templom középkori falképeinek anyagvizsgálati– eredményei, festéstechnikája és 2021–2022. évi restaurálása.  in:  Isis, Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 22. (2023.) pp 7-36

2023: Galambos, Éva: Szentkirályi Miklóstól kaptam az első Csontváry mintát… in: Szentkirályi Miklós Emlékkönyv (kiadás folyamatban)

Szerzőtárs vagy publikációkban megjelent vizsgálatok, hivatkozások:

- Hoós Marianna, Somos Éva: Domenico Puligo vászonra átültetett fatáblájának kutatása és restaurálása, Domenico Puligo vászonra átültetett fatáblájának kutatása és restaurálása, in: BULLETIN du Musée Hongrois des Beaux-Arts (A Szépmûvészeti Múzeum Közleményei), Budapest, 2002, 97 pp. 43-64, 97: 161-169

- Velekei Mária: Angyalok sötétkék háttérben. Egy XV. századi lombard mester oltárképe in: Szalon VII évf. 2003/1 pp. 40-45

- Boros Ildikó: Andrea Del Verrocchio Fájdalmas Krisztus-szobrának restaurálása in: Jékely Zsombor: Verrocchio Krisztusa, Szépművészeti Múzeum, 2003,  pp. 34

- Boros Ildikó: Agyagsebek in: Műtárgyvédelem 2004/29 pp. 80

- Poszler Györgyi: A restaurálás mesterség, művészet - és segédtudomány in: Művészettörténeti Értesítő; 2007. /56,  pp. 33-48.

- A restaurálás művészete Kiemelkedő restaurálások a Magyar Nemzeti Galériában 1957–2011 A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2014/3 Sorozatszerkesztő: Szücs György HU ISSN 0231-2387 Mária a gyermek Jézussal Szlatvinból 1380 körül vizsgálatai pp.54, Franz Anton Maulbertsch (1724–1796) Mária és Erzsébet találkozása, a szombathelyi székesegyház egykori főoltárképe vizsgálatai pp.208  http://mng.hu/data/restauralas_vegleges.pdf

- Takács Imre: The tomb of queen Gertrude Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungariae 56 pp. 5-88, 2015 (pp49, pp84 jegyzet56)

- Katalin Kóthay: Gamhudi koporsók és Múmiadíszek. 2020
vizsgálati eredmények és fotók: pp. 31, 50, 62, 64, 66, 70, 71, 73, 74, 86, 90, 98  https://issuu.com/szepmuveszeti/docs/gamhud

- E. Beu-Dachin, I. Nemeti, D. Bindea, K. Kóthai, M. Mitu, Gods and mortals in Ancient Egypt. The egyptian collection, Cluj-Napoca, 2022
vizsgálati eredmények és fotók: pp 39-44 

https://www.academia.edu/104906886/Gods_and_Mortals...


Tantárgyi program

Restaurátor Tanszék docens:

A restaurátorképzésbe 2002-ben a szakdolgozatom megírása után kerültem be óraadóként, mivel a választott témám, a szervetlen pigmentek polarizációs mikroszkópos vizsgálata korábban nem oktatott téma, szakmai, és gyakorlati jelentőséggel bírt. Az évek során ebben a vizsgálati technikában gyakorlatot szereztem, és ennek oktatási tapasztalatai alapján mindezt lassan önálló tantárggyá fejlesztettem. Közben írtam meg a témában a doktori dolgozatomat is (2008), majd 2013-ban egy önálló honlapot létrehozva (www.pigmentum.hu), Vihart Anna segítségével a tananyag digitális módon való feldolgozása is elkészült egy pályázati forrás (TÁMOP-4.2.2.B-10/1) támogatásának segítségével. Mindeközben a korábban, még 1997-ben kialakított labor infrastruktúrabővítése is időszerűvé vált. 2013-ban a vezetésemmel egy újabb pályázati támogatást nyertünk, mellyel egy százmilliós laborfejlesztés valósulhatott meg (KMOP-2010-4.2.1/B) az MKE Restaurátor Tanszékén. Az oktatási és kutatói mikroszkópos labor kialakításával, melyben a megfelelő minőségű és mennyiségű eszközpark került kialakításra, lehetővé vált a mikroszkópos analitikai technikák oktatása és felhasználása a restaurátori gyakorlatban és kutatásokban.

Az oktatásban, a „Festészeti technikák, anyagtan és festéstechnika-történet” tantárgy keretében, a történeti pigmenteket ismertetem meg a hallgatókkal, és ezek mikroszkópos meghatározásának lehetőségeit, amire ráépül az „Analitika” tantárgy, ahol a hallgatók a gyakorlatban sajátítják el a restaurátori vizsgálati technikákat: a fototechnikán, a mikroszkópos technikákon, kémiai analíziseken át a nagyműszeres vizsgálatokig.

Mint restaurátor, próbálom az oktatást olyan hatékony módszerekkel színesíteni, amelyek feladat- és célorientáltak. Ebből kifolyólag a hallgatók, amikor valós műtárgyakon kell az említett vizsgálati protokollokat végrehajtaniuk, magabiztos tudásra építhetnek, alkalmassá válnak az önálló munkára. A gyakorlatot a hallgatókkal együtt folyamatosan fejlesztjük, figyelve őket, és a véleményüket is meghallgatva, évről évre változtatjuk a kitűzött feladatokat, gyakorlati elemeket.

Nagyon fontosnak tartom a természettudományos szakemberekkel és intézményekkel való kapcsolatok kiépítését és ápolását, hiszen a vizsgálatok egy szintje után az ő segítségükkel tudunk pontosabb adatokhoz jutni. Az ELTE, az MTA Kutatóintézetei, a BME, a PTE, a PPTE, stb. és a hazai múzeumok szakembereivel évtizedekre visszamenőleg jó kapcsolatot ápolok, de próbálok nemzetközi kapcsolatokat is kiépíteni. A szakemberek segítik a tanítványok munkáját szakdolgozatok, doktori disszertációk megírásában, de ez a munka egyben kölcsönös is, hiszen a hallgatók által restaurált és kutatott műtárgyakról keletkezett információk, adatok számukra, a saját tudományterületükön is fontosak, így együtt tágítjuk a határokat, és igazoljuk, hogy ez a fajta anyagkutatás tényleg interdiszciplináris terület.

Fontosnak tartom a legmagasabb fokú szakemberképzést, egy gyakorlatorientált szakmai háttérben. A legnagyobb munkám az ehhez szükséges szakmai alapokat megteremteni, kedvet csinálni a hallgatónak a fejlődéshez, felhasználni a legújabb természettudományos eredményeket és megismerni, beépíteni az oktatásba a korunkban megjelenő rengeteg új technológiai eszközt, és az ezek által nyújtott új lehetőségeket. Ennek megvalósításához számtalan szakdolgozati témavezetést, konzultációt és 2010 óta doktori témavezetéseket is vállalok.

Doktori Témavezetések:

Végzett:

2014 - Korhecz Papp Zsuzsanna: Stettner Sebestyén (1699-1758) művészete és festéstechnikája Témavezető: Dr. Görbe Katalin, Társ-témavezető: Dr. Galambos Éva
Cím odaítélése: 2014. 12.08- Summa Cum Laude

2016 - Harsányi Eszter: Római kori falfestmények készítéstechnikája, feltárása, rendszerezése, kutatása. Témavezető: Dr. Galambos Éva
Cím odaítélése: 2016.12.19.- Summa Cum Laude

2019 - Varga Tímea: Kötőanyag vizsgálati lehetőségek. Fluoreszcens metszetszínezési eljárásokkal és Fourier transzformációs infravörös spektroszkóppal végzett tesztek összehasonlító vizsgálata.  Témavezető: Dr. Galambos Éva Az oklevél dátuma (a fokozat odaítélése az Intézmény Doktori Tanácsának döntése alapján): 2019. XII. 19. -Summa Cum Laude

2020 - Kovácsné Gőgös Ágota: A 19. És a 20. századi festményekről készült hamisítványok kiszűrésének lehetőségei a restaurátori gyakorlatban. Aba-Novák Vilmos (1894-1941) festéstechnikájának vizsgálata. Témavezető: Dr. Galambos Éva Az oklevél dátuma (a fokozat odaítélése az Intézmény Doktori Tanácsának döntése alapján): 2020. XII. 14.- Summa Cum Laude

2020 - Lovas Franciska: "Magyarországi festett grották építéstechnológiai és festéstechnikai vizsgálata"  Témavezető: Galambos Éva / Az oklevél dátuma (a fokozat odaítélése az Intézmény Doktori Tanácsának döntése alapján): 2020. XII. 14. - Summa Cum Laude

Folyamatban:

            Mark Zsófia (osztott témavezetés PPKE. Major Balázs)         (DLA)  ( 2019- MKEDI)

            Horváth Mátyás          (DLA)  ( 2020- MKEDI

            Kovács Krisztián         (DLA)  ( 2021- MKEDI

            Hidasi Zsolt                 (DLA)  ( 2023 MKEDI

Szakdolgozat témavezetés-

2003 Károlyi Anna: A fontosabb, az ókortól a XIX. század végéig, főként Európa területén használatos fehér, sárga és barna pigmentek Témavezető: Galambos Éva

2009 Jilg Enikő, Textilszálak vizsgálata Témavezetők: Galambos Éva DLA Konzulens: Kriston László

2010 Szépvölgyi Katalin Applikációk és egyéb plasztikus díszítések a középkori és barokk faszobrászatban Témavezető: Galambos Éva DLA

2012 Takács Dorottya Falképekből származó minták csiszolatszínezésének gyakorlata, és a műtárgyakon előforduló fontosabb „színtelen” anyagok vizsgálata Témavezető: Galambos Éva DLA Konzulensek: Kriston László, Menráth Péter DLA

2012 Varga Ferenc A műtárgy-összehasonlítás módszerei az Esztergom-belvárosi Ferences Rendház ovális formájú, barokk-kori vászonképein bemutatva Témavezető: Galambos Éva DLA

2013 Erdei Gábor Az aquincumi katonavárosban feltárt falfestmény-töredékek vizsgálata Témavezető: Galambos Éva DLA Konzulensek: Józsa Sándor, Kriston László

2014 Für Evelin :A fémszappanok – kialakulásuk okai, megjelenési formáik, kimutatásuk, és az érintett műtárgyak restaurátori beavatkozásainak lehetőségei Témavezető: Galambos Éva DLA, Konzulens: Tuzson Eszter

2014 Ipach Fruzsina: Az ólom-, vas- és réztartalmú pigmentek vizsgálata mikrokémiai tesztekkel Témavezetők: Galambos Éva DLA, Heitler András DLA Konzulensek: Varga Tímea, Vihart Anna DLA

2014 Szabóné Szilágyi Mária: Az elefántagyar faragványok kiegészítése, Témavezető: Galambos Éva DLA Konzulensek: Kriston László, Dr. Pandur Ildikó, Dr. Terdik szilveszter

2018: Barták Csaba: A Lipárti madonna restaurátori vizsgálata Témavezetők: Vihart Anna DLA, Heitler András DLA Konzulens: Galambos Éva DLA

2019: Pap Rebeka: Akhmimból származó, i.e. 1. századi festett kartonázs-szarkofág kutatása, Témavezető: Galambos Éva DLA. Konzulensek: Liptay Éva PhD, Előd Ágnes DLA habil

2021: Daróczi Sára: Keresztmetszet csiszolatok Témavezető: Galambos Éva DLA

2021: Cseh Tímea: Vaszary János festéstechnikájának restaurátori, elsősorban fototechnikai vizsgálata Témavezetők: Galambos Éva DLA, Kovácsné Gőgös Ágota DLA, Konzulens: Horváth Mátyás

2023: Zádori Violetta: Munkácsy Mihály festéstechnikájának restaurátori, elsősorban fototechnikai vizsgálata Témavezető: Galambos Éva, Horváth Mátyás

Konzulens:

2010 Szántó Nikolett: A Szépművészeti Múzeum későgótikus freskógyűjteménye: Cola Petruccioli freskóciklusa a Palazzo Isidoriból Témavezető: Dr. Fehér Ildikó Konzulensek: Galambos Éva DLA, Forrai Kornélia

2012: Lovas Franciska A siklósi vár keleti szárnyában található imafülke reneszánsz falképeinek készítéstechnikai és természettudományos vizsgálatai Témavezető: Bóna István DLA Konzulensek: Galambos Éva DLA, Kriston László

2014 Imrik Zsófia: A bajai Páduai Szent Antal ferences templom mellékoltárképeinek és a rendház refektóriumi képeinek összehasonlító vizsgálata, Témavezető: Varga Ferenc, Konzulensek: Galambos Éva DLA. Korhecz Papp Zsuzsanna

2013 Kiss Virág Glória A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem főépületének nagytermében található, fából készült falburkolatok és ajtók kutatása Témavezető: Forrai Kornélia Konzulens: Galambos Éva DLA

2013 Vajda Tamás A pécsváradi várkápolnában lévő középkori falképtöredék kutatása Témavezető: Dr. habil Bóna István DLA Konzulensek: Bodó Balázs, Galambos Éva DLA, Kriston László, Millei Ilona

2014 Kozma Péter: A tibeti Samye kolostor Jampel Ling kápolnájában talált szobortöredékek vizsgálata Témavezető: Dr. habil Bóna István DLA, Konzulensek: Galambos Éva DLA, Kakas Beáta

2015 Bakonyi Tímea Schöfft József (1776-1851) oltárképeinek réteg- és anyagvizsgálata Témavezető: Korhecz Papp Zsuzsanna DLA, Konzulensek: Galambos Éva DLA, Vihart Anna DLA

2015: Kuna Ágnes: Piero di Cosimo: Volto Santo – Egy reneszánsz mestermű történeti és festéstechnikai vizsgálata Témavezető: Heitler András, Konzulensek: Galambos Éva DLA, Dr. Sallay Dóra

2016 Finta Dorottya: A restaurátori dokumentációk digitalizálása, és a digitalizálás nyújtotta lehetőségek felhasználása Témavezető: Kovácsné Gőgös Ágota Konzulensek: Galambos Éva DLA

2017 Fekete Dóra:A Szűz Mária Szentháromsággal, szentekkel és donátorral című itáliai oltárkép elemzése és összevetése a 16. századi festéstechnikával Témavezető: Heitler András DLA Konzulensek: Fehér Ildikó PhD, Galambos Éva DLA

2017: Zámbó Krisztina: Három, Egerből származó szerb ikon és a szentendrei Preobrazsenszka-templom négy ikonjának összehasonlítása Témavezető: Varga Ferenc, Konzulensek: Vukovits Koszta, Galambos Éva DLA, Horváth Mátyás

2019 -Szabó Zsófia: Az esztergomi Keresztény Múzeum Alistáli Madonna szobrának művészettörténeti és restaurátori kutatása, Témavezető: Sarkadi-Nagy Emese PhD, Konzulens: Galambos Éva DLA

2019-Gheorghita Noémi Borbála: A hordozható röntgen-fluoreszcens spektrométer (PXRF) a kőrestaurátori gyakorlatban :Témavezető: Szemerey-Kiss Balázs PhD, Konzulensek: Galambos Éva DLA, Horváth Mátyás, Káldi Richárd, Kriston László, May Zoltán

2019- Tamási Alexandra Kétes eredetű Aba-Novák Vilmos festmények restaurátori vizsgálatai Témavezető: Kovácsné Gőgös Ágota Konzulensek: Forrai Kornélia, Galambos Éva DLA, Horváth Mátyás, Kriston László

2022: Szigetváry Fanni: Történeti és modern vakolatok vékonycsiszolatainak vizsgálata. Magyarországi murális művek festett és anyagában színezett vakolatainak példatára Témavezető: Kürtösi Brigitta Mária; Konzulensek: Dr. habil Bóna István; Galambos Éva

2023: Kormos Brigitta: Franz Anton Maulbertsch műhelyének stilisztikai jegyei és festéstechnikája a győri székesegyház mellékoltárképeinek vizsgálata tükrében Témavezető: Heitler András Konzulens: Galambos Éva

2023:Balázsi Eszter: Kültéri, polikróm kőszobrok festéstechnikájának vizsgálata, restaurált műtárgyakon bemutatva Témavezető: Agárdi Fanni, Konzulens: Galambos Éva

Galambos Éva DLA