Gácsi Orsolya


fém-ötvösrestaurátor specializáció oktató

CV

Budapest, 1986

Végzettség és szakképzettség

2011 – 17

Tárgyrestaurátor művész (fém-ötvös specializáció), Magyar Képzőművészeti Egyetem

Diplomamunka:   Ortodox evangéliumos könyv restaurálása (szentendrei Szerb Egyházi Múzeum tulajdona)

19. századi jatagán restaurálása (Herman Ottó Múzeum tulajdona)

2011

Műtárgyvédelmi asszisztens középfokú OKJ-s képzés (Magyar Nemzeti Múzeum)

Egyéb tanulmányok

2016 – 20

Anyagmérnök (BSc), Miskolci Egyetem-Műszaki Anyagtudományi Kar

Szakdolgozat témája: Bronz tárgyakon kialakult patina nagyműszeres vizsgálata

Külföldi kurzusok

Intensive course - Documentation of Historical Techniques of Arts and Crafts ‘HiTec’, University of Amsterdam, 2012

Conservation and restoration of archaeological, ethnological and craftwork objects, State Academy of Art and Design, Stuttgart, 2014 – 15

Professional Training in Conservation of Antiquities, Collections, Adhesives, Consolidants and Coatings, International Academic Projects, Kurzusvezető: Velson Horie, 2018

Munkahelyek

2021 –   Magyar Nemzeti Múzeum, Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központ, fém-ötvös restaurátor

2018 –   Szépművészeti Múzeum, Restaurátori Főosztály, fém-ötvös restaurátor

2015 – 2018 Herman Ottó Múzeum, Miskolc, Műtárgyvédelmi Osztály, fém-ötvös restaurátor

Oktatói tevékenység

2021-től az MKE Iparművészeti Restaurátor Specializációk Fém-ötvös specializáció oktatója

Oktatott tárgyak

 • Készítéstechnika
 • Fém anyagtan, -anyagvizsgálat;
 • Fém restaurálás/konzerválás elmélet
 • Fém restaurálás/konzerválás gyakorlat

Főbb restaurálási munkák

 • régészti fém tárgyak restaurálása, (Herman Ottó Múzeum, Miskolc)
 • ötvöskötésű evangéliumos könyv restaurálása (Szerb Egyházi Múzeum, Szentendre)
 • századi jatagán restaurálása (Herman Ottó Múzeum, Miskolc)
 • kelet-ázsiai műtárgyak restaurálása (Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum)
 • Maugsch Gyula: Ősmagyar nyilazó c. szobrának restaurálása (Magyar Nemzeti Galéria, Szobor Gyűjtemény és Éremtár)

Kiállítások

2017

Megmentett műkincsek – diplomatárgy kiállítás
Magyar Nemzeti Múzeum (kiállító)


Publikációk

Szakmai konferenciák, előadások

2017

Ötvöskötésű evangéliumos könyv restaurálása. Erdélyi Magyar Restaurátorok XVIII. Továbbképző Konferenciája, Székelyudvarhely

2016

Restoration of „Mount Athos type crosses”. 3rd International Students Conference on Conservation and Restoration of Works of Art, Krakkó


Tantárgyi program

Fém anyagtan

 • a főbb műtárgyalkotó fémekkel kapcsolatos ismeretek: előfordulásuk, kinyerésük, jellemző fizikai és kémiai tulajdonságaik, ötvözeteik, oldhatóságuk
 • a fémtárgyak nagy műszeres anyagvizsgálatának lehetőségei, a vizsgálatok kiértékelése
 • mikroanalitikai tesztek fémek kimutatására
 • fémek korróziós folyamatainak ismertetése
 • faanyagok megmunkálhatósága
 • fémtárgyak megfelelő tárolási-kiállítási körülményei, preventív konzerválás

Fém restaurálás/konzerválás elmélet

 • az elektrokémia alapjai, restauráláshoz kapcsolódó ágai
 • ioncserélők használata fémek restaurálásában
 • komplexképzők használata fémek restaurálásában
 • fémből készült műtárgyak tisztítása (mechanikus, elektrokémiai és vegyszeres)
 • fémből készült műtárgyak konzerválása (szilárdítás, felületvédelem)
 • ragasztás, kiegészítés technikái
 • a különböző kezelőszerek hatásmechanizmusának, valamint egymásra és a műtárgyak anyagaira való hatásának ismertetése
 • vas és réz alapú műtárgyak kloridmentesítése
 • restaurálási esettanulmányok bemutatása

Fém restaurálás/konzerválás gyakorlat

 • restaurátori kutatás
 • restaurálási terv készítése
 • az elméleti órákon elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása
 • a restaurátori gondolkodásra, a megfelelő eljárás(ok) kiválasztására való készség fejlesztése
 • restaurálási dokumentáció és prezentáció készítése

Készítéstechnika

 • egyszerű minta domborítása rézlemezből
 • préseléssel történő sokszorosító eljárás alkalmazása
Gácsi Orsolya