Dr. habil. Kovács Kálmánné Görbe Katalin DLA

nyugalmazott egyetemi tanár, professzor emerita

CV

Budapest, 1949

Végzettség és szakképzettség

Magyar Képzőművészeti Főiskola, 1972 restaurátor-művész oklevél (6708/030)

Munkahelyek

1972-1974-ig főállásban, majd 1974-1976-ig mellékfoglalkozásban a Szépművészeti Múzeum restaurátor osztályának munkatársa
1974-től a Magyar Képzőművészeti Főiskola Restaurátorképző Intézetében egyetemi tanársegéd,
1983-tól egyetemi adjunktus
1987-től egyetemi docens
2004-től egyetemi tanár
2012-2014-ig a Restaurátor Tanszék megbízott vezetője

Tudományos fokozat

2000 DLA doktori cím
2002 egyetemi habilitáció

Tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság

1972-től a Művészeti Alap Képzőművészeti, majd Restaurátor Szakosztályának, ennek megszűnése után,
1992-től a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Restaurátor művész Tagozatának tagja
1979-től a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége Restaurátor Szakosztályának tagja
1992-től (megalakulásától) a Magyar Restaurátorkamara tagja, névjegyzék száma: F1-161
1991-től a Restaurátorképző Intézet Donátor Alapítványának egyik alapítója és 2006-ig kuratóriumi tagja
1999 restaurátor szakértő
2003-tól A Műtárgyvédelem szerkesztő bizottságának tagja

Díjak / ösztöndíjak / pályázatok

1971 a Képzőművészeti Főiskola alapításának 100 éves évfordulója alkalmából Kelety Gusztáv díj
1980 Bécs kéthónapos ösztöndíj a Bundesdenkmalamt műhelyében, illetve részvétel helyszíni munkákban prof. dr. Manfred Koller igazgató irányításával
1983 Szocialista Kultúráért kitüntető jelvény
1997 Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
2001 Munkácsy Mihály díj
2005 Pro arte et doctrina academia artium hungarica emlékérem
2006 Bécs kéthetes ösztöndíj a Kultur-Kontakt támogatásával
2011 Amadeus Katedra díj

Oktatói tevékenység

1976-88-ig a másodéves festőrestaurátor hallgatók múzeumi másolási gyakorlatának irányítása
1988-tól a negyedéves festőrestaurátor hallgatók (évente 5-7) vászonkép-restaurálás szakmai gyakorlatának önálló vezetése. Ez a tevékenység a restaurálás folyamatának irányításán kívül az oktatás szempontjait kielégítő műtárgyak biztosítását (kölcsönzését, szállítását, megfelelő tárolását stb.) is magában foglalja.
1988-tól a vászonkép-restaurálásra vonatkozó alapvető szakmai ismeretek oktatása IV. évfolyamos festőrestaurátor hallgatók részére heti rendszeres előadások keretében. Ez 2009-től Festmény restaurátor szakmai ismeretek címen kredit értékű tantárgy lett.
- Szakdolgozatok témavezetése, korrigálása, témaválasztásban tanácsadás, korrektúra tartalmi-formai szempontból.
Szutor Katalin : A dublírozás fajtái és problémái, 1985
Herling Zsuzsanna : Az aranyozás technikájának fejlődése, 1986
Gajzágó Dorottya : P. P. Rubens képfelépítésének és festéstechnikájának alapelvei, 1995
Zsíros Ágnes : A XVIII.-XIX. századi restaurálás története, különös tekintettel a festmények tisztítására, 1995
Bodrogi Zsuzsanna : Az imprimitúra, valamint a zöldföld aláfestés fogalma és használata a középkori festészetben, 1997
Pócs Judit : A biedermeier vászonképek és a hasonló technikával készült festmények
jellegzetességei, valamint az ebből adódó problémák a restaurálásban, 1999
Kirják Miklós : A tüchlein festészet technikája és a tüchlein képek restaurálásának
nehézségei, 2001
Kiss Márta : A képátültetés, dublírozás és a képek hátoldali védelmének története a
18. és 19. században, 2001
Fodor Piroska : Az elefántcsontra festett miniatűrök restaurálásával, konzerválásával
kapcsolatban felmerülő problémák, 2003
Czimbalmos-Barabássy Orsolya : Az "élbevarrás", 2006
Szakács Márton : Fatáblák és vászonképek hátoldali védelme, 2006
Bakács Annamária : A lenolaj kötőanyagú festékrétegek száradását gyorsító eljárások a 15-18. században, 2008
Szakácsné Bondor Bernadett: A szentendrei Szerb Egyházi Múzeum, 2010
Halter András: Az öregedési repedésháló analízise vászon- és fatábla képeken, 2010
Hegedűs Judit: A ciklododekán alkalmazása a műtárgyrestaurálásban. A ciklododekán mint a pergő festékréteg ideiglenes rögzítőanyaga, 2010
- Magas színvonalú restaurálási dokumentációk előállításának megvalósítása, a korábbi dokumentációkból szakmai archívum létrehozása, ennek beépítése az oktatásba.
- A több mint másfél ezer kötetből álló szakkönyvtár kialakítása, új könyvek, szakfolyóiratok folyamatos figyelése, archív forrásirodalom felkutatása. Külföldi kapcsolatok révén szerzett szakmai könyvekkel a Restaurátor Tanszék szakkönyvtárának fejlesztése, amelynek sokrétű ismeretanyaga a színvonalas szakmai munkához nélkülözhetetlen.
- Német nyelven levelezés, szakirodalom fordítása, tolmácsolás.
2010-től Doktori témavezetés
A restaurátorok szakmai képzésével kapcsolatos egyéb tevékenység
- Az oktatáshoz szükséges anyagi és korszerű technikai feltételeknek a lehetőségekhez mért megteremtése.
- Részvétel a Restaurátor Kollégium szervezésében (1995), amely jelenleg a restaurátorok továbbképzésének fóruma. Ennek keretében előadások szervezése jeles magyar és külföldi restaurátorok részvételével (eddig kb. 80 alkalommal).
- Együttműködés és kapcsolattartás kutatóintézetek, múzeumok, egyházak, más oktatási intézmények szakembereivel vizsgálatok elvégzése ill. szakmai ismeretek bővítése céljából.
- Konzultálás a Főiskola Regionális Tehetségkutató programjának kurzusára járó festőrestaurátor pályázókkal.
- Tanulmányutak szervezése, különös tekintettel a kiemelkedő jelentőségű restaurálások helyszíni megtekintésére, amely a restaurátor szakma hazai és nemzetközi eredményeinek naprakész megismerését biztosítja.
1993 Siklós 1 nap, 50 fő
Ferences templom
1993 Hédervár 1 nap, 50 fő
Kastély
1996 Ópusztaszer 1 nap, 45 fő
Feszty-körkép
1996 Szlovákia 5 nap, 50 fő
Kassa, Eperjes, Frics, Zsigra, Szepesváralja, Szepeshely, Szepesdaróc, Csütörtökhely, Igló, Bártfa, Lőcse, Szepesszombat, Késmárk, Szepesbéla, Nagyőr, Kakaslomnic, Besztercebánya, Selmecbánya
1996 Pannonhalma 1 nap, 35 fő
Millenniumi kiállítás
1997 Bécs 2 nap, 20 fő
Restaurierte Gemälde kiállítás, Képzőművészeti Akadémia és a Szövetségi Műemléki Hivatal restaurátor műtermeinek megtekintése
1997 Gyöngyöspata 1 nap, 50 fő
Feldebrő, Eger
1997 Bécs 1 nap, 4 fő
Középkori táblaképek stabilizálása konferencián részvétel
1998 Bécs 1 nap, 45 fő
Bruegel-Breughel-Brueghel kiállítás, Kunsthistorisches Museum restaurátorműhelye
1998 Nyírség 3 nap, 50 fő
Nyíregyháza, Nyírbátor, Ófehértó, Máriapócs, Vaja, Tákos, Csaroda, Tarpa, Milota, Sonkád, Gyügye, Csengersima, Szamostatárfalva, Csenger, Szabolcs, Pácin, Karcsa, Bodrogolaszi
2000 Bécs 1 nap, 35 fő
Cézanne kiállítás
2000 Ausztria 6 nap, 50 fő (Okt. Min. támogatásával)
Melk, Mondsee, Salzburg, St. Wolfgang, Hallstatt, Pürgg, Admont, St. Lambrecht, Murau, Grades, Metnitz, Friesach, Gurk, St. Paul im Lavanttal, Graz, Heiligenkreuz
2000 Isztria 5 nap, 50 fő (Okt. Min. támogatásával)
Zágráb, Rovinj, Dvigrad, Zminj, Svetvinčenat, Vodnjan, Bale, Pula, Poreč, Motovun, Beram, Pazin, Hum
2001 Zirc 1 nap, 50 fő
Sümeg, Türje (falkép infra vizsgálata)
2001 Dunántúl 2 nap, 50 fő
Hidegség, Sopronhorpács, Nagygeresd, Meszlen, Ják, Csempeszkopács, Rábatöttös, Zsennye, Magyarszecsőd, Szentgotthárd, Őriszentpéter, Velemér, Böde, Vasboldogasszony
2002 Románia 8 nap, 50 fő (NKA és az Illyés Közalapítvány támogatásával)
Nagyvárad, Bánffyhunyad, Magyarvalkó, Körösfő, Nagyenyed, Marosszentimre, Borbánd, Gyulafehérvár, Nagyszeben, Medgyes, Szászbogács, Berethalom, Almakerék, Bögöz, Nagygalambfalva, Székelyderzs, Ége, Székelydálya, Felsőboldogfalva, Csíksomlyó, Csíkszentimre, Kozmás, Csíkmenaság, Csíkdelne, Csíkrákos, Gyergyószárhegy, Voroneţ, Moldoviţa, Suceviţa, Humor, Kolozsvár
2002 Szombathely 1 nap, 60 fő
Kőszeg
2003 Pécs 2 nap, 56 fő
Szigetvár, Cserkút, Siklós, Nagyharsány
2003 Grábóc 1 nap, 60 fő
Mecseknádasd, Zengővárkony, Pécsvárad, Mánfa
2004 Debrecen 1 nap, 27 fő
Déri Múzeum, Medgyessy Múzeum, restaurátor műhelyek
2004 Pozsony 1 nap, 72 fő
Szlovák Nemzeti Galéria, Gótika kiállítás, restaurátor műhely
2004 Bécs 1 nap, 12 fő
Wiener Neustädter oltár kiállítás, Giorgione kiállítás, Rembrandt kiállítás
2004 Felső-Ausztria 7 nap, 50 fő (az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány támogatásával)
St. Pölten, Ardagger, Grein, Kremsmünster, Wartberg an der Krems, Weigersdorf, Schlierbach, Frauenstein, Garsten, Steyr, Gmunden, Traunkirchen, Gampern, Lambach, Stadl-Paura, Linz, St. Florian, Kefermarkt, Waldburg, Freistadt, Wels, Enns, Lilienfeld
2005 Szlovákia 4 nap, 50 fő
Kassa, Csécs, Torna, Jászó, Krasznahorka, Rozsnyó, Betlér, Pelsőc, Süvete, Hizsnyó, Csetnek, Martonháza, Gecelfalva, Henckó, Hárskút, Karaszkó, Kiéte, Rimabrézó, Rimabánya, Rimaszombat
2005 Gorsium, 1 nap, 56 fő
Komárom, Tata, Győr
2006 Bélapátfalva 1 nap, 54 fő
Gyöngyöspata, Eger, Feldebrő, Tarnaszentmária, Egerszalók
2006 Kárpátalja 5 nap, 56 fő (az NCA támogatásával)
Ungvár, Gerény, Beregszász, Nagymuzsaly, Kismuzsaly, Nagybégány, Munkács, Salánk, Csetfalva, Nagyszőlős, Feketeardó, Sósfalu, Huszt, Szeklence, Mihálka, Husztsófalva, Técső, Szinevéri tó, Visk, Tiszabökény, Bene, Máriapócs
2007 Szeged 1 nap, 59 fő
Kiszombor, Tápé, Bordány
2007 Vajdaság 5 nap, 50 fő (az NCA támogatásával)
Horgos, Palics, Szabadka, Sándori, Bács, Bogyán, Zombor, Pétervárad, Karlóca, Krušedol, Novo Hopovo, Vrdnik, Székelykeve, Pancsova, Versec, Mesić, Szendrő, Manasija, Ravanica
2010 Bécs 1 nap 20 fő Belvedere restaurátor műhelyének megtekintése
Michelangelo rajzai kiállítás, Albertina

Nemzetközi kapcsolatok

1979 Drezda művésztelep-vezetés
1994 Köln diákcsere vezetése Knut Nicolaus tanszékvezető professzor
meghívására (Fachhochschule Köln, Fachbereich Restaurierung und Konservierung von Kunst und Kulturgut)
Jelentős restaurátor-műhelyek megtekintése (Drezda - Zwinger, Leningrád - Ermitázs, Párizs - Louvre, Brüsszel - Restaurátor Intézet, München - Doerner Institut, Köln - Fachhochschule, Bécs - Kunsthistorisches Museum, Akademie, Bundesdenkmalamt)

Országos és nemzetközi konferenciák

1980 Bécs IIC
1990 Drezda ICOM
1997 Bécs "Holzstabilisierung mittelalterlicher Tafelbilder"
2003 Székelyudvarhely Erdélyi Restaurátorok IV. Továbbképző Konferenciája
(az előadás szövege az ISIS / Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 4. számában)
2006 Bécs IIC előadás (az előadás szövege Restauro 2007/4. számában)
2009 Budapest "800 éves a ferences rend" előadás a konferencián
2011 Székelyudvarhely Erdélyi Restaurátorok XII. Továbbképző Konferenciája
évente Budapest Nemzetközi Restaurátor Konferencia (Magyar Nemzeti Múzeum)

Művek közgyűjteményekben

Szakmai munkák

Esztergom, Keresztény Múzeum, Ismeretlen magyar festő: Szt. Lőrinc vértanúsága, 1500 körül
diplomamunka (1974 "Műtárgyak megmentése" c. kiállításon szerepelt a Miskolci Képtárban)
Esztergom, Keresztény Múzeum, Osztrák festő: Szt. Margit és Szt. Katalin, 1470
(Kiállítva 1986-ban az Ipolyi Arnold emlékkiállításon)
Szépművészeti Múzeum, Francesco Fontebasso: Iphigenia feláldozása, XVIII. sz.
(1974 "Maulbertsch és kora" c. kiállítás) (közös munka Deák Klárával)
Szépművészeti Múzeum, Martino Altomonte: (állandó kiállítás) Jézus feltámasztja a naimi ifjút, XVIII. sz.
Magyar Nemzeti Galéria, Ismeretlen festő: Krisztus a pokol tornácán Szepeshelyi sorozat, XV. sz.
Magyar Nemzeti Galéria, Dorffmeister István: (állandó kiállítás) A szentgotthárdi apátság alapítása, XVIII. sz.
Magyar Nemzeti Galéria, Kracker János Lukács: (állandó kiállításán szerepelt) Szt. József halála, XVIII. sz.
Magyar Nemzeti Galéria, Kracker János Lukács: (állandó kiállításán szerepelt) A kis Mária neveltetése, XVIII. sz.
Budakeszi r.k. plébániatemplom, Falkoner Xavér Ferenc: (Országos Műemléki Felügyelőség) A szentély oldalfalainak freskói XVIII. sz. (közös munka Deák Klárával, Velekei Máriával és Gyöpös Miklóssal)
Mátyás templom Egyházművészeti Gyűjteménye, Ismeretlen francia festő: Árpádházi Szt. Margit (fatábla), XVII. sz.
Magyar Nemzeti Galéria, PN mester: Királyok imádása, XV. sz. (tábla a liptószentmáriai főoltárról)
Tihanyi Bencés Apátság, Micha Stern, 1758: (mellékoltárképek) Szt. Benedek, Szt. Skolasztika
Mátyás templom Egyházművészeti Gyűjteménye, Ismeretlen francia festő: Boldog Ilona (fatábla), XVII. sz.
Mátyás templom Egyházművészeti Gyűjteménye, Ismeretlen francia festő: Aquinói Szent Tamás (fatábla), XVII. sz.


Kiállítások

Csoportos kiállítások listája

1983 Drezda kiállításrendezés Varga Dezső és dr. Entz Géza professzorokkal közösen a Restaurátorképző Intézet munkáiból

2001 Állami Művészeti Díjasok kiállítása, Budapest, Olof Palme ház

2002-től évente (kivéve: 2012 és 2013), Megmentett műkincsek diplomamunka kiállítás egyik rendezője (Magyar Nemzeti Múzeum)

2004 kiállítás a szakmai tanulmányutak legjobb fotóiból a Közép-Európai Kulturális Intézetben

2005 kiállítás a hallgatók másolási és restaurálási munkáiból az Ericsson Képzőművészeti Galériában

2007 Részvétel az Ericsson Képzőművészeti Galéria 100. jubileumi kiállításán

 


Publikációk

Kurt Wehlte: A festészet nyersanyagai és technikái című könyvének birtokomban lévő fordításával – hozzájárultam annak sikeres kiadásához, amely a Magyar Képzőművészeti Főiskola és a Balassi Kiadó közös gondozásában valósult meg 1994, 1996 ill. 2005-ben.

Hebing: Aranyozás és bronzozás című könyvek birtokomban lévő fordításával – és magyar szövegének korrigálásával – hozzájárultam annak sikeres kiadásához, amely a Magyar Képzőművészeti Főiskola és a Balassi Kiadó közös gondozásában valósult meg 1997-ben.

1998

A Magyar Katolikus Lexikon számára festéstechnikai és festményrestaurálási címszavak megírása, Szent István Társulat, Budapest

2002

Görbe Katalin szerkesztő: RESTAURÁTOR, A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézetének katalógusa, Budapest, 234 p.
Görbe Katalin editor: CONSERVATION, Hungarian Academy of Fine Arts Institute of Conservation, Budapest, 234 p.

2004

Görbe Katalin: A kiegészítés módszerei a festmények restaurálásában, ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 4, Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum, pp. 8-25

2005

Görbe Katalin: Az MKE restaurátor hallgatóinak kiállítása, Ericsson Képzőművészeti Galéria, másolatok, restaurálás kiállítás rendezése és katalógus szerkesztése, Budapest, 16 p.
nyelv: magyar és angol

2007

Görbe, Katalin: Die Ergänzung von Gemälden, Restauratorenausbildung und -praxis in Budapest, Restauro, Callway, München, 2007/4, pp. 236-245
Folyóiratcikk
nyelv: német

2009

Görbe Katalin, Kovács Petronella: Megmentett műkincsek 2009, Magyar Nemzeti Múzeum, Diplomakiállítás rendezése és katalógus szerkesztése (2002-2012 évente), pp. 5-18
nyelv: magyar és angol

2011

Görbe Katalin: Szent Jakab csodája, Műtárgyvédelem 2010/35, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, pp. 49-60.

2012

Görbe, Katalin: Die Legende des Heiligen Jakob: Restaurierung eines schwerbeschädigten Leindwandgemäldes, Restauratorenblätter 31/2012, Klosterneuburg, pp. 153-157.
nyelv: német
Görbe Katalin, Kovács Petronella: Restaurátorképzés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, in: ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek, 2012/12, Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum, pp. 30-35.
Görbe Katalin: Egy nagyméretű vászonkép restaurálása a festményrestaurátor képzés keretében, in: ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek, 2012/12, Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum, pp. 36-42.

2013

Görbe Katalin: Az esztergomi ferences templom és rendház barokk oltárképeinek restaurálása, in: Nyolcszáz esztendős a ferences rend, Művelődéstörténeti műhely, Rendtörténeti konferenciák 8/2, Budapest, pp. 865-875.


Tantárgyi program

Oktatási munkám során törekszem arra, hogy minél szélesebb problémakört felölelő restaurálandó műtárgyakat kutassak fel, amelyeken keresztül a festőrestaurátor hallgatók konkrét szakmai ismereteket szerezhessenek. Mivel ez teljes mértékben nem lehetséges, elméleti ismeretekkel egészítem ki a gyakorlati feladatokat.
A negyedéves restaurátor hallgatók számára tartott szakmai elméleti órákon az előző években tanultakra építve (fizika, kémia stb.) tárgyalom az optikai, mechanikai károsodásfajtákat, ezek okait, korrigálásuk lehetőségeit. A korábbi munkák dokumentációin keresztül bemutatom és értékelem a leggyakrabban használatos anyagfajtákat és restaurálási eljárásokat. A hallgatók restaurálási dokumentációinak rendszeres archiválását nagyon lényegesnek tartom.
Gyakorlati és elméleti tevékenységemet kiegészíti a tanulmányutak, szakmai előadások szervezése és a restaurátor szakkönyvtár kialakítása, valamint folyamatos bővítése és gondozása is.
A több évtized alatt összegyűjtött, jelenleg már több mint másfél ezer könyvből és folyóiratból álló szakkönyvtár - amely az MKE könyvtárának része - a szakdolgozatok megírásához nyújt átfogó ismereteket festő- és szobrászrestaurátor hallgatóknak egyaránt. A szakdolgozatok témavezetésében, korrigálásában folyamatosan részt veszek.
A szakmai tanulmányutak a látókör szélesítését, a természetes környezetükben megjelenő tárgyak sajátos hangulatát közvetítik, a helyszíni tájékoztatást a megfelelő szakterületek tanárai biztosítják. Az utazások nyomán fotó- és video archívumot alakítottam ki, amely egyedi, sehol sem publikált felvételeket őriz. A fotóanyagból 2004-ben a Közép-európai Kulturális Intézetben kiállítást szerveztem.
A hazai és külföldi, széleskörű ismertetésre szánt eredmények bemutatása céljából továbbképző előadásokat szervezek, ahol lehetőség nyílik a jelenlegi hallgatók számára a diplomás kollégákkal és a rokonszakmák képviselőivel való konzultációra.
Törekszem arra, hogy a Magyarországon egyedül nálunk folyó egyetemi restaurátorképzést a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tegyem, ennek jegyében szerkesztettem katalógusokat, szerveztem kiállításokat (Ericsson Galéria 2005, Megmentett műkincsek kiállítás évente a Magyar Nemzeti Múzeumban az Iparművészeti Szakiránnyal közösen).