Káldi Richárd

művésztanár

CV

Győr, 1975

Tanulmányok:

1993-1999 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Restaurátorképző Intézet, Budapest
Kőszobrász-restaurátor művész

1989-1993 Győri Balett Kísérleti Tánc- és Vizuális Művészeti Szakközépiskola, Győr
Díszítőszobrász, Keramikus

Szervezeti tagságok:

2014- Építési és Közlekedési Minisztériumban nyilvántartott restaurátor szakértő

1999- Magyar Restaurátorok Egyesülete

Restaurátori munkák (szemelvény):

2019-2022

Győri Nagyboldogasszony Székesegyház belső rekonstrukciós és restaurálási munkáinak kivitelezése kőrestaurálási szakágban (szakmai felelős)

2015-2022

A Szépművészeti Múzeum antik-, középkori és reneszánsz gipszmásolat-gyűjtemény restaurálásának szakmai vezetője Egri Hunor kőrestaurátorral. Installálás az új helyszíneken: Komárom Csillagerőd és Budapest, OMRRK

2021

Szépművészeti Múzeum gyűjteményébe tartozó Mátyás király és Beatrix királyné portrédomborművekről nemesmásolat készítése

Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Gyűjteményébe tartozó Flamand mester: Oszlophoz kötözött Krisztus, 17. század (Ltsz.: 94.1) alabástrom szobor restaurálása

2019

Budapest, Kiscelli park kő- és műkő objektumainak restaurálási terve

Kő Pál: Apám című portrészobrának restaurálása

Türje, Premontrei templom kőrestaurátori kutatása és kőrestaurálási tervének összeállítása

2018

Budapest, XI. Ker., Kelenföldi Református Templom főhomlokzati kőkvádereinek és vakolattükreinek kutatása és Restaurálási Tervének összeállítása

2017

Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Gyűjteményébe tartozó (Magyar Nemzeti Bank Értéktár Program keretében, letétként) Római mester (Guglielmo della Porta köre): Krisztus, 16. sz. (ltsz. L.4113) alabástrom szobor restaurálása

Ercsi Nagyboldogasszony római katolikus plébániatemplom homlokzat felújításához és falazatának tervezett vízszigeteléséhez kapcsolódó kőrestaurátori kutatás és restaurálási terv összeállítása

Budapest, Pénzügyminisztérium egykori palotájának, az ún. budavári Fellner-háznak kőrestaurátori kutatása és restaurálási tervének összeállítása

Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának, Michelangelo termének és az I. emeleti "AK" jelű oldalvilágítású kiállítótermének kőrestaurátori feladatainak kivitelezése, szakmai irányítója

2016

Iszkaszentgyörgy, volt Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastély és kerti objektumainak kőrestaurálási terve (Nemzeti Kastélyprogram keretében)

Nádasdladány, volt Nádasdy-kastély beltéri kőelemeinek és mozaik padlóinak kőrestaurálási terve (Nemzeti Kastélyprogram keretében)

Győr, Kossuth utcai kőkereszt restaurálása

2015

Győri Schlichter villa beltéri gipszstukkóinak restaurálása

A Szépművészeti Múzeum Reneszánsz és Középkori Gipszgyűjteményének költöztetése a Román Csarnokból.

2014

Egregy Temetőkápolna kőrestaurálási feladatainak tervezése, kivitelezése

2013

Andráshidai XII. századi Templom fülkéinek restaurálása

2011-2012

Keszthelyi Fő tér rekonstrukcióban a barokk Szentháromság-oszlop szétbontása, áthelyezése és teljes restaurálása, valamint a Fő téri Plébániatemplom tornyán a kőelemek és stukkódíszek restaurálása. Szerzőtárs: Bodor István

2010

Győr-Ménfőcsanaki Bezerédj-kastély XVIII. századi oszlopainak konzerválása.

2009

Zalaegerszegi Szt. Flórián köztéri kőszobor restaurálása. (1765-ből)

2008

Mátraverebély-Szentkúti Ferences Kegyhely Keresztútjának rekonstrukciója. A stációépítmények újjáépítése, és a hozzájuk tartozó eredeti domborművek restaurálása. Szerzőtárs: Bodor István

2007

Szekszárdi Kálvária Remete Kápolnáján a kőelemek restaurálása

2006

Lechner Ödönné síremlékének márvány amfórája restaurálása. (Fiumei úti sírkert)

2005

Óbudai Királynői Vár kőfaragványainak konzerválása (Budapesti Történeti Múzeum megbízásából)

2004

Kőkereszt restaurálása (Budapest, Ferenciek tere), 1763-ból, Szerzőtárs: Bodor István

2003

Lábatlani Református Templom déli gótikus kapujának konzerválása. (XIII.század-ból) Szerzőtárs: Bodor István

2002

Bodajki Kálvária restaurálása. (1736-ból), Szerzőtárs: Bodor István

2001

Magyar Földrajzi Múzeum épületén a homlokzati kőelemek restaurálása. Szerzőtárs: Bodor István

2000

Visegrádi királyi palota Herkules-kútjának restaurálása. Szerzőtárs: Szőnyi Endre, Bodor István

1999

Győri Városi Múzeumban elhelyezett Medgyessy Ferenc: Álló női akt és Medgyessy Ferenc: Pihenő lány kőszobrok restaurálása (Radnai gyűjtemény része)

Konferenciaelőadások:

Albert Ádám-Káldi Richárd-Pusztai Barbara: Iskolai örökség -avagy gipsz szemléltető eszközök és műtárgymásolatok használata az oktatásban tanszékek közötti együttműködés keretében a Magyar Képzőművészeti Egyetemen; 2016. feb. 19. Budapest, FUGA, Törékeny érték: a gipsz a 19.-20. századi múzeumi és oktatási gyakorlatban

Nemessányi Klára - Káldi Richárd: Hévíz - Egregy, árpád-kori templom festett vakolatainak és kőanyagainak újrarestaurálása; 2014.; 39. Nemzetközi Restaurátor Konferencia Budapest MNM, 2014. november 12.


Kiállítások

st.art Galéria (1052 Bp. Vármegye u. 7.), Kultúrák Vonzásában sorozat, 2002. február 25-április 4.

Csoportos kiállítások:

2017

Nonkonform, Der Punkt Galéria (1056 Bp., Szarka u. 7.)

2016

Dinasztiák, Erlin Galéria, Budapest


Publikációk

Egri Hunor- Káldi Richárd: A Szépművészeti Múzeum gipszgyűjteményének restaurálása. In: Egy gyűjtemény újjászületése (A Szépművészeti Múzeum gipsz szobormásolatai a megújult komáromi Csillagerődben). Bp.2021., pp. 187-211.

Káldi Richárd: A freibergi Aranykapu gipszmásolatának restaurálása. In: Újranyitás hetven év után, A Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának története. Budapest, 2018. pp. 220-239.

Miriam Szőcs, Richárd Káldi, Zoltán May, Bernadett Bajnóczi, and Mária Tóth: Material analysis of the marble reliefs attributed to Benedetto Da Maiano representing king Matthias Corvinus and Beatrice of Aragon and aspects of their technical execution. In: BULLETIN du Musée Hongrois Des Beaux-Arts. 2018/123, pp. 51-65.

Albert Ádám- Káldi Richárd- Pusztai Barbara: Gipsz szemléltető eszközök és műtárgymásolatok használata az oktatásban, a tanszékek közötti együttműködés keretében a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. In: Ars Hungarica 42. évf. 2016/2, pp. 194-205.

Nemessányi Klára - Káldi Richárd: Időfaktor és prioritás, Hévíz-Egregy, Árpád-kori templom újrarestaurálása. In: Kő XVII. évf. 2015/1, pp. 16-21.

Recenziók:

Eckart Marchard: The plaster cast collection of the Museum of Fine Arts, Budapest

The Burlington Magazine, VOL. 164 / NO. 1431, 2022. june,

https://www.burlington.org.uk/archive/...

 Káldi Richárd

Káldi Richárd

1999