Heitler András DLA

egyetemi docens
tanszékvezető

CV

Pápa, 1972

Végzettség és szakképzettség

1994 rajz szakos tanár, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely

2001 festőrestaurátor művész, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest (oklevél száma: I-24/1996) szakdolgozat címe: Tiziano Vecellio és Jacopo Tintoretto festészeti technikája.

Gyakorlati diplomamunka: Bartolomeo Caporali Madonna a gyermek Jézussal c. leválasztott  falképének restaurálása (Kiss Mártával közösen)

2007-2010 MKE, Doktori Iskola

Tudományos fokozat

2013 DLA , MKE, Doktori Iskola
A doktori értekezés címe: Szavak és képek. A festés művészete Cennino Cennini Il libro dell’arte című értekezésében és az itáliai festészeti tárgyú írásművekben a 14. századtól a 16. század közepéig

Mestermunka: Szöveggyűjtemény. Festészeti tárgyú értekezések a 11. századtól a 16. század közepéig

Munkahelyek

2013 Magyar Képzőművészeti Egyetem

Ösztöndíjak / pályázatok

2000 Erasmus-ösztöndíj, Helsinki, Evitech Institute of Arts (egy szemeszter)
2001 MAOE diploma-díja

Oktatói tevékenység

2001-től óraadó oktató a Magyar Képzőművészeti Egyetemen
2013-tól tanársegéd a Magyar Képzőművészeti Egyetemen
2014-től adjunktus a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

Fontosabb szakmai munkái

2001-2003 Szombathely, székesegyház, Joseph Winterhalder elpusztult  mennyezetfestésének részleges rekonstrukciója (a munkát vezető restaurátorok: Boromisza Péter és Pintér Attila).

2003 Söjtör, Deák-kúria, falfestések restaurálása (vezető restaurátor: Pintér Attila).

2003 A cserkúti templom középkori falképeinek újrarestaurálása (vezető restaurátor: Boromisza Péter)

2004 Keszthely, Szent Miklós temetőkápolna, külső homlokzat középkori falfestményeinek restaurálása (vezető restaurátor: Nemessányi Klára)

2007 A büki Szent Kelemen plébániatemplom 17. századi falfestés-töredékeinek restaurálása (Gyarmati Andrással közösen)

2007-08  Söpte, római katolikus plébániatemplom, Steffek Albin falfestményeinek helyreállítása (Gyarmati Andrással közösen)

2008-09   A büki volt Szapáry-kastélyban 17. század végi falfestések és stukkók újrarestaurálása (Gyarmati Andrásssal közösen)

2010-2011  Edelény, L’Huillier-Coburg kastély, 104. és 110. számú szoba falképeinek restaurálása, További restaurátorok: Boromisza Péter, Nemessányi Klára, Gyarmati András

2012-2013   A majki kamalduli remeteségben az ún. foresteria épületben lévő barokk stukkók és falképek restaurálása. További restaurátorok: Nemessányi Klára, Fabó Éva, Boromisza Péter, Szathmáry Péter, Gyarmati András

Az elmúlt években a következő szakdolgozatok témavezetője volt

Somogyi Márton: Festett műtárgyak tisztítása ammónium-citrátokkal, 2007 (Témavezetők: Bóna István, Heitler András)

Bakács Annamária: A lenolaj kötőanyagú festékrétegek száradását gyorsító eljárások a 15-18. században, 2008  (Témavezetők: Görbe Katalin, Kriston László, Heitler András)

Hegedűs Judit: A ciklododekán alkalmazása a műtárgyrestaurálásban. A ciklododekán mint a pergő festékrétegek ideiglenes rögzítőanyaga, 2010 (Témavezetők: Görbe Katalin, Heitler András)


Kiállítások

1994   Tisztelet Jacopo Robustinak (Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola)
2005   Újrafestett képek  (Szombathely, Médium Galéria)

Csoportos kiállítások

1994 41. Vásárhelyi Őszi Tárlat, Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely
1995 100 kép [Heitler Lászlóval], Somogyi J. Galéria, Pápa

1997-99 Pápai Tárlat, Pápa
1998 Tavaszi Tárlat, Veszprém
1998 Veszprém megyei művészek kiállítása, Schwetzingen (D)
1999 Veszprém-Bakony-Balaton Tárlat, Veszprém.


Publikációk

Heitler András: „Bartolomeo Caporali Madonna a gyermek Jézussal című freskójának restaurálása”, In: Műtárgyvédelem, 2005/30, 83-88.

Heitler András: „Vakolatok nyersanyagai és megmunkálási módszerei Cennini, Alberti és Filarete írásaiban”, In: Műtárgyvédelem, 2010/35,  61-75.


Tantárgyi program

Elsősorban a negyedéves festőrestaurátor hallgatók műtermi és művésztelepi gyakorlatához kapcsolódó munkában veszek részt.  Konzultálok a hallgatókkal az alábbi témákban: a műtárgyak állapotfelmérése, dokumentálása, mintavétel, a mintavizsgálatok kiértékelése, restaurátori tervezet összeállítása, a műtárgyak restaurálásának folyamata. Folyamatosan dolgozom fel a kapcsolódó szakirodalmat, beépítve azt az elméleti és a gyakorlati oktatásba.

Feladatom a vászonkép-restaurálással kapcsolatos gyakorlati eljárások bemutatása műtermi gyakorlat keretében a tanév folyamán, valamint a festményekhez tartozó díszkeretek restaurálásának vezetése.

A gyakorlati munka mellett elméleti tárgyat is oktatok (Szerves kémia - Szerves anyagok a restaurálásban) valamint szakdolgozatok témavezetésével is foglalkozom.

Az oktatói feladatokon túl önálló szakmai-tudományos kutatómunkát végzek, jelenleg elsősorban DLA munkám tárgyához kapcsolódóan.

 Heitler András DLA
Ismeretlen 16. sz. német festő: Keresztelő Szent János prédikációja

Heitler András

Ismeretlen 16. sz. német festő: Keresztelő Szent János prédikációja

Ismeretlen olasz festő: Judit Holofernész fejével (töredék)

Heitler András

Ismeretlen olasz festő: Judit Holofernész fejével (töredék)

Bük, a volt Szapáry kastély a díszterem mennyezeti stukkódíszei és falképei (részlet)

Heitler András

Bük, a volt Szapáry kastély a díszterem mennyezeti stukkódíszei és falképei (részlet)

Majkpuszta, volt kamalduli remeteség, a refektórium egyik mennyezetfestménye

Heitler András

Majkpuszta, volt kamalduli remeteség, a refektórium egyik mennyezetfestménye

Id. Pieter Bruegel: Keresztelő szent János prédikációja

Heitler András

Id. Pieter Bruegel: Keresztelő szent János prédikációja

Jacopo Tintoretto: Utolsó vacsora

Heitler András

Jacopo Tintoretto: Utolsó vacsora

Jan Kupeczky: Batthyány Ádám portréja (részlet)

Heitler András

Jan Kupeczky: Batthyány Ádám portréja (részlet)