Békési-Gardánfalvi Magdolna

művésztanár
kémia tanár

CV

Pécs, 1981 

Végzettség és szakképzettség

2015 –
Nyugat-Magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola

2006
Műtárgyvédelmi Asszisztens középfokú OKJ-s képzés (Magyar Nemzeti Múzeum)

2000 – 2006
Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar, Kémia-környezettan szak, egyetemi diploma
Szakdolgozat címe: Fekete kéreg képződése épített környezetben található durva mészkövek felszínén

1996 – 2000
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, biológia-kémia tagozat

Munkahelyek

2006 – Magyar Nemzeti Múzeum, Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központ

Oktatói tevékenység

2012-től az MKE Képzőművészeti Restaurátor Specializációk, kémia oktató
2006-tól az MKE Iparművészeti Restaurátor Specializációk, kémia oktató
2006-tól oktató Magyar Nemzeti Múzeum Műtárgyvédelmi Asszisztens képzésén

Oktatott tantárgyak

 • Munkavédelem
 • Alkalmazott kémia, elmélet (Általános és szervetlen kémia; Szerves kémia)
 • Alkalmazott kémia, gyakorlat (Általános és szervetlen kémia; Szerves kémia)
 • Kémia restaurátoroknak (Általános és szervetlen kémia; Szerves kémia)
 • Textil anyagtan, elmélet/gyakorlat

Szakmai konferenciák, előadások

2017

Múzeumi textilek színezékvizsgálati módszerei. Fémfonalas leletek - az ásatástól a kiállításig - 2. Szakmai nap, Magyar Nemzeti Múzeum

Régészeti textilek színváltozásának okai és színrekonstrukciójának korlátai (Várfalvi Andreával) MIXTURA TEXTURALIS, Ember és textil a Kárpát-medencében, az MTA BTK RI Lendület Mobilitás kutatócsoport és az MTA BTK TTI Középkori Gazdaság Kutatócsoport közös konferenciája, Budapest

Fa- és egyéb növényi eredetű természetes színezékek vizsgálata régészeti textileken. Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktrori Iskola Doktorandusz Konferencia, Sopron

2011

Biztonságtechnika múzeumi környezetben. Műtárgybarát környezet, környezetbarát múzeum, Múzeumi Állományvédelmi Program, Budapest

2007

A kémia tanítás módszertani változásai. Erdélyi Magyar Restaurátorok Továbbképző Konferenciája, Székelyudvarhely


Publikációk

2017

Békési-Gardánfalvi Magdolna – Hofmann Tamás – Fehér Sándor: Pásztázó elektronmikroszkóp energia-diszperzív röntgen-analizátorral (SEM-EDX) anyagvizsgálati módszer alkalmazhatósága régészeti textilek szál- és színezékvizsgálatában I. In: ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 17. Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely, pp.13-21.

2011

Békési-Gardánfalvi Magdolna: Biztonságtechnika múzeumi környezetben, Múzeumi Állományvédelmi Program, Budapest, 2011


Tantárgyi program

Munkavédelem

 • munkavédelem elméleti kérdései
 • munkavédelem jogi szabályozása
 • munkabiztonság
 • munkavédelem egészségügyi kérdései
 • munkakörnyezet - munkahelyek munkavédelmi követelményei
 • tűzvédelem
 • elsősegélynyújtás
 • vegyszerkezelés, hulladékgyűjtés

Általános és szervetlen kémia elmélet

 • általános kémiai alapismeretek
 • oldatok, oldatkészítés elmélete, oldódás fogalma, számolási feladatok (oldatkészítés)
 • nemfémes elemek fizikai és kémiai tulajdonságai, vegyületei
 • fémes elemek fizikai és kémiai tulajdonságai, vegyületei
 • elektrokémia

Általános és szervetlen kémia gyakorlat

 • oldatkészítés elmélete és gyakorlata
 • pH-mérés
 • nemfémes elemek (halogének, kén, nitrogén, szén, szilícium) és vegyületeik fizikai, kémiai tulajdonságainak vizsgálata
 • fémes elemek és vegyületeik fizikai, kémiai tulajdonságainak vizsgálata
 • elektrokémia

Szerves kémia elmélet

 • szerves kémiai alapismeretek
 • cellulóz felépítése és lebomlása; cellulózalapú műtárgyalkotók
 • fehérjék felépítése és lebomlása, fehérjealapú műtárgyalkotók
 • természetes kötőanyagok
 • természetes színezékek
 • műanyagok
 • tisztítás

Szerves kémia gyakorlat

 • szerves vegyületek polaritása, kémhatása
 • kísérletek cellulózzal, keményítővel
 • fehérjék kimutatására alkalmas egyszerű tesztek
 • kísérletek színezékekkel
 • kísérletek természetes kötőanyagokkal
 • kísérletek műanyagokkal

Textil anyagtan elmélet, gyakorlat

 • textilipari nyersanyagokról általánosan
 • természetes szálasanyagok
 • mesterséges szálak
 • textilszálak azonosítására alkalmas egyszerű kísérletek
 • mikroszkópos vizsgálatok
 Békési-Gardánfalvi Magdolna