Dr. habil. Menráth Péter DLA

professor emeritus

CV

Újpest, 1947

Végzettség és szakképzettség

1971 Magyar Képzőművészeti Főiskola, egyetemi szintű diploma, festőrestaurátor-művész

Munkahelyek

1971-1982 Esztergomi Keresztény Múzeum pesti műhelyében restaurátor
1982-1984 Magyar Képzőművészeti Főiskola, tanársegéd
1984-1989 Magyar Képzőművészeti Főiskola, adjunktus
1989-1993 Magyar Képzőművészeti Főiskola, docens
1993-tól Magyar Képzőművészeti Főiskola ( 2000-től Egyetem), egyetemi tanár
1991-2012 a Restaurátorképző Intézet (ma Restaurátor Tanszék) vezetője a nappali és a levelező képzésen is.

Tudományos fokozat

1999 DLA Munkácsy Mihály díj 1992 habilitáció; Dr. habil 

Tudományos / művészeti akadémiai cím / tagság

1971-től a Művészeti Alap Képzőművészeti, majd Restaurátor Szakosztályának tagja
1992-től a MAOE Restaurátorművész Tagozatának tagja.
1992-től a Magyar Restaurátorok Egyesületének tagja
1991-2006-ig a Restaurátorképző Intézet Donátor Alapítványának egyik alapítója és kuratóriumának vezetője, 2006-2012-ig tagja. Az Egyetemi Tanács, illetve Szenátus tagja.
1987-óta a Doktori Iskola, Doktori Tanács valamint a Habilitációs Bizottság tagja a megalakulás óta.

Díjak / ösztöndíjak / pályázatok 

1987 oktatói tevékenységért „Kiváló Munkáért” kitüntetés
1992 Munkácsy Mihály díj

Oktatói tevékenység

1982-től napjainkig: festészeti technikák oktatása az elsőéves egyetemi hallgatóknak (elméleti és gyakorlati)
1990-től napjainkig: a Főiskola majd Egyetem ötödéves restaurátor hallgatói diplomamunkáinak vezetése (elméleti és gyakorlati munka)
1982-2003 Falkép festészet és restaurálás oktatása a harmadéves festőrestaurátorok részére
2000-2012: a levelező tagozatos tárgyrestaurátor hallgatók diplomamunkáinak kiválasztása, restaurálási tervezet elfogadásának és megvalósításának szakmai ellenőrzése és bírálata (minősítése)
A Doktori Iskola témahirdetője restaurátor szakterületen, az alábbi doktoranduszok témavezetője: Lencz Balázs, Heitler András, Vecsey Ádám, Papp Judit, Papp Kinga.

Előadások

2009. 05.14. Kulturális Örökségvédelmi Továbbképzés keretében előadás a Máriapócsi kegykép restaurálásáról

Jelentősebb táblakép restaurálások

1972 Esztergom, Keresztény Múzeum – B.E. mester, Segítőszentek, Jézus az Olajfák hegyén, szétbontott oltárszárny képei - festett, aranyozott fatáblák
1974 Esztergom, Keresztény Múzeum – Szmrecsányi mester, Mária oltárának szárnyképei – festett, aranyozott fatáblák
1975-1976 Esztergom, Keresztény Múzeum, a Garamszentbenedeki Úrkoporsó egy domborműve (alvó katona) és három szobra (Szt. János, id. Szt. Jakab, Szt. András) – festett, aranyozott fafaragások
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, Hütter János fogadalmi képe. Ismeretlen festő, 1520. Eperjesről
1977-1978 Esztergom, Keresztény Múzeum – Jakabfalvi mester két szárnyképe – kétoldalt festett, aranyozott fatáblák
Esztergom, Garamszentbenedeki úrkoporsó – sátortető restaurálása és az építmény szerkezeti megerősítése, összeépítése
1984-1986 Budapest, Alkantarai Szt. Péter templom, a Scapuláré és a Purgatórium oltárok restaurálása – festett, aranyozott faépítmény, ill. műmárvány
1993 Debrecen – Munkácsy Mihály, Golgota – nagyméretű vászonkép – kollektív munka
1994-1995 Tihany, apátsági templom: Szt. Skolasztika és Szt. Benedek barokk oltárok – festett, aranyozott faszobrok és építmények – kollektív munka
1996 Budapest, Magyar Nemzeti Galéria – M.S. mester “Vizitáció” képének restaurálása, az egykori “selmecbányai főoltár” elvi rekonstrukciója, az ismert M.S. mester körébe vonható képek összehasonlító vizsgálata alapján (megjelenés 1997-ben)

Jelentősebb falkép restaurálások

1973-1974 Győr, Székesegyház – a hajó mennyezete (freskó) F.A. Maulbertsch és műhelye – kollektív munka
1975-1976 Balf, barokk kápolna – Dorfmeister István falképei (freskó) – kollektív munka
1977-1978 Aszód, Podmaniczky-kastély – J.L. Kracker falképének részleges rekonstrukciója
1978-1980 Noszvaj, de la Motte kastély öt terme – J.L. Kracker falképei (freskó) – kollektív munka
1980-1984 Budapest, Alkantarai Szt. Péter templom – Lotz Károly mennyezeti falképei (szekkó) kollektív munka – a díszítőfestés tervezése, kilenc oltár restaurálásának irányítása
1986-1989 Budapest, Szt. Ferenc sebei templom szentélyének barokk falképei (freskó)
1992 Budapest, Várkert, KIOSZK, sgraffito – kollektív munka
1996-1998 Kossuth Mauzóleum külső-belső mozaikképének restaurálása
1998-1999 Budapest, Szépművészeti Múzeum – Girolamo Romanino nagyméretű átültetett falképének restaurálása (UNESCO program)
2002-2006 A Belvárosi Szt. Mihály templom – szentély mennyezetének, illetve oldalfalának, diadalívének feltárása. A barokk figurális, illetve architekturális díszítőfestés restaurálása. Az alsó harmadban kb. 60 m2 rekonstrukciós festés tervezése, kivitelezése.
2006-tól ugyanitt, a sekrestye barokk ornamentális festésének restaurálása.
2009-2010 Máriapócs, a görög-katolikus kegytemplom ikonosztáza restaurálásának szakmai felügyelete
2010 Budapest, Fővárosi Állat- és Növénykert, a Bölényház külső sgraffitóinak restaurálási szakvéleményezése
2010-2011 Edelény, L’Huillier–Coburg kastély falképrestaurálási munkálatainak szakértése
2009-2011 Budapesti Gazdasági Főiskola falfelületeinek és nagyméretű vászonképeinek restaurálásának vezetése
2011 Angolkisasszonyok szerzetesrend Congregatio Jesu rendházában az egykori refektórium falkutatása és restaurátori tervezet elkészítése
2012 A Belvárosi Szt. Mihály templom, a főhajó mennyezete, az első boltszakasz feltárása, restaurálása és rekonstrukciós festésének megtervezése, kivitelezése – kollektív munka

Művek közgyűjteményekben

Restaurálási munkái megtekinthetőek az Esztergomi Keresztény Múzeum, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán.


Publikációk

1997 Az egykori „selmecbányai főoltár” elvi rekonstrukciója az ismert M.S mester körébe vonható képek összehasonlító vizsgálata alapján; kétnyelvű katalógus