Zsámbéki Anna

művésztanár
fa-bútorrestaurátor specializáció vezető

CV

Budapest, 1976

Végzettség és szakképzettség

2021 – Az MKE Doktori Iskola hallgatója

2003 – 2008

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Építésztervező szak – belsőépítész szakirány
Diplomamunka: Műemléképület hasznosítása – Vendégház a Vároldalban (2010)

1997 – 2002

Képzőművészeti Egyetem – Múzeumi és Közgyűjteményi Tárgyrestaurátor szak – fa-, bútorrestaurátor szakirány
Diplomamunka: XVIII. századi osztrák lábasóra restaurálása (Iparművészeti Múzeum tulajdona)

1996 – 1997

Műtárgyvédelmi asszisztens középfokú OKJ-s képzés (Magyar Nemzeti Múzeum)

1994 – 1996

Kaesz Gyula faipari szakközépiskola és szakmunkásképző, Budapest
bútorasztalos szakmunkás

Munkahelyek

2017 – Magyar Nemzeti Múzeum Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központ, főosztályvezető

2015 ­– Magyar Nemzeti Múzeum Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központ, restaurátor

2004 – ARS’apelli KKT. Művészeti-kulturális Közkereseti társaság (múzeumi restaurálás, belsőépítészeti tervezés) – ügyvezető, belsőépítész, restaurátor szakértő

Oktatói tevékenység

2021-től ellátja az Iparművészeti Restaurátor Specializációk vezetői feladatait

2017-től az MKE Iparművészeti Restaurátor Specializációk fa-bútor specializáció megbízott vezetője

2016-tól oktató és témavezető a Magyar Nemzeti Múzeum Műtárgyvédelmi Asszisztens képzésén

2015-től óraadó oktató a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

Oktatott tantárgyak:

 • Dokumentálás
 • Készítéstechnika
 • Technikatörténet
 • Faanyagtan elmélet
 • Farestaurálás/konzerválás elmélet
 • Farestaurálás/konzerválás gyakorlat
 • Diplomamunka restaurálás és szakdolgozat témavezetése

Főbb restaurálási, tervezői, szakértői munkák

A Bokodi Evangélikus Templom faberendezéseinek felmérése, a restaurálási feladatok és a statikai problémák helyreállítási lehetőségeinek előkészítése, szakértése, 2014-2015­

Műtárgyraktárak felmérése, a műtárgyállomány rendszerezése, felmérési dokumentáció készítése (Keszthely, Helikon Kastély), 2013

Vas megyei biedermeier kúriaépület helyreállítása során a nyílászárók felmérése, rekonstrukciós terveik elkészítése, a berendezések restaurálásának szakértése (magángyűjtemény), 2009–2011

Tiszafa borítású éjjeliszekrények restaurálása (Iparművészeti Múzeum: A magyar szecesszió bútortervezői című kiállítására), 2009

Szent Gellért fürdő, férfi öltöző faberendezésének helyreállítása, felújítása – restaurátori felügyelet, 2008

Blaskovich-palota faberendezéseinek és nyílászáróinak restaurátori kutatása, restaurálási és helyreállítási terv készítése, 2007

Szécsényi Forgách-kastély réz- és gyöngyházberakásos bútorainak restaurálása (együttműködésben több restaurátorral), 2003

századi, osztrák lábasóra restaurálása (Iparművészeti Múzeum tulajdona), 2002

Wenkheim-palota kis tánctermének falburkolata – felújítás (együttműködésben több restaurátorral), 2001

Pénzügyminisztérium miniszteri tárgyalótermének falburkolata – tisztítás, retusálás (együttműködésben több restaurátorral), 2001

Tänzer-ház faberendezésének kutatása, restaurálási terv készítése (együttműködésben több restaurátorral), 2000

Reneszánsz ládapad (casapanca) konzerválása (magántulajdon), 1999

Az elmúlt években a következő diplomamunkák témavezetője

Horváth Csaba: 18. századi kabinetszekrény restaurálása, 2021

Mátéka László: A pesti „fésüs-céh” ládájának restaurálása, 2021

Fogarasi Csongor: 18. századi aranyozott bútoróra restaurálása, 2020 (Társtémavezető: Balázs József)

Gömöri-Csonka Szilvia: Erard szerkezetű hárfa restaurálása, 2020 (Társtémavezető: Balázs József)

Hegedűs Fanni: Újpalota építészeti makettjének restaurálása, 2020

Kisterenyei Balázs Ervin: Intarziás női íróasztal restaurálása, 2020

Miklós Marcell: 18. századi házipatika-szekrény restaurálása, 2018 

Rózsa Lőrinc: Ácsolt láda restaurálása, 2018

Papp Fruzsina: Kárpitozott női karosszék restaurálása, 2018 (Társtémavezető: Várfalvi Andrea)

Varga Miklós: Boulle-stílusú, alacsony szalonszekrény restaurálása, 2016

Tagságok

2019-től Pulszky Társaság


Kiállítások

2022

Megmentett műkincsek restaurátorhallgatók diplomakiállítása

Magyar Nemzeti Múzeum (kurátor, a katalógus szerkesztője)

2019

KŐ/PAPÍR/FRESKÓ restaurátorhallgatók diplomakiállítása

Magyar Nemzeti Múzeum (kurátor, a katalógus szerkesztője)

2018

BAROKK – RÓMAI – POP-ART restaurátorhallgatók diplomakiállítása

Magyar Nemzeti Múzeum (kurátor, a katalógus szerkesztője)

2017

Megmentett műkincsek ’17 restaurátorhallgatók diplomakiállítása

Magyar Nemzeti Múzeum (kurátor, a katalógus szerkesztője)

2013

Múzeum+ DESIGN pályázat kiállítása – ajándéktárgy tervezés

Szépművészeti Múzeum (2 pályamunka került kiállításba)

2007

Szék és tér viszonya és Épülethomlokzatok című plasztikák

Sopron, Torony galéria (csoportos kiállítás)

2002

Megmentett műkincsek – diplomatárgy kiállítás

Magyar Nemzeti Múzeum (kiállító)


Publikációk

2022

Kissné Bendefy Márta – Zsámbéki Anna (szerk): Műtárgyvédelem 39

Magyar Nemzeti Múzeum, 312.

2020

Restaurátor rémtettek

In: Magyar Múzeumok online magazin

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/restaurator-remtettek

2019

Alázat, felelősség, tudás, varázslat

In: Artkalauz kiállítási magazin

https://artkalauz.hu/alazat-felelosseg-tudas-varazslat/

2014

Személyes pályakép a Magyar belsőépítészet 1945-2012 kiadványban

szerk: Dvorszky Hedvig, Magyar Belsőépítész Egyesület kiadása

2006

U. Nagy Gábor: Őrségi Házak című könyvének építészeti fotói és borítóképe, Őrvidéki Civil Szövetség kiadása


Tantárgyi program

Faanyagtan

 • a fa, mint műtárgyalkotó anyag fizikai és kémiai tulajdonságai
 • faanyagok megmunkálhatósága
 • fából készült eszközök és bútorok készítéstechnikája
 • használatból és környezeti hatásokból eredő károsodások
 • fafajok meghatározása
 • fakárosítók, fahibák

Farestaurálás-konzerválás gyakorlat

 • restaurátori kutatás
 • restaurálási terv készítése
 • az elméleti órákon elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása
 • a restaurátori gondolkodásra, a megfelelő eljárás(ok) kiválasztására való készség fejlesztése
 • restaurálási dokumentáció és prezentáció készítése

Készítéstechnika – szakrajz

 • a műszaki szakrajz alapjai, követelményei
 • felhasználásának módja a restauráláshoz kapcsolódó rajzi dokumentálásban
 • vonal, méretarány, lépték, méretezés, feliratozás, vázlatrajz, skicc, műhelyrajz fogalma
 • restaurátori dokumentálást segítő rajzprogramok, digitális technológiák

Dokumentálás

 • a restaurátori munkát kísérő írásos és fotódokumentáció jelentősége, elkészítésének módja
 • a dokumentálás története
 • aktuális örökségvédelmi törvényben meghatározott dokumentációkészítési elvárások
 • hagyományos restaurátori adatlapok és kutatási dokumentációk
 • legújabb, digitális képalkotó és modellező technikák alkalmazási lehetőségei

Technikatörténet

 • a fa megmunkálásának szerszámai
 • szerszámtörténeti áttekintés
 • fontosabb készítéstechnikai változások
 • szerszámhasználat és készítéstechnika hatása a bútortípusokra

Farestaurálás/konzerválás elmélet

 • tárgyleírás – készítéstechnikai megfigyelések
 • állapotleírás – károsodások számbavétele
 • fotózás – fototechnikai eljárások
 • anyagvizsgálatok és kiértékelésük
 • restaurálási terv
 • fertőtlenítés; szilárdítás; felvált felületek rögzítése (festett rétegek, intarziával borított felületek); tisztítás; ragasztás – szerkezeti megerősítés; kiegészítés; bevonatok − retus és felületkezelés; rekonstrukció
 • dokumentálás
 • vízzel telítődött fák konzerválási-restaurálási problémája, összetett megoldási lehetőségei

Diplomamunka restaurálás és szakdolgozat témavezetése

 • összetett anyagú műtárgy történeti kutatása (tárgytípus, analógiák, proveniencia)
 • anyagvizsgálatok tervezése, fototechnikai vizsgálatok, mintavétel, mikroszkópos és műszeres vizsgálatok elvégzése, kiértékelése
 • károsodások számbavétele, állapotfelmérés, kártérkép készítése
 • modellkísérletek tervezése és kivitelezése
 • restaurálási szakirodalom feldolgozása, beemelése a tervezési folyamatba
 • restaurálási terv felállítása, döntéshozatalok
 • felhasznált anyagok és eljárások megismerése, konzerválás-restaurálás folyamata
 • fotódokumentáció tervezése, műtárgyfotózás, dokumentálás
 • diplomadolgozat összeállítása, az egyedi műtárgy restaurálásához kapcsolódó folyamat bemutatása az Iparművészeti Restaurátor Specializációk aktuális segédletének megfelelően
 Zsámbéki Anna