Várhegyi Zsuzsanna

művésztanár
bőrrestaurátor specializáció vezető

CV

Budapest, 1966 

Végzettség és szakképzettség 

2002 – 2007 
Papír-bőr tárgyrestaurátor művész, Magyar Képzőművészeti Egyetem  
Diplomamunka: Egy 18. századi bőrborítású nyereg restaurálása, (Iparművészeti Múzeum tulajdona) 

1997 2000  
Papír- és könyvrestaurátor felsőfokú tanfolyam, Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ 

1996 98  
Kézi könyvkötő szakmai képzés 

1990 92 
Nyerges-szíjgyártó szakmai képzés
 

1984 86 
Bőrdíszműves képzés, Simon Ferenc Bőr- és Cipőipari Szakmunkás és Szakközépiskola
 

1980 84  
Than Károly Vegyipari Szakközépiskola, Bőrvegyipari szak 

Munkahelyek 

2017 Magyar Nemzeti Múzeum, Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központ, papír-bőr restaurátor 

2015 2017 Iparművészeti Múzeum, papír-bőr tárgyrestaurátor 

2006 2015 Pergamen Restaurátor Műhely Kft., papír-, bőr- és könyvrestaurátor 

1998 2000 Magyar Országos Levéltár, Állományvédelmi Főosztály, segédrestaurátor 

1992 1996 Marcibányi Téri Művelődési Központ 

Oktatói tevékenység 

2017-től az MKE Iparművészeti Restaurátor Specializációk Bőr specializáció megbízott vezetője  

2017-től oktató és témavezető a Magyar Nemzeti Múzeum Műtárgyvédelmi Asszisztens képzésén 

2008 – 2017 óraadó oktató a Magyar Képzőművészeti Egyetemen 

2007 – 2013 óraadó oktató a Moholy–Nagy Művészeti Egyetemen   

1992 – 1996 bőrműves, bőrdíszműves szakoktató a Marcibányi Téri Művelődési Központ Szakiskolájában 

Oktatott tantárgyak:

 • Bőr technikatörténet és tárgyismeret  
 • Specializáció szerinti művészettörténet 
 • Bőr anyagtan  
 • Bőr restaurálás/konzerválás elmélet  
 • Bőr restaurálás/konzerválás gyakorlat 
 • Műtárgyvédelmi gyakorlat 
 • Diplomamunka restaurálás és szakdolgozat témavezetése

Fontosabb restaurálási munkák  

 • könyvek, dokumentumok, oklevelek, térképek restaurálása 
 • néprajzi és történeti bőrtárgyak konzerválása, restaurálása 
 • régészeti bőrtárgyak restaurálása

Az elmúlt években a következő diplomamunkák témavezetője 

Varga Judit: Egy könyvkötő mester által készített glóbuszasztal restaurálása, 2019 (Társtémavezető: Orosz Katalin) 

Cs. Tóth Levente: Velencei díszpajzs restaurálása, 2020 


Kiállítások

2007 

Megmentett műkincsek – diplomatárgy kiállítás 
Magyar Nemzeti Múzeum (kiállító) 


Publikációk

2021 

 • Várhegyi Zsuzsanna – Szabó Melinda – Kertész Róbert: A szolnoki vár területéről származó 13. századi bőr lábbeli restaurálása. In: Tisicum. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 29. pp. 239-247.

2020 

 • Orosz Katalin - Várhegyi Zsuzsanna: Gélek alkalmazási lehetőségei a papír- és bőrrestaurálásban. ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 20. Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely, pp. 81-94.

2019 

 • Várhegyi Zsuzsanna: A tájházakban előforduló bőrtárgyak, károsodásaik, kezelési javaslatok. In: Fancsalszki Noémi (szerk.): Tájházaink megújítása: Műtárgyvédelem tájházi környezetben, Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, pp. 1-11.

2018 

 • Kissné Bendefy Márta, Várhegyi Zsuzsanna: Vízzel telített régészeti bőrtárgyak szárításának lehetőségei. In: ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 18. Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely, pp. 15-24. 

2008 

 • Várhegyi Zsuzsanna: Egy 18. századi bőrborítású nyereg konzerválása, restaurálása. In: Múzeumi Műtárgyvédelem 30. Budapest, pp. 159-182. 

Szakmai konferenciák, előadások

2021 

 • Műtárgykörnyezet oktatása a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, Tájházi Műhely 2021.
 • Papír- és bőrrestaurálás műhelytitkai, Magyar Belsőépítészek Egyesülete Négyszögletű kerekasztal beszélgetések
 • A szolnoki vár területéről származó 13. századi bőr lábbeli restaurálása, Erdélyi Magyar Restaurátorok 21. Továbbképző Konferenciája, Székelyudvarhely

2019 

 • Gélek alkalmazási lehetőségei a papír- és bőrrestaurálásban (Orosz Katalinnal), Erdélyi Magyar Restaurátorok 19. Továbbképző Konferenciája, Székelyudvarhely

2017 

 • Vízzel telített régészeti bőrtárgyak szárításának lehetőségei (Kissné Bendefy Mártával), Erdélyi Magyar Restaurátorok 18. Továbbképző Konferenciája, Székelyudvarhely 

Tantárgyi program

Bőr anyagtan 

 • A nyersbőr kémiai és fizikai felépítése, a cserzett és cserzetlen bőrök felépítése és tulajdonságai
 • A nyersbőr kikészítésének folyamata, anyagai, különböző cserzési módok, cserzetlen bőr, pergamen, szőrmés bőrök készítésének munkafolyamatai, felhasználásának lehetőségei
 • Az egyes bőrfajták felismerése, azonosítása, anyagvizsgálati lehetőségei
 • A bőrtárgyakon alkalmazott ragasztók típusai, tulajdonságai

Bőr készítéstechnika 

 • Bőrműves szerszámok használatának megismerése, kézműves technikák elsajátítása
 • Bőrtárgyak, műtárgy rekonstrukciók, történeti lábbelik készítése 
 • Bőr felületének díszítése, aranyozása

Specializáció szerinti művészettörténet

 • A bőr, mint alapanyag alkalmazási területei
 • Különféle tárgytípusok jellemzői
 • Régészeti cipő, táska és kárpitozás történet

Bőr technikatörténet, tárgyismeret

 • Régészeti bőrtárgyak készítéstechnikai jellemzői
 • Cserzetlen bőrök felhasználási területei
 • Szőrmés bőrök felhasználása
 • A bőr felületkezelése, színezése, díszítésének anyagai, módjai

Bőr restaurálás elmélet

 • A restaurálás etikai elvei és különbségei
 • A bőr lebomlási folyamatai, a lebomlást segítő környezeti tényezők
 • Régészeti, néprajzi, történeti bőrtárgyak restaurálási problémái
 • Fémek, zsírok szerepe a lebomlási folyamatokban
 • Biológiai károsítók és azok hatásai a bőrtárgyakon
 • A helytelen tárolás, használat és a nem megfelelő szerkezet miatt bekövetkező károsodások a bőrtárgyakon
 • A bőrtárgyak fertőtlenítésének szükségessége, anyagai, módszerei és veszélyei
 • A bőrtárgyak száraz tisztításának célja, mértéke, anyagai, módszerei lehetséges veszélyei
 • A bőr oldószeres tisztításának lehetőségei, célja, anyagai, módszerei és veszélyei
 • A régi javítások, ragasztók eltávolításának etikai szempontjai, anyagai, módszerei
 • A bőrtárgyak fizikai megerősítése
 • Cserzetlen bőrtárgyak restaurálásának különleges szempontjai
 • Kompozit tárgyak restaurálási problémái
 • A bőrtárgyak restaurálásának dokumentálása
 • Bőrtárgyak megfelelő tárolása, csomagolása, mozgatása és kiállítása

Bőr restaurálás gyakorlat

 • Néprajzi, díszítetlen cserzett bőrtárgyak, szőrmés bőrök restaurálása
 • Pergamen tárgyak restaurálása
 • Régészeti bőrtárgyak restaurálása
 • Díszített, lakkozott felületű, aranyozott, domborított, stancolt bőrtárgyak restaurálása
 • Védőeszközök, installációk készítése bőrtárgyakhoz

Diplomamunka restaurálás és szakdolgozat témavezetése

 • összetett anyagú műtárgy történeti kutatása (tárgytípus, analógiák, proveniencia)
 • anyagvizsgálatok tervezése, fototechnikai vizsgálatok, mintavétel, mikroszkópos és műszeres
 • vizsgálatok elvégzése, kiértékelése
 • károsodások számbavétele, állapotfelmérés, kártérkép készítése 
 • modellkísérletek tervezése és kivitelezése 
 • restaurálási szakirodalom feldolgozása, beemelése a tervezési folyamatba 
 • restaurálási terv felállítása, döntéshozatalok 
 • felhasznált anyagok és eljárások megismerése, konzerválás-restaurálás folyamata 
 • fotódokumentáció tervezése, műtárgyfotózás, dokumentálás 
 • diplomadolgozat összeállítása, az egyedi műtárgy restaurálásához kapcsolódó folyamat
 • bemutatása az Iparművészeti Restaurátor Specializációk aktuális segédletének megfelelően  
 Várhegyi Zsuzsanna
Nyereg

Várhegyi Zsuzsanna

Nyereg

2007