Liturgia – Művészettörténet – Műtárgy

Liturgia – Művészettörténet – Műtárgy

Liturgia – Művészettörténet – Műtárgy

…ami az egyháztörténetből kimaradt: ismeretterjesztő előadások szakrális témákban, művészettörténeti megközelítésben

Felelős oktatók: Boros Ildikó, Fehér Ildikó
A tanfolyam helyszíne: Magyar Képzőművészeti Egyetem

Célcsoport: A művészet iránt érdeklődő pedagógusok, egyházi személyek, papok, lelkészek, hittudományi felsőoktatási intézmények, valamint az egyházi iskolák jelenlegi és volt hallgatói, illetve tanárai; hitoktatók és lelkipásztori munkatársak, továbbá régészek, muzeológusok, művészek, a vizuális kultúra területén működő személyek, a téma iránt érdeklődők, akik mélyíteni, ill. frissíteni szeretnék ismereteiket.

Ideje: 1 szemeszter (10 x 1,5 óra), szerdánként 18.15 - 19.45 óráig.
A tanfolyam kezdete: 2023. február 15.
A tanfolyam részvételi díja: 60.000 Ft
Kredit elismerés: A szemeszter végén oklevelet és kreditigazolást adunk, mivel a tanfolyam pedagógusoknak 2 kredites továbbképzésnek minősül. (A 277/1997. (XII.22. )

A tanfolyam programja:

Az előadássorozat a szakrális művészet európai hagyományainak bemutatására törekszik. A kora-középkortól a jelenkorig a legfontosabb egyházi művészettel kapcsolatos műfajok, berendezési tárgyak, műtárgy típusok, ikonográfiai témák bemutatása műtárgy centrikusan, jellemző példák, analógiák segítségével. Az építészet, szobrászat és a festészet általános keresztény ábrázolási hagyományainak, jellegzetességeinek ismertetése a legfontosabb európai művészeti emlékeken keresztül, úgymint pl. templomdekorációk, középkori freskóciklusok, oltárképek, faragott oltárok.

A kurzus az Assisiből származó, Giottónak tulajdonított freskótöredék izgalmas történetével kezdődik és egykori ikonográfia szerepét mutatja be érintve a Szépművészeti Múzeum egyedülálló itáliai falképgyűjteményének más emlékeit.

Fontosnak tartjuk az egyházi korábbi liturgiai hagyományokhoz köthető tárgyak kiemelését és bemutatását, amelyek a 21. században esetleg ritkábban fordulnak elő, mégis liturgiatörténeti vagy művészettörténeti értékkel bírhatnak, pl. Jézus és Mária arca – az ún. hiteles portrék.
Hangsúlyt helyezünk a keresztény ikonográfiára. Az előadások célja ugyanis, hogy a résztvevők jártasságot szerezzenek az európai művészetben (oltárképeken, freskókon, fából vagy márványból faragott) leggyakrabban megjelenített szentek, attribútumaik, legendáik felismerésében: hogyan ábrázolják a legfontosabb bibliai szereplőket.

A festészet mellett szó lesz a félév folyamán a templom-építészet európia hagyományairól, a kitérve 19-20. századi magyarországi szakrális terek megjelenítésére és ikonográfiájára.

Hangsúlyt helyezünk arra, hogy nemcsak a múlt emlékeit vizsgáljuk, de a 20. századi és a kortárs szakrális művészet legfontosabb képviselői és munkái is bemutatásra kerüljenek, mivel a jelenkorban, a hétköznapokban legtöbbször ezekkel találkozhatunk.

Valódi csemegét jelent a műterem látogatás, ahol a műtárgyak közelében a restaurátorral való beszélgetés még személyesebbé teheti a kurzuson elhangzott tárgyi és szakmai ismereteket.

Az előadásokat a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatói tartják, akik több esetben saját kutatási eredményeiket, élményeiket osztják meg a hallgatókkal

Előadók:

  • Boros Ildikó – szobrászrestaurátor művész
  • Fehér Ildikó – művészettörténész
  • Heitler András – festményrestaurátor művész
  • Orosz Csaba – képzőművész, művészetpedagógus
  • Salamon Gáspár – művészettörténész
  • Sturcz János – művészettörténész
  • Szurcsik József – festő - és grafikus művész, képzőművész
  • Terdik Szilveszter – művészettörténész, régész
  • Tayler Patrick – festőművész

Jelentkezés: a jelentkezési lapokat 2023. február 8-ig kérjük a szervezőknek visszaküldeni, a szakralismuveszet.tanfolyam@mke.hu email címre.

Művészet és szakralitás

… ismeretterjesztő előadások a középkortól a 21. századig szakrális témákban, művészettörténeti megközelítésben
Jelentkezés: 2024. február 19-ig

Művészet és szakralitás

A posztmoderntől a poszthumánig – Trendek és tendenciák a kortárs képzőművészetben

Első előadás: 2024. február 28. 18:30

A posztmoderntől a poszthumánig – Trendek és tendenciák a kortárs képzőművészetben