PÁLYÁZAT – MKE Tanulmányi Osztály tanulmányi ügyintéző (ügyvivő szakértő) munkakör betöltésére

PÁLYÁZAT – MKE Tanulmányi Osztály tanulmányi ügyintéző (ügyvivő szakértő) munkakör betöltésére

PÁLYÁZAT – MKE Tanulmányi Osztály tanulmányi ügyintéző (ügyvivő szakértő) munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Tanulmányi Osztály
tanulmányi ügyintéző (ügyvivő szakértő)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A hallgatók tanulmányaival kapcsolatos tanulmányi, szervezési, adminisztratív, igazgatási tevékenység ellátása. Felvett hallgatók kiértesítése, beiratkoztatása. Neptun hallgatói információs rendszer tanulmányi ügyintézői moduljának naprakész kezelése. Hallgatók napi kérdéseinek ügyintézése személyesen, telefonon és e-mailben. Hallgatók által beadott kérelmek feldolgozása, kezelése. Vezető munkájának támogatása. A szervezeti egységhez tartozó nyilvántartások naprakész vezetése. Záróvizsgához hallgatói iratok, illetve oklevél, oklevélmelléklet előkészítése. Együttműködés a tanszéki ügyintézőkkel. Folyamatos kapcsolattartás az Egyetem más szervezeti egységeivel hallgatói ügyekben.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium,

 • NEPTUN tanulmányi rendszer kezelésében szerzett gyakorlat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály

alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Angol nyelvismeret;
 • Felsőoktatási intézményben szerzett oktatásszervezési gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
 • Kiváló szintű együttműködési és alkalmazkodó készség,
 • Terhelhetőség,
 • Felelősségtudat,
 • Jó kommunikáció képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz. • Motivációs levél. • Végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata. • Erkölcsi bizonyítvány (a Kjt. 20. § szakasz szerinti speciális tartalommal) Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 21.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a Jogi és humánpolitikai Osztály részére a allaspalyazat@mke.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázati anyag szakmai értékelése után személyes interjú alapján történik a kiválasztás. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik. A kancellár dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.mke.hu – 2023. március 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk,
illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az MKE honlapján
tájékozódhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon
szerezhet.

Nem találtunk a keresésnek megfelelő hírt.