Optimista kiállítás. / Optimistic Exhibition.

Optimista kiállítás. / Optimistic Exhibition.
Kőhalmi Péter: Erdély Miklós. Monográfia, kiadás előtt, mintapéldány. /Péter Kőhalmi: Miklós Erdély. Monograph before publication.

Tervezte: Czeizel Balázs. Kiadó: Art + Text Budapest, 2018. / Art book designed by. Publisher: Art + Text Budapest, 2018. (Photo: BÁCSI Barnabás)

Optimista kiállítás. Erdély Miklós és a Magyar Képzőművészeti Egyetem (1946 – 2018) / Optimistic Exhibition. Miklós Erdély and the Hungarian University of Fine Arts (1946 – 2018)

Budapest, Andrássy 69. Graphic Design: Gábor Palotai Design (Photo: Peternák M.)

Optimista kiállítás. Erdély Miklós és a Magyar Képzőművészeti Egyetem (1946 – 2018) / Optimistic Exhibition. Miklós Erdély and the Hungarian University of Fine Arts (1946 – 2018)

Barcsay Terem / Barcsay Hall. (Photo: KÓSA Zoltán)

Kicsiny Balázs: Végleges kibékülés, 2018. Installáció / Balázs Kicsiny: Final Reconciliation, 2018. Installation
Kicsiny Balázs: Végleges kibékülés, 2018. Installáció részlete. / Balázs Kicsiny: Final Reconciliation, 2018. Installation excerpt.

(Photo: KOVÁCS Gyula)

Balra /Left: Czene Márta: Hallasz még engem? 2018. Akril, farost 130 x 107 cm / Márta Czene: Can you still hear me? 2018. Acrylic paint, fibreboard, 130 x 107 cm Jobbra / Right: Czene Márta: Erdély-szám, 2018. / Márta Czene: Erdély number, 2018.

(Photo: KÓSA Zoltán)

Czene Márta: Erdély-szám, 2018. (részlet) / Márta Czene: Erdély number, 2018. (detail)
Vetítés / Projection: Zalavári András: Egy hernyó relativitása, 2014–2018. Háromcsatornás videóinstalláció / András Zalavári: A Caterpillar’s Relativity, 2014–2018. Three channel video installation

(Photo: KÓSA Zoltán)

Zékány Dia: Komment, 2018. Vegyes technika / Dia Zékány: Komment, 2018. Mixed media

(Photo: KÓSA Zoltán)

Újságfal, 1945 – 1956. / Newspaper Wall, 1945 – 1956.

(Photo: KÓSA Zoltán)

Újságfal, 1957 – 1985. / Newspaper Wall, 1957 – 1985.

(Photo: KÓSA Zoltán)

Újságfal (1957 – 1985) részlet, dokumentumokkal. / Newspaper Wall (1957 – 1985) detail and archive documents.

(Photo: KÓSA Zoltán)

Fényképek és dokumentumok Cs. Szabó László előadásáról és az Indigo Csoportról. / Photos and documents about the lecture of László Cs. Szabó and the InDiGo Group.

(Photo: KÓSA Zoltán)

Altorjay Gábor – Bill McCagg: EMLék, 1988. Videó, színes, sztereo, 27 perc. / Gábor Altorjay – Bill McCagg: MEmory, 1988. Video, colour, stereo, 27 min. MIF Video Studio – Soros Foundation C3, 1998.
Újságfal, 1985 - 2018. / Newspaper Wall, 1985 - 2018.

(Photo: KÓSA Zoltán)

Eperjesi Ágnes, Erdély Miklós, az MKE Intermédia tanszék hallgatói, Palotai Gábor, Sugár János munkái / Works by Ágnes Eperjesi, Miklós Erdély, the students of the HUFA Intermedia Department, Gábor Palotai, János Sugár.

(Photo: KÓSA Zoltán)

Balra, fenn / Left, up: Eperjesi Ágnes: Két férfi, 2015. Fotók, kollázs, 30x40 cm / Ágnes Eperjesi: Two Men, 2015. Photos, collage, 30x40 cm

Jobbra, fenn / Right, up: Palotai Gábor: Létrás Erdély, 1981 / 2018. (1–3) Három digitális nyomat aquarellpapíron, 30x42 cm. / Gábor Palotai: Erdély with the ladder, 1981/2018. Three prints on aquarell paper, 30x42 cm.

(Photo: KÓSA Zoltán)

A monitoron / On the screen

Négy Erdély Dal. Zene, előadás: Pátkai Rozina – ének, billentyű, elektronika, Melykó Richárd – recitativo, Bácsi Barnabás – gitár, Németh Dániel, Tihanyi Áron – vetítés. Videó: Józsa Mihály / Four Erdély Songs. Music, performance: Rozina Pátkai – vocal, keyboard, electronics, Richárd Melykó – recitation, Barnabás Bácsi– guitar, Dániel Németh, Áron Tihanyi – visuals. Video by Mihály Józsa.

Sugár János: Erdély Miklós portré, 1983. Gipszrelief, 40 x 40 x 6 cm / János Sugár: Miklós Erdély Portrait, 1983. Plaster relief, 40 x 40 x 6 cm

(Photo: KÓSA Zoltán)

Fusz Mátyás, Knetik Andrea: Hordozható résrajz-eszköz utazáshoz, 2018. / Mátyás Fusz, Andrea Knetik: Portable slit-drawing tool for travelling, 2018.

(Photo: KÓSA Zoltán)

Kozsuhárov Zsuzsanna, Barakonyi Szabolcs, Dorsánszki Adrienn munkái. / Works by Zsuzsanna Kozsuhárov, Szabolcs Barakonyi, Adrienn Dorsánszki

(Photo: KÓSA Zoltán)

Kozsuhárov Zsuzsanna: Nem norma, 2018. Rövidfilm / Zsuzsanna Kozsuhárov: No Norm, 2018. Short film
Barakonyi Szabolcs: [fortepan képek] / Szabolcs Barakonyi: [fortepan pictures]
Dorsánszki Adrienn: Ön Azonos? 2018. Videó / Adrienn Dorsánszki: Are You Identical? 2018. Video

(Photo: KÓSA Zoltán)

Balra / Left: Kristóf Gábor: Felfüggesztett hadititok, 2018. Elektrosztatikusan töltött porfestékkel bevont acél polcelemek, 610 x 305 mm/db /

Gábor Kristóf: Suspended Military Secret, 2018. Electrostatically charged powder paint on steel shelves, 610 x 305 mm each

Jobbra / Right: Barakonyi Szabolcs: A „Hűlt hely” sorozatból, 2017. / Szabolcs Barakonyi: From the series “Empty Space” 2017. (Photo: KÓSA Zoltán)

Koller Margit: Helytelen identitás, 2017–2018. Lentikuláris nyomat / Margit Koller: Out-of-place Identity, 2017–2018. Lenticular print

(Photo: KÓSA Zoltán)

Filó Veronika: Találkozás, 2018. Digitális nyomat, 29 x 21.5 cm/ db. / Veronika Filó: Encounter, 2018. Digitál print, 29 x 21.5 cm each

(Photo: KÓSA Zoltán)

Optimista kiállítás. / Optimistic Exhibition.

//Please scroll down for English//

Erdély Miklós és a Magyar Képzőművészeti Egyetem (1946–2018)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola kiállítása,
Barcsay Terem, 1062 Budapest, Andrássy út 69.
Megnyitó: 2018. december 14., péntek 18.00

A kiállítást megnyitja Altorjay Gábor

A kiállítás látogatható 2018. december 15. és 2019. január 25., hétköznaponként 10:00-18:00 óráig.

Záró események – finisszázs:
2019. január 22. kedd, 16.00
2019. január 25. péntek, 16.00
2019. január 25. péntek, 19.00 – 20.00

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolája a 2018/19-es tanév első szemeszterét Erdély Miklós munkásságának szentelte. A féléves művészeti kutatási projekt záróeseménye ez a kiállítás, mely Erdély Miklós és a Magyar Képzőművészeti Egyetem munkacímmel került meghirdetésre és 2018. december közepétől január végéig látható az MKE Barcsay termében. A kiállítás célja a vállaltan történeti tematika mellett új, erre az alkalomra készült művek bemutatása, melyek kiegészültek néhány korábbi művel, reprodukciókkal, valamint archív anyagokkal.

Ismert tény, hogy Erdély Miklós a XX. század második felének meghatározó jelentőségű alkotója 1946–47 folyamán egy tanéven át a Magyar Képzőművészeti Főiskola szobrász szakos hallgatója volt. Természetesen ez az egy éves időszak önmagában talán nem lenne elégséges indok erre a kiállításra, ám tudjuk, hogy élete során barátai és az MKF hallgatóinak generációi révén közvetve és néha közvetlenül szinte folyamatos, bár áttételes kapcsolatban állt az intézménnyel. Életre szóló barátság fűzte például Kondor Bélához és Altorjai Sándorhoz (mindketten a Főiskola volt hallgatói), majd az 1970-es és 1980-as évek generációihoz is. 1975-ben két előadást tartott a Főiskolán, aminek szerepe volt a Rózsa-presszó néven ismertté vált művészcsoport létrejöttében is. Az előadásokat követően egyes emlékezések szerint Erdélyt az intézményből kitiltották, melyre közvetlen bizonyítékokat ugyan nem lehet találni, de arra több dokumentum utal, hogy legalábbis nemkívánatosnak minősítették azt a szellemiséget, melyet munkáival és magatartásával képviselt.

Az 1970-es és 80-as évek fordulóján előbb a Maurer Dórával közösen vezetett Kreativitási Gyakorlatok résztvevői, majd az Indigo csoport tagjai között találunk számos akkori MKF-hallgatót. Közülük hatan 1981-ben rektori figyelmeztetést kaptak egy „nem engedélyezett” Indigós kiállításon való részvételért.

1990 után, Erdély halálát követően a hallgatók újabb generációi között is folyamatos az érdeklődés Erdély Miklós iránt. 2008-ban, születésének 80. évfordulója alkalmából az Intermédia Tanszék rendezett többnapos konferenciát emlékére.

A kiállítás kapcsolódik Erdély Miklós (1928–1986) születésének 90. évfordulójához, valamint egy speciális történelmi–intézménytörténeti időutazáshoz, vagyis kísérlet Erdély Miklós máig érő hatástörténetének új típusú bemutatására.

A szervezők köszönetet mondanak az Erdély családnak, az örökösöknek, az EMA-nak és az Indigo csoport tagjainak segítségükért.

Kiállított művek

Altorjay Gábor–Bill McCagg, Eperjesi Ágnes, Erdély Miklós, az MKE Intermédia tanszék hallgatói, Kicsiny Balázs, Kondor Béla, Palotai Gábor, Sugár János

Új művek / MKE Doktori Iskola

Barakonyi Szabolcs, Barnaföldi Anna, Czene Márta, Dorsánszki Adrienn, Filo Veronika, Fusz Mátyás, Koller Margit, Kozsuhárov Zsuzsanna, Kristóf Gábor, Kútvölgyi-Szabó Áron, Szécsényi-Nagy Loránd, Zalavári András, Zékány Dia

A projek koordinátorai

Kőhalmi Péter, Sugár János, Szegedy-Maszák Zoltán, Peternák Miklós.

A kiállítás előkészítésében és megvalósításában közreműködtek

Kozma Éva, Bojtos Anikó, Antal Istvánné Edina, Majsai Réka
Kiállításépítés: Győri István
Grafikai design: Gábor Palotai Design
Új fordítások: Rudnay Zsófia, Sipos Dániel, Tóth Andrea
Kölcsönzők: Szépírók Társasága, Petőfi Irodalmi Múzeum, C3 Alapítvány és több magánszemély.

Támogató


Miklós Erdély and the Hungarian University of Fine Arts (1946–2018)

Exhibition of the Doctoral School of the Hungarian University of Fine Arts,
Barcsay Hall, 69 Andrássy út, Budapest 1062
Vernissage: 6 pm, Friday, 14 December 2018
Opening remarks by Gábor Altorjay

The exhibition is on view between 15 December 2018 and 25 January 2019, opening hours Monday to Friday 10:00 AM – 6:00 PM

The first semester of the 2018/19 Doctoral Programme of the Hungarian University of Fine Arts was devoted to the work of Miklós Erdély. Announced under the working title Miklós Erdély and the Hungarian University of Fine Arts, this exhibition will take place from mid-December until late January at the Barcsay Hall of the University as the closing event of a 3-month art research project. Despite its explicitly historical theme, the exhibition aims to present new works created for this occasion, which are accompanied by some existing works as well as reproductions and archival material.

It is a well-known fact that Miklós Erdély had briefly studied sculpture at the Hungarian Academy of Fine Arts in the 1946/47 schoolyear before becoming a highly influential artist of the second half of the 20th century. Of course, this one semester alone would not justify such an exhibition, but we also know that throughout of his life, he was almost constantly in touch with the institution via his friends and entire generations of Academy students, even if this contact was mostly indirect. He cherished lifelong friendships with Béla Kondor and Sándor Altorjai, for instance (both were students of the Academy), and later also with generations of the 1970s and 1980s. In 1975 he held two lectures at the Academy, which had a role in the founding of the artist group later known as the Rózsa Circle. According to some recollections, Erdély was banned from the institution following these lectures, for which there is no direct proof to be found, but a number of documents suggest that the mentality represented by his works and his behaviour was deemed undesirable in the least.

At the turn of the 1970s/80s, several students of the Academy could be found amongst the participants of the Creativity Exercises course he ran together with Dóra Maurer, and later among the members of the Interdisciplinary Thinking (Indigo) group. Six of these students received a rector’s warning for participation at a “non-permitted” Indigo exhibition in 1981.

After 1990, following Erdély’s death, the emerging new generations of students retained a continued interest in Miklós Erdély. In 2008, the Intermedia Department organized a several-days-long conference to commemorate him on his 80th birthday.

The current exhibition is associated with the 90th anniversary of Miklós Erdély’s (1928–1986) birth, as well as a special historical journey back in time and through the history of the institution. In other words, it is an experiment to present the ever-lasting effective history of Miklós Erdély in a new form.

The organizers hereby wish to extend their gratitude to the Erdély family, the heirs, the Miklós Erdély Foundation and members of the Indigo group for their help.

Exhibited Works

Gábor Altorjay–Bill McCagg, Ágnes Eperjesi, Miklós Erdély, the students of the HUFA Intermedia Department, Balázs Kicsiny, Béla Kondor, Gábor Palotai, János Sugár

New Works / Doctoral School of the Hungarian University of Fine Arts

Szabolcs Barakonyi, Anna Barnaföldi, Márta Czene, Adrienn Dorsánszki, Veronika Filo, Mátyás Fusz, Margit Koller, Zsuzsanna Kozsuhárov, Gábor Kristóf, Áron Kútvölgyi-Szabó, Loránd Szécsényi-Nagy, András Zalavári, Dia Zékány

Project coordinators

Péter Kőhalmi, János Sugár, Zoltán Szegedy-Maszák, Miklós Peternák

The exhibition was organized and realized with the assistance of:

Éva Kozma, Anikó Bojtos, Edina Antal Istvánné, Réka Majsai
Exhibition production: István Győri
Graphic Design: Gábor Palotai Design
New translations: Zsófa Rudnay, Dániel Sipos, Andrea Tóth
Lenders: Szépírók Társasága (Belletrist Association Society), the Petőfi Literary Museum, the C3 Foundation, and several individuals.

Supported by

Meghívó Brittnek Andrea kiállításának megnyitójára

Megnyitó:: 2024.05.30. 18:00
Helyszín: Virág Benedek Ház
Megtekinthető: 2024.05.30. – 06.22.

Meghívó Brittnek Andrea kiállításának megnyitójára

Bubla Éva Lélegzésre Kijelölt Hely c. installációja a Gellért-hegyen

2024. augusztus 14-ig
Gellért-hegyi Jubileumi park

Bubla Éva Lélegzésre Kijelölt Hely c. installációja a Gellért-hegyen

Meghívó Koroknai Zsolt habilitációs előadására

Időpont: 2024. június 3. hétfő, 14:00
Helyszín: MKE, Művészettörténeti kiselőadó

Meghívó Koroknai Zsolt habilitációs előadására

Meghívó Enkhtaivan Ochirbat kiállításmegnyitójára

Időpont: 2024.05.31., 18:00
Helyszín: MAMÜ Galéria

Meghívó Enkhtaivan Ochirbat kiállításmegnyitójára

Meghívó Lődi Virág doktori védésére

Időpont: 2024.05.29.,13:00
Helyszín: MKE Doktori Iskola, a Feszty-ház

Meghívó Lődi Virág doktori védésére

A KÉRDÉS PILLANATKÉPEI // MKE Doktori Iskola komplex vizsga bemutatója

Hipotézis körkép: nyilvános komplex vizsga és bemutató 2024
Bemutató: 2024.06.16., 18:00
Helyszín: Feszty-ház 
Megtekinthető: 2024.05.17 – 06.11.

A KÉRDÉS PILLANATKÉPEI // MKE Doktori Iskola komplex vizsga bemutatója

Meghívó Nagy Fruzsina habilitációs előadására

Időpont: 2024.05.21. 14:30
Helyszín: Feszty-ház előadóterem

Meghívó Nagy Fruzsina habilitációs előadására

Meghívó Sipos Levente doktori szigorlatára

Időpont: 2024.05.13. 16:00
Helyszín: Feszty-ház előadóterem

Meghívó Sipos Levente doktori szigorlatára

Meghívó Barnaföldi Anna doktori védésére

Időpont: 2024.03.21. 13:00
Helyszín: MKE Doktori Iskola, a Feszty-ház

Meghívó Barnaföldi Anna doktori védésére

Rianás

2024.03.20. 18h
Szeged, Boszorkánysziget

Rianás

Meghívó Zalavári András doktori védésére

Időpont: 2024.03.07. 14:00
Helyszín: MKE Doktori Iskola, a Feszty-ház

Meghívó Zalavári András doktori védésére

Meghívó Filó Veronika doktori védésére

Időpont: 2024.02.29., 10:00
Helyszín: MKE Doktori Iskola, a Feszty-ház

Meghívó Filó Veronika doktori védésére

Meghívó Brzózka Marek doktori védésre

Időpont: 2024.02.21. 11:00
Helyszín: MKE Epreskert, Kápolna majd Feszty-ház előadóterme

Meghívó Brzózka Marek doktori védésre

Meghívó Kovács Olivér Artúr doktori szigorlatára

Időpont: 2024.02.16., 11:00
Helyszín: Feszty-ház előadóterem

Meghívó Kovács Olivér Artúr doktori szigorlatára

Meghívó Hanan Saif doktorandusz kiállításmegnyitójára

Megnyitó: 2024. február 8. 18 óra, Fuga

Meghívó Hanan Saif doktorandusz kiállításmegnyitójára

MEGHÍVÓ DOBÓ BIANKA DOKTORI VÉDÉSÉRE

A védés időpontja 2024.02.02., 13:00

MEGHÍVÓ DOBÓ BIANKA DOKTORI VÉDÉSÉRE

MEGHÍVÓ BOGYÓ VIRÁG DOKTORI VÉDÉSÉRE

Időpont: 2024. január 9., 14:00
Helyszín: MKE Doktori Iskola, a Feszty-ház előadóterme

MEGHÍVÓ BOGYÓ VIRÁG DOKTORI VÉDÉSÉRE

Kicsiny Balázs – A Bolond Teremőr Hat Jelenése

Megnyitó: 2024.01.03. 18:00
Helyszín: 2B Galéria 
Megtekinthető: 2024. 01. 04.- 2024. 01. 26.

Kicsiny Balázs – A Bolond Teremőr Hat Jelenése

Enzsöly Kinga: Ugrás/JUMP

PUCCS Contemporary Art
2023. 11. 16.- 2023. 12. 08
Megnyitó: 2023.11.16. 18:00-19:30

Enzsöly Kinga: Ugrás/JUMP

el)Mondva Csinált Dolgok

Megnyitó: 2023.11.15. 18:00
Helyszín: 1111 Galéria

el)Mondva Csinált Dolgok