IMITÁCIÓ ÉS KREÁCIÓ

Másolat, replika, parafrázis a képzőművészetben a középkortól napjainkig

IMITÁCIÓ ÉS KREÁCIÓ

Másolat, replika, parafrázis a képzőművészetben a középkortól napjainkig

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
Magyar Képzõművészeti Egyetem
2004. október 28-30., csütörtök, péntek, szombat

A TUDOMÁNYOS KONFERENCIA PROGRAMJA

1. nap
OKTÓBER 28., CSÜTÖRTÖK
ELNÖK: RADNÓTI SÁNDOR

10.00-10.30
Radnóti Sándor (ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet))
Bevezetõ elõadás

10.30-11.00
Lengyel László (Szépművészeti Múzeum)
Az eredetiség kultusza

11.00-11.30
Eisler János (Szépművészeti Múzeum)
Öntvény, másolat, hasonmás

11.30-12.00
Nagy Ildikó (Magyar Képzõművészeti Egyetem)
Másolatok Stróbl Alajos műtermében

12.00-12.30
Szentesi Edit (MTA, Művészettörténeti Kutató Intézet)
A Szobrászati Mesteriskola Parthenón-fríze

12.30 - 13.30 EBÉDIDŐ

ELNÖK: STURCZ JÁNOS

13.30 - 14.00
Beke László (MTA, Művészettörténeti Kutató Intézet)
Kortárs ikonmásolatok

14.00 - 14.30
Szõke Annamária (ELTE Művészettörténeti Intézet)
Erdély Miklós: Eredeti és másolat, 1974

14.30 - 15.00
Szeifert Judit (Magyar Nemzeti Galéria)
Másolat vagy archaizálás? Műfaji replikák, parafrázisok, idézetek a kortárs magyar művészetben

15.00-15.30
Szűcs Olga (Iparművészeti Múzeum)
Erdetiség és posztmodern

15.30-16.00
Timár Katalin (Ludwig Múzeum Budapest - Kortárs Művészeti Múzeum)
Az eredetiség modelljei: Egy posztstrukturalista kritika

16.00 - 16.30
Sturcz János (Magyar Képzõművészeti Egyetem)
"Bekebelezés" (Appropriation). Mintakövetés a kortárs festészetben

16.30-17.00
András edit (MTA, Művészettörténeti Kutató Intézet)
Globális variációk egy témára. Kortárs parafrázisok Manet Folies Bergére bárja című művére

2. nap
OKTÓBER 29., PÉNTEK
ELNÖK: RUZSA GYÖRGY

10.00-10.30
Szakács Béla Zsolt (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Másolás és újraalkotás: a pécsi altemplomi lejáratok domborművei

10.30-11.00
Kerny Terézia (MTA, Művészettörténeti Kutató Intézet)
A veleméri Szent László-freskó másolatai. (Ipolyi Arnold kísérlete Szent László-ikonográfiájának "megújítására")

11.00-11.30
Wehli Tünde (MTA, Művészettörténeti Kutató Intézet)
A Képes Krónika 19. századi másolata: a Bicsérdy-kódex

11.30-12.00
Boreczky Anna (MTA-ELTE Egyetemes Művészettörténeti Kutatóhely)
Másolás mint műhelygyakorlat. Kompozíciós sémák Bécs 15. század eleji festészetében

12.00-12.30
Ruzsa György (ELTE, Művészettörténeti Intézet)
Eredeti és másolat az ószertartásúak ikonfestészetében

12.30-14.30 EBÉDIDŐ

ELNÖK: KOVÁCS IMRE

14.30-15.00
Fehér Ildikó (Magyar Képzõművészeti Egyetem)
Giovanni Bellini: San Zaccaria oltárának egyik másolata a Szépművészeti Múzeumban

15.00-15.30
Nagy Györgyi (Iparművészeti Múzeum)
Középkori textilminták továbbélése a XIX.-XX.századi egyházművészetben

15.30-16.00
Serfőző Szabolcs (Kiscelli Múzeum)
Kegykép - kegyképmásolat. Mariazell és Sasvár példáján

16.00-16.30
Matits Ferenc (Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján)
A potsdami Sanssouci Kastélyegyüttes Orangerie-palotájában található Raffaello másolatgyűjtemény

16.30-17.00
Kovács Imre (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Peter Cornelius Dante-mennyezetfreskóvázlatának galvanoplasztikai másolata a Liszt-hagyatékban

3. nap
OKTÓBER 30., SZOMBAT
ELNÖK: BÓNA ISTVÁN

9.00-9.30
Bóna István (Magyar Képzõművészeti Egyetem)
Műtárgy másolás a művészeti oktatásban és a műtárgyvédelemben.

9.30-10.00
Pázmány Ágnes (Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete)
Másolat a művészeti oktatásban. Kelety Gusztáv

10.00-10.30
Bellák Gábor (Magyar Nemzeti Galéria)
Másolatok a Benczúr-Mesteriskolában

10.30-11.00
Bodóczky István (Magyar Iparművészeti Egyetem, Tanárképzõ Tanszék)
A minta szerepe a művészetoktatásban. Egy pedagógiai módszer dokumentumai az ország legrégebbi művészeti iskolájában

11.00-11.30
Veszprémi Nóra (Magyar Nemzeti Galéria)
A Magyar Nemzeti Múzeum másolási naplója

11.30-12.00
Nyerges Gabriella (Petõfi Irodalmi Múzeum)
Múzeumi dokumentáció avagy művészi fotográfia (A Petõfi Irodalmi Múzeum művészeti tárának nyilvántartásából)

12.00-12.30
Papp Katalin (Szépművészeti Múzeum)
Javaslatok a klasszikus művek másolatgyűjteményének elhelyezésére

12.30-13.30 EBÉDIDŐ

ELNÖK: SZÜCS GYÖRGY

13.30-14.00
Lichner Magdolna (Iparművészeti Múzeum)
Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum Galvanoplasztikai Intézetének tevékenysége

14.00-14.30
Prékopa Ágnes (Magyar Iparművészeti Egyetem)
A parafrázis, azaz festészeti toposzok átírása iparművészeti tárgyak plasztikai dekorációjává

14.30-15.00
Szilasi Ágota (Eger, Dobó István Múzeum)
Kovács Mihály másolatai

15.00-15.30
Boros Judit (Magyar Nemzeti Galéria)
Másolatok, replikák Munkácsy Mihály festészetében

15.30-16.00
Bicskei Éva
Székely Bertalan néhány, a francia populáris grafika témáit es formanyelvét felhasználó művérõl

16.00-16.30
Révész Emese (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Művészettörténeti Tanszék)
Kópia, replika és parafrázis Csók István festészetében

16.30-17.00
Szücs György (Magyar Nemzeti Galéria)
Ember és másolata

SAJTÓ

Tervezett kiállításunkkal betekintést kívánunk adni a művészi másolat nagy múltú hagyományaiba. A 20. századot megelõzõen a múzeumi másolás évszázadokon keresztül a művészek intézményes oktatásának és önképzésének szerves részét képezte. Egy klasszikus remekmű "újrateremtése" során a másolónak módja nyílt rá, hogy részletrõl részletre elmélyedjen a kiválasztott alkotás színkezelésében, festõtechnikájában, képi gondolkodásmódjában. E tanulási folyamat során szerzett ismereteit a másoló a késõbbiekben saját gyakorlatába is beépíthette.

Kiállításunk művei a "művészi" vagy frappánsabban fogalmazva az "eredeti" másolat fogalmába tartoznak, hiszen valamennyi bemutatott mű másolója és készülésének idõpontja ismert. Tárlatunk két egysége egyúttal a művészi másolat két alaptípusába is bevezetést nyújt. Balló Ede művei az eredeti részleteiben is pontos másolatai, míg a bemutatott akvarellek inkább a művészek szubjektív képi "jegyzetei".

Válogatásunk ezúttal a magyar festõk tanulmányi utazásainak legfõbb célpontjaira, a nagy európai múzeumok (Louvre, Prado, Uffizi, Rijksmuseum) reneszánsz és barokk mestereinek alkotásaira összpontosít. A legkorábbi másolt munkák a 15. századi itáliai és németalföldi festészet remekei (Van Eyck, Rajnavidéki mester, Veneto). Ezt követik az érett reneszánsz északi és itáliai képviselõi (Holbein, Raffaello, Giorgione, Tiziano, Tintoretto). Kiállításunk fõ tengelyét azonban a 17. századi németalföldi és spanyol festészet jelenti, mindenekelõtt Rembrandt, Frans Hals, Vermeer és Velazquez alkotásai.

Balló Ede művészi másolatai
Balló Ede 1877-1881 között a Mintarajziskolán Székely Bertalan és Greguss Imre tanítványa, 1883-tól a Benczúr-féle Meteriskola növendéke volt. 1894-tõl 1923-as nyugdíjazásáig a Mintarajziskola alakrajzi tanárként működött. Másolatait azzal a céllal készítette, hogy általuk a hazai, szélesebb közönség is (csaknem eredetiben) találkozhasson az európai festészet remekműveivel. Kópiáit igen nagy körültekintéssel és a maga korában igen figyelemreméltó technikai felkészültséggel festette, különösen nagy súlyt helyezve elõképei technikai megoldásainak, anyaghasználatának alapos és hiteles rekonstrukciójára. A Balló-másolatok a háború elõtt igen népszerűek voltak. A remekművekrõl készült kópiákat Balló az Ernst Múzeumban és a Szépművészeti Múzeumban több alkalommal is nagy sikerű egyéni tárlatokon mutatta be. Műveit a fõvárosi közönség 1934-tõl a háború kitöréséig a Szépművészeti Múzeum állandó kiállításán láthatta. 1934-ben Balló 108 másolatát ajánlotta fel a Szépművészeti Múzeumnak. E gyujteménybõl válogatott 33 nagy méretű olajfestmény képezi kiállításunk fõ tengelyét.

19. századi magyar mesterek akvarellmásolatai
Tárlatunk másik egysége Barabás Miklós, Brocky Károly és Székely Bertalan gazdag másolat-gyujteményébõl ad válogatást. E kis méretű, virtuóz akvarellvázlatok szintúgy a Balló által is másolt korszakok és mesterek művei nyomán készültek. Olykor párhuzamosan élvezhetõ ugyanazon mű Balló-féle olajmásolata és több mestertõl származó akvarellvázlata.

19-20. századi magyar mesterek olajmásolatai
Válogatás Kovács Mihály, Benczúr Gyula, Györgyi Giergl Alajos, Paczka Ferenc klasszikus másolataiból, valamint az egykori I. számú, Benczúr-féle Mesteriskola másolatgyujteményébõl. Valódi kuriózumként néhány 20. századi modern alkotó klasszikus festménymásolatát mutatjuk be (Rippl-Rónai József, Gulácsy Lajos, Czóbel Béla).

ugrás
1 - 30 | 6,430 items

Paul Mouginot: "ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS AS NARRATIVE PERCOLATORS, HISTORY AND APPLICATIONS IN ART"

2023. 11. 30, 18:00
MKE Intermédia Tanszék

Paul Mouginot: "ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS AS NARRATIVE PERCOLATORS, HISTORY AND APPLICATIONS IN ART"

Jelszó: FÉNY

2023. december 4. 19:00
Zeneakadémia, SOLTI TEREM

Jelszó: FÉNY

Art Weekend Budapest a Magyar Képzőművészeti Egyetem részvételével

2023. december 1–2.

Art Weekend Budapest a Magyar Képzőművészeti Egyetem részvételével

MKE Doktori Iskola program

2023. november 28. kedd

MKE Doktori Iskola program

A Grafika Tanszék hallgatóinak részvétele a VŠVU (Pozsonyi Képzőművészeti Főiskola) körmöcbányai workshopján

A Grafika Tanszék hallgatóinak részvétele a VŠVU (Pozsonyi Képzőművészeti Főiskola) körmöcbányai workshopján

Hogyan tanítható a művészet?

2023. 11. 27. 18:00
MKE Barcsay terem

Hogyan tanítható a művészet?

Szakmai út Argentínában

Egyetemünk rektora november 13. és 17. között argentin szakmai úton vett részt.

Szakmai út Argentínában

KEPES GYÖRGY: A TUDÓS AGYÁVAL + A FESTŐ SZEMÉVEL

Filmvetítés és beszélgetés
2023. 11. 27. 18:00
MKE Vetítő

KEPES GYÖRGY: A TUDÓS AGYÁVAL + A FESTŐ SZEMÉVEL

Claudia Presa Cesarini koncertje és a zene dimenzióinak vizuális megjelenítései Paula Castro Carralero által

Az esemény időpontja: 2023. november 23. 19.00

Claudia Presa Cesarini koncertje és a zene dimenzióinak vizuális megjelenítései Paula Castro Carralero által

Elkezdték a munkát a Zelenák Ösztöndíj nyertesei

Megkezdődött a közös munka a Zelenák Grafikai Ösztöndíj pályázat nyerteseivel az egyetemen.

Elkezdték a munkát a Zelenák Ösztöndíj nyertesei

A CZIFFRA GYÖRGY FESZTIVÁL PÁLYÁZATOT HIRDET EGYÉNI KIÁLLÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Jelentkezési határidő: 2023. november 30.

A CZIFFRA GYÖRGY FESZTIVÁL PÁLYÁZATOT HIRDET EGYÉNI KIÁLLÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA

XXIII. Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia

XXIII. Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia

MKE Doktori Iskola program

2023. november 21. kedd

MKE Doktori Iskola program

Kerekasztal-beszélgetés a művészetelmélet és a művészetmenedzsment utópisztikus távlatáról

Időpont: 2023. november 20. 18 óra
Helyszín: MKE, Barcsay terem

Kerekasztal-beszélgetés a művészetelmélet és a művészetmenedzsment utópisztikus távlatáról

REGNUM ET GLORIA – Albert Ádám

Megnyitó: 2023. 10. 24., 18:00
Helyszín: Kisterem
Látogatható: 2023. 10. 25. – 11. 24. 

REGNUM ET GLORIA – Albert Ádám

Tájékoztatás időközi szenátusi választás kiírásáról

Tájékoztatás időközi szenátusi választás kiírásáról

MKE Doktori Iskola program

2023. november 14. kedd

MKE Doktori Iskola program

el)Mondva Csinált Dolgok

Megnyitó: 2023.11.15. 18:00
Helyszín: 1111 Galéria

el)Mondva Csinált Dolgok

BAGUDA EGYESÜLET –  PISKÓTA

Megnyitó: 2023.11.14., 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2023.11.15– 24.

BAGUDA EGYESÜLET –  PISKÓTA

Keressük Hököseinket!

Első forduló: 2023.11.14– 20. 14:00

Keressük Hököseinket!

Dél-Koreába látogatott egyetemünk rektora

Dél-Koreába látogatott egyetemünk rektora

MEGHÍVÓ / Gyere a KET-re!

Időpont: 2023. november 24., péntek, 17.00-18.00.
Helyszín: ISBN könyv + galéria

MEGHÍVÓ / Gyere a KET-re!

Temesváron nyílt kiállítás a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak műveiből

Temesváron nyílt kiállítás a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak műveiből

Sewonderlens – Sewonderlens Jogja International Photography and Film Competition

Jelentkezési határidő: 2023. november 7-e éjfél.

Sewonderlens – Sewonderlens Jogja International Photography and Film Competition

Élők és holtak

Filmvetítés. 2B Galéria, Budapest, Ráday u. 47. 11. 05. 18 óra

Élők és holtak

mŸṭ⁰pīª – a Győrffy osztály csoportos kiállítása

Megnyitó: 2023. 11. 09., 20:00
Helyszín: MKE Profil Galéria
Megtekinthető: 2023. 11. 10– 25.

mŸṭ⁰pīª – a Győrffy osztály csoportos kiállítása

Colony 4

Megnyitó: 2023. november 4. 18:00

Colony 4

Meghívó Kónya Ábel komplex vizsgájára

időpont: 2023. nov. 15. 12:30
helyszín: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

Meghívó Kónya Ábel komplex vizsgájára

MKE Doktori Iskola program

2023. november 7. kedd

MKE Doktori Iskola program

Hallgatói Innovációs Pályázatok

Pályázatok benyújtásának határideje 2023. november 10. (péntek).

Hallgatói Innovációs Pályázatok