3 éves állami ösztöndíjas képzés. A szak a kortárs képzőművészeti élet jövendő működtetőinek képzését tűzi ki célul. Gyakorlatorientált képzés – művészeti intézményekben végzett szakmai gyakorlat, kiállítások rendezése oktatók segítségével. Végzett hallgatóink a legjelentősebb hazai múzeumok, kiállítóhelyek, szakfolyóiratok és kereskedelmi galériák munkatársai lettek. Továbbtanulási kilátás: számos hazai és külföldi mesterszakra, illetve doktori képzésre vették fel a Képzőművészet-elmélet alapképzést végzett hallgatóinkat.

Miért a Képzőt válasszam?

A 2009-ben elindított Képzőművészet-elmélet alapszak (BA) a kortárs képzőművészetre fókuszál, célja elméleti és gyakorlati munkát végző szakemberek képzése, akik aktív szerepet töltenek be a hazai kortárs művészet ismertté tételében és nemzetközi népszerűsítésében. Bár a képzés gyakorlat-orientált, ugyanakkor jelentős elméleti alapozást is nyújt. Elméleti kurzusai különböző kortárs tudományos megközelítéseket ismertetnek (modern, posztmodern, posztkolonialista, gender, vizuális kultúra), de a hallgatók elsajátítják a művészettörténet, a kultúratudomány, a művészet-szociológia és -pszichológia alapjait is.

Mire tanít meg a Képzőművészet-elmélet szak?

Az oktatás gyakorlati oldalát képviselik a kurátori ismereteket átadó előadások, a kiállítás-rendezési gyakorlatok, a jogi- és menedzsment-területeket bemutató kurzusok. Tanulmányaik végén a hallgatók egyéni szakdolgozatot készítenek, amely a kortárs képzőművészeti tendenciák bemutatásától az intézményrendszer kritikai elemzéséig, a művészetoktatástól a művészetfinanszírozásig, a kurátori módszertantól a művészetmenedzsmentig számos területet állíthat vizsgálata fókuszába.

Hogyan történik a képzés?

A hallgatók emellett csoportosan kivitelezett, nyilvános térben megvalósított diploma-projektet dolgoznak ki, amelynek formája lehet kiállítás, konferencia, vagy publikáció is. Elvárás minden esetben a koncepció kialakítása, a pénzügyi alapok megteremtése pályázás vagy szponzorkeresés formájában, a kapcsolódó rendezvények megszervezése és publikációk írása, szerkesztése és közzététele.

Mit csinálhatok ezzel a végzettséggel?

Végzett hallgatóink szaklapok szerkesztőiként vagy kritikusaiként helyezkednek el, jelentős intézmények munkatársaiként, művészeti kiállítások kurátoraiként, művészetpedagógusként, vagy műkereskedőként kezdik meg szakmai pályafutásukat, illetve sikerrel folytatják tanulmányaikat különböző hazai vagy európai egyetemek mesterszakán, illetve doktori képzésein.