Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzés

Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzés

Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzési szak

végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

szakképzettség: okleveles kortárs művészeti szakíró és kurátor

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Contemporary Art Theory and Curatorial Studies

Képzési idő: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Tanterv
Dr. Lázár Eszter PhD

Dr. Lázár Eszter PhD

egyetemi adjunktus

Dr. Lázár Eszter PhD
Dr. Szoboszlai János PhD

Dr. Szoboszlai János PhD

egyetemi docens
tanszékvezető

Dr. Szoboszlai János PhD
dr. habil Varga Tünde Mariann PhD

dr. habil Varga Tünde Mariann PhD

egyetemi docens

dr. habil Varga Tünde Mariann PhD
Itt tudsz jelentkezni

Felvételi információ

Első szakasz: Készítsen 1 db portfóliót „összefűzött” pdf fájl formátumban, maximum 30 MB méretben A portfólió a következőket tartalmazza: - motivációs levél; terjedelme: max 2000 leütés (1 A/4-es oldal); tartalmi egységei: név és elérhetőség, bemutatkozás, iskolai végzettség, szakmai tapasztalatai, miért erre az egyetemre és szakra jelentkezik, mi a célja ezzel a végzettséggel, milyen művészeti szakterület érdekli leginkább; egyéb: bármilyen adat, információ, amit relevánsnak gondol a jelentkezés szempontjából; - szakmai önéletrajz, amelynek tartalmi egységei: személyes adatok, tanulmányok, végzettség, munkahely, kiállítások, kulturális programok szervezésében való részvétel / kurátori tevékenység, publikációk, művészeti szervezetekben való tagság, nyelvtudás, érdeklődési kör;- a jelentkező művészeti érdeklődését, aktivitását bemutató dokumentáció, amely tartalmazhat esszét, műelemzést publikációt stb.;- a jelentkező által kiválasztott aktuális kiállítás írásbeli elemzése, vagy önálló kiállítási koncepció.

Második szakasz (személyes megjelenéssel): Műveltségi és művészettörténeti ismereteket felmérő teszt, valamint írásbeli műtárgyelemzési feladat.

Harmadik szakasz (személyes megjelenéssel): szakmai tárgyú beszélgetés

Kötelező irodalom a felkészüléshez:
András Edit: Tiltott határátlépések: A Kisvarsó és fogadtatása in: Kulturális átöltözés: művészet a szocializmus romjain, Budapest, Argumentum, 2009, 227-246.
Beke László: A műalkotás elévülhetetlenségéről. in: Beke László: Művészet/Elmélet. Balassi Kiadó, Budapest, 1994. 9-10.
György Péter: Az emlékezet szétesése, in: A hely szelleme, Budapest, Magvető, 2007, 145-165.
Mélyi József: Ligeti jövőkép https://artportal.hu/magazin/ligeti-jovokep/
Tatay Erzsébet: Dekolonizál-e a Documenta? in: Ars Hungarica, 2017/4, 407-422
http://epa.oszk.hu/01600/01615/00010/pdf/EPA01615_ars_hungarica_2017_4.pdf

A képzés során az angol nyelvű szakirodalom kiemelt szerepet kap. A tanulmányok sikeres elvégzéséhez nyelvi előképzettség, számítógépes alapképzettség szükséges, melyet nem kell igazolni a felvételi eljárás során