2 éves állami ösztöndíjas képzés. A szak kortárs képzőművészeti kurátorok képzését tűzi ki célul. Gyakorlatorientált képzés – művészeti intézményekben végzett szakmai gyakorlat, kiállítások rendezése oktatók segítségével.

Miért a Képzőt válasszam?

Azért, mert az egyetemen az évfolyamtársaid azok a művészhallgatók lesznek, akikkel pályád és projektjeid szempontjából vitathatatlanul erős generációs, szakmai, és szemléleti kötődést alakíthatsz ki. Azért, mert itt nem kívülről pillantasz be a művészeti életbe, hanem benne töltöd a napjaidat.

Mire tanít meg a Képzőművészet-elmélet szak?

A képzés célja olyan művészeti szakemberek képzése, akik művészetelméleti ismereteik, kommunikációs, írás- és elemző készségük birtokában alkotó módon képesek a magyar és a nemzetközi kortárs művészet területén jelentős kulturális-művészeti értékkel, társadalmi fontossággal bíró komplex projekteket, kutatásokat, kiállításokat, eseményeket elindítani, ezek koncepcióját kidolgozni, kommunikálni és képviselni, továbbá a kortárs művészeti gyakorlatról, valamint a hozzá kapcsolódó kritikai és elméleti diskurzusról szakmailag önálló és releváns kutatásokat végezni; a kortárs művészet gyakorlatát a tudományos kutatás és a kritika eszközeivel elemezni, közvetíteni, valamint együttműködni a hazai kiállítási és művészeti intézményrendszerrel, művészekkel, szakértőkkel és a művészeti terület egyéb szereplőivel.

Hogyan történik a képzés?

A hallgatók előadásokat hallgatnak, gyakorlati órákon prezentálnak és művészeti projekteket valósítanak meg, emellett csoportosan kivitelezett, nyilvános térben megvalósított diploma-projektet dolgoznak ki, amelynek formája lehet kiállítás, konferencia, vagy publikáció is. Elvárás minden esetben a koncepció kialakítása, a pénzügyi alapok megteremtése pályázás vagy szponzorkeresés formájában, a kapcsolódó rendezvények megszervezése és publikációk írása, szerkesztése és közzététele.

Mit csinálhatok ezzel a végzettséggel?

Tudásod birtokában a hazai és a globális művészeti tér intézményeiben kezdeményezhetsz projekteket és meg is valósíthatod azokat, ha a pénzügyi, emberi és időbeni feltételek rendelkezésre állnak. Felkészülsz tanulmányaid doktori képzésben történő folytatására.