Felhívás konferenciára – Echo – A természet esztétikai megközelítése

Felhívás konferenciára – Echo – A természet esztétikai megközelítése

Felhívás konferenciára – Echo – A természet esztétikai megközelítése

A jelentkezés határideje: 2022. június 25.

A RCANE környezetesztétikai kutatócsoport tavaly megrendezett „Vadon – város – virtuális valóság: környezetesztétikai közelítések” című on-line konferenciájához kapcsolódva az „Echo – a természet esztétikai megközelítése” címen tervezett konferenciánk egy újabb állomása a környezetesztétikai gondolkodás és perspektíva itthoni beágyazásának, valamint egy szélesebb körű párbeszéd kezdeményezésének.
Az ELTE BTK Esztétika Tanszék együttműködésével megvalósuló konferenciánk elsődleges célja, hogy a nemzetközi és hazai szinten is egyre több figyelmet érdemlő környezetesztétikai törekvések közül a természeti jelenségekkel, valamint természet és ember kapcsolatával foglalkozó témáknak nyújtson diszkurzív terepet, olyanoknak, mint a tájkép, a természeti környezet és rekonstrukciója, a meteorológiai jelenségek, a geológiai képződmények, a növényvilág fenoménjei vagy tágabb értelemben a kozmosz tapasztalata.
A XXI. századi ember számára a természet fogalma folyamatos változáson megy keresztül, ahogy a jelentősége is új dimenziókba helyeződik. Jelen konferencia a napjainkban egyre megkerülhetetlenebb konstruktív jövőképkeresésre is javaslatot tesz. Ezen túlmenően az ember és természet kapcsolatának szerteágazó bemutatása a tudományos megközelítéstől a művészeten át, a személyes szemlélődésig és az érzékszervi tapasztalatokig terjedhet.
A konferenciára a pályájuk elején álló kutatók jelentkezését is várjuk. Különösen bátorítjuk azok jelentkezését, akik interdiszciplináris módon, különböző megközelítéseket alkalmazva vizsgálják a természet témáját, valamint nemcsak elméleti kutatást végeznek, de egy megvalósult vagy tervezett művészeti, esztétikai vagy társadalomtudományos projekt bemutatására vállalkoznának.

A konferencia témájának kibontásához néhány lehetséges fókusz:

 • A természet fogalmának aktuális értelmezése és a természethez való közelítés módszerei a környezetesztétika, a filozófia, a művészetek és a társadalomtudományok terén;
 • Természeti jelenségek esztétikai megközelítése;
 • A természeti jelenségek, mint motívumok vagy metaforák;
 • Természet áthumanizálása;
 • Ember és természet viszonyának környezetesztétikai, művészet- és kultúrtörténeti, pszichológiai olvasatai;
 • Hogyan formálnak minket a természeti környezet és a természeti jelenségek;
 • Természettudományos és ökológiai megközelítések a környezetesztétikában, filozófiában, a művészetek és a társadalomtudományok terén;
 • Természet és világkép (utópiák, disztópiák, kozmológia);
 • Eszképizmus kritikai megközelítése;
 • A természet mint szövetséges;
 • Milyen szerepe van vagy lehet a környezetesztétikának a természetről alkotott képünk alakításában, formálásában;
 • Helyezhetjük-e új alapokra a természettel való kapcsolatunkat, köthető-e természeti szerződés?

Konferencia tervezett időpontja: 2022. szeptember 23–24. (Ha a járványhelyzet nem teszi lehetővé másként, akkor on-line rendezzük meg.)

Szándékunkban áll a konferencia anyagát tanulmánykötet formájában publikálni. Ennek részleteiről később tájékoztatjuk a közreműködőket.

Jelentkezés módja:

 • A konferenciára jelentkezni az előadások rövid, legfeljebb 2500 leütés terjedelmű magyar nyelvű összefoglalójával lehet.
 • A húszperces előadásokat tízperces vita követi.
 • Az összefoglalókat ‘ECHO’ tárggyal a következő email címre kérjük továbbítani: echokonferencia@gmail.com. Az összefoglalók anonimitásának megőrzése érdekében kérjük, az absztraktokban nevek ne szerepeljenek!
 • Az összefoglalók alapján egy szakmai bizottság dönt a konferencia programjáról.
 • A jelentkezés határideje: 2022. június 25.

Szervezők:

Cserhalmi Luca
cserhalmi.luca@gmail.com

Lendeczki Kinga
lkinga.89@gmail.com

kép: Gallai Judit Ágnes: Nocturnal Narrative 5 (2021)

1. PoC felhívás

1. PoC felhívás

Pályázat benyújtás határideje: 2023. március 6., 14:00

1. PoC felhívás
Hallgatói Innovációs Pályázatok

Hallgatói Innovációs Pályázatok

Hallgatói Innovációs Pályázatok
A Mazsihisz, az OR-ZSE és a Goldziher Intézet felhívása

A Mazsihisz, az OR-ZSE és a Goldziher Intézet felhívása

Beadási határidő: 2023. március 16.

A Mazsihisz, az OR-ZSE és a Goldziher Intézet felhívása
Pályázat Balatonalmádi közterületi lépcsőinek műalkotássá alakítására

Pályázat Balatonalmádi közterületi lépcsőinek műalkotássá alakítására

Benyújtási határidő: 2023. február 28.

Pályázat Balatonalmádi közterületi lépcsőinek műalkotássá alakítására
BUDAPESTI ILLUSZTRÁCIÓS FESZTIVÁL – 3. ÉVFORDULÓS PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS

BUDAPESTI ILLUSZTRÁCIÓS FESZTIVÁL – 3. ÉVFORDULÓS PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS

BUDAPESTI ILLUSZTRÁCIÓS FESZTIVÁL – 3. ÉVFORDULÓS PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS