MKE Tanárképző Tanszéke meghírdeti a Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-továbbképzést

MKE Tanárképző Tanszéke meghírdeti a Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-továbbképzést

MKE Tanárképző Tanszéke meghírdeti a Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-továbbképzést

Az oklevélben szereplő szakképzettség megjelölése: Szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári szakterületen)
Szakképzettség: Gyakorlatvezető mentortanár
Képzési idő: 4 félév
A képzés formája: levelező tagozat
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
A gyakorlatvezető mentortanár képzés költsége: 150.000 Ft/félév

Kiknek indul a képzés?

A képzésben való részvételt javasoljuk a felsőoktatási intézmények gyakorló iskoláiban tanári gyakorlatvezetői (mentori) feladatot ellátó (vagy ezt szándékozó) szaktanároknak, vezetőtanároknak, szakvezetőknek, továbbá azoknak a pedagógusoknak, akik a Köznevelési törvény pedagógus előmeneteli rendszerében a legjobban finanszírozott mesterpedagógusi fokozatra szeretnének a későbbiekben pályázni. A gyakorlatvezető mentortanár képzésre a tanári képesítése szakterületétől függetlenül bármely (a jelentkezés feltételeit teljesítő) közismereti, vagy szakmai oktató jelentkezhet.

Egyetemünk orientációjának, hagyományainak, szakmai tapasztalatainak megfelelően kiemelten foglalkozunk a művészeti képzések tanár-továbbképzési specializációival, azon belül első sorban a képzőművész, iparművész és művészetközvetítő szaktanárok gyakorlatvezetői ismereteinek elmélyítésével. Ezért a képzési programot hangsúlyosan ajánljuk; a művészetek műveltségi területén közoktatási (közismereti), alapfokú, közép-és felsőfokú szakoktatási feladatokat ellátó (különösen szakközépiskolai és szakiskolai) pedagógusoknak.

A képzésre jelentkezhetnek mindazok a szakképzett pedagógusok, akik a jelentkezési feltételeknek megfelelnek; mesterképzésben szerzett tanári oklevéllel, vagy a 2006 előtti egyetemi vagy főiskolai szintű tanári képesítéssel, és legalább hároméves oktatói gyakorlattal rendelkeznek.

A képzési program támogatja a pedagógus életpályában mindazon pedagógusokat, akik a mesterfokozat megszerzését fejlesztő támogató tevékenység választásával tervezik megvalósítani. Segíteni kívánja a mesterprogramjukat sikeresen megvédő pedagógusokat is, hogy azt minél eredményesebben támogassák a pedagógusjelöltek vagy a helyi szakmai közösség tagjainak és a gyakornok kollégáik felkészülését.

A képzést minimum 12 fő jelentkező esetén indítjuk!

Hogyan történik a képzés?

A kurzus órarendjének összeállításánál tekintettel vagyunk a vidéki hallgatókra, ezért lehetőleg kéthetente egy szombatra összpontosítjuk a képzést. Ezt a képzési rendet egészíti ki az egyhetes tihanyi intenzív tréning, amelynek külön órarendje van (A Magyar Képzőművészeti Egyetem Somogyi József Művésztelepe Tihanyban a belső tó partján kiváló helyszín a bentlakásos intenzív kurzusok, workshopok, tréningek megrendezésére). A szakirányú tanár-továbbképzési programot a Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanárképző Tanszéke koordinálja. A gyakorlatvezető mentortanár képzés során az oktatás a Tanárképző Tanszék oktatóival és a gyakorlóhely mentoraival történik. Az oktatás gyakorlatorientált, szeminárium jellegű, épít az előzetes tudásra és tapasztalatokra, valamint a hallgatók és az oktatók együttműködésére. A mentorálás alapvető módszereinek, sajátosságainak megismerése mellett a képzés fontos része az oktatási rendszer szintjeire, más országok tapasztalataira való kitekintés. A mentoráláshoz szükséges képességek tréning jellegű műhelyfoglalkozásokon fejlődnek leginkább, ezért a nyitott, bizalmi légkör megteremtése elsődleges céljaink között szerepel.

Mire tanít meg gyakorlatvezető mentortanár-képzés?

A képzésben részt vevő pedagógusok a szakirányú továbbképzés megkezdésének időpontjában valószínűleg nagyon eltérő kompetenciák birtokában vannak a mentori követelmények szempontjából. A megfelelő szakmai önismeret kialakítása, fejlesztése eredményeképpen a resztvevők alkalmasak lesznek a saját fejlődésüket legjobban szolgáló programok, feladatok kiválasztására. A tanszék tanárai együttműködnek annak érdekében, hogy elmélyült, széles spektrumú tapasztalatokat szerezzenek a hallgatók. A tervezés, a reflektivitás, a kollaboráció, a mérés és értékelés képességeinek fejlesztése központi szerepet kap, valamint törekszünk minél több jó gyakorlat bemutatására, az önművelés igényének fenntartására. Az oktatás során lehetőség van egyéni konzultációkra, egyéni szakmai problémák megvitatására. A hagyományos együttműködés és ebből következően a mentorálás határai a digitális eszközök elterjedésének és fejlődésének hatására folyamatosan tágulnak. A képzés résztvevői megismerkednek az online kapcsolattartás lehetőségeivel, dimenzióival.

Mire számíthatok a végzés után?

A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a mentor – a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a kezdő pedagógusok közoktatási intézményben történő egyéni gyakorlatainak szakvezetői feladatait, illetve a már diplomát szerzett gyakornokok körében az iskolavezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el.

Felvételi információ

A jelentkezés feltétele:

  • Pedagógus szakképesítés: Mesterképzésben szerzett tanári oklevél, vagy a 2006 előtti egyetemi vagy főiskolai szintű tanári képesítés.
  • Legalább hároméves tanári/oktatói gyakorlat.

A képzési programra való jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  • Kitöltött jelentkezési lap. (letölthető formanyomtatvány)
  • A tanári végzettséget igazoló oklevél másolata.
  • A tanári szakmai gyakorlatról (min. 3 év) szóló munkáltatói igazolás.
  • Szakmai önéletrajz. (Maximum egy adatszerű oldal.)

A jelentkezés módja:

A kitöltött jelentkezési adatlapot és a jelentkezés feltételeként megszabott igazolásokat postacímünkre kell elküldeni. (A borítékon kérjük feltüntetni: Gyakorlatvezető mentortanár-képzés.)
Kérjük, hogy a gyors és zökkenőmentes ügyintézés érdekében kitöltött jelentkezési lapjukat elektronikus levél formájában is küldjék el a következő címre: mentortanar@mke.hu

Jelentkezési határidő: 2022. október 10.
Jelentkezési díj: nincs

Kapcsolattartó/szakfelelős: mentortanar@mke.hu, tel/fax: 06 (1) 666-2565,

Postacím: 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
Magyar Képzőművészeti Egyetem
Mentortanárképzés
Képzés kezdete: 2022. október 15. (szombat)

Egyéb információk: A képzésről és a jelentkezés feltételeiről információ a Tanárképző Tanszék docensétől, Simon Tündétől kérhető.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Kisképző büfé üzemeltetés

Pályázatok beadásának határideje: 2023. június 6. 12.00 óra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Kisképző büfé üzemeltetés
Kotormán Ábel – EMBERANYAG

Kotormán Ábel – EMBERANYAG

Megnyitó: 2023.05.30. 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2023.05.31– 06.09.

Kotormán Ábel – EMBERANYAG
A Loupe Színházi Társulás arculati pályázata

A Loupe Színházi Társulás arculati pályázata

Határidő: 2023. június 30. éjfélig

A Loupe Színházi Társulás arculati pályázata
KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2023/2024. TANÉVRE

KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2023/2024. TANÉVRE

Határidő: 2023.06.20., 15:00 óráig

KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2023/2024. TANÉVRE
Kuzma Eszter Júlia – Befejezet(t)lenítés / Unfinishing

Kuzma Eszter Júlia – Befejezet(t)lenítés / Unfinishing

2023.05.30 - 2023.06.23
Kesztyűgyár Galéria

Kuzma Eszter Júlia – Befejezet(t)lenítés / Unfinishing
Magyar Képzőművészeti Egyetem komplex digitális infrastruktúra fejlesztése

Magyar Képzőművészeti Egyetem komplex digitális infrastruktúra fejlesztése

Projekt azonosítószáma: RRF-212-21-2022-00030

Magyar Képzőművészeti Egyetem komplex digitális infrastruktúra fejlesztése
With Fresh Eyes – Hallgatói kiállítás Belgrádban

With Fresh Eyes – Hallgatói kiállítás Belgrádban

With Fresh Eyes – Hallgatói kiállítás Belgrádban
2023/2024. tanévi Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati kiírásai

2023/2024. tanévi Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati kiírásai

2023/2024. tanévi Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati kiírásai
Mondva Csinált Dolgok

Mondva Csinált Dolgok

Időpont: 2023.05.25. 18:00
Helyszín: Glassyard Gallery
Megtekinthető: 2023.05.26– 06.30.

Mondva Csinált Dolgok
Dallos Ádám képzőművész doktori védésére

Dallos Ádám képzőművész doktori védésére

időpont: 2023.05.24. 15:00
helyszín: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

Dallos Ádám képzőművész doktori védésére
Diplomakiállítások 2023

Diplomakiállítások 2023

Helyszín: MKE főépület és Epreskert
Megtekinthető: 2023.05.12– 06.20.

Diplomakiállítások 2023
Drozdik Orshi – Festmények és rajzok a 80as évek elejéről

Drozdik Orshi – Festmények és rajzok a 80as évek elejéről

Einspach Fine Art & Photography
2023. május 5– 31.

Drozdik Orshi – Festmények és rajzok a 80as évek elejéről
With Fresh Eyes

With Fresh Eyes

Időpont: 2023. május 17. 19:00
Helyszín: Galerija FLU
Megtekinthető: 2023. június 2-ig

With Fresh Eyes
A FUTÁS IRÁNYA

A FUTÁS IRÁNYA

Megnyitó: 2023.05.17., 18:00
Helyszín: MKE, Doktori Iskola – Feszty-ház

A FUTÁS IRÁNYA
Polgár Botond: A forma a test határa

Polgár Botond: A forma a test határa

2023. március 24. - június 25.
Műcsarnok

Polgár Botond: A forma a test határa
Menasági Péter: Melankólia

Menasági Péter: Melankólia

2023. március 24. - június 25.
Műcsarnok

Menasági Péter: Melankólia
Gálhidy Péter – Keresztbe tettem

Gálhidy Péter – Keresztbe tettem

2023. március 24. - június 25. 
Műcsarnok 

Gálhidy Péter – Keresztbe tettem

Felsőoktatási Innovációs Ösztöndíj pályázat

Jelentkezési határidő: 2023. május 31.

Felsőoktatási Innovációs Ösztöndíj pályázat
Sipos Eszter képzőművész doktori védésére

Sipos Eszter képzőművész doktori védésére

időpont: 2023.06.05., 11:00
helyszín: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

Sipos Eszter képzőművész doktori védésére
Kicsiny Balázs – TETEMRE HÍVÁS

Kicsiny Balázs – TETEMRE HÍVÁS

Időpont: 2023.04.20. 19:00
Helyszín: Fészek Művészklub
Megtekinthető: 2023.04.20– 06.03.

Kicsiny Balázs – TETEMRE HÍVÁS
VI. Dél-Balatoni Kortárs Alkotóműhely és Art Residency

VI. Dél-Balatoni Kortárs Alkotóműhely és Art Residency

Jelentkezési határidő: 2023.06.02.

VI. Dél-Balatoni Kortárs Alkotóműhely és Art Residency
Békét teremtő magány – Képzőművészeti pályázat

Békét teremtő magány – Képzőművészeti pályázat

Jelentkezési határidő: 2023. május 31.

Békét teremtő magány – Képzőművészeti pályázat
Ujvári János diplomadíj-pályázatot hirdet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Ujvári János diplomadíj-pályázatot hirdet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

jelentkezés határideje 2023. április 30.

Ujvári János diplomadíj-pályázatot hirdet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Súlypontok | A megjelenítés határai a kortárs szobrászatban

Súlypontok | A megjelenítés határai a kortárs szobrászatban

Megnyitó: 2023. március 23. 18:00
Helyszín: Műcsarnok
Megtekinthető: 2023. június 25-ig

Súlypontok | A megjelenítés határai a kortárs szobrászatban

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Pályázati határidő: 2023. április 28. és 2023. október 20.

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására
Kerámiapályázat Japánban

Kerámiapályázat Japánban

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Kerámiapályázat Japánban

Rendkívüli szociális támogatás

Rendkívüli szociális támogatás
Pályázati Felhívás – ESTERHÁZY ART AWARD 2023

Pályázati Felhívás – ESTERHÁZY ART AWARD 2023

határidő: 2023. június 4-ig

Pályázati Felhívás – ESTERHÁZY ART AWARD 2023
BUDAPESTI ILLUSZTRÁCIÓS FESZTIVÁL  –  3. ÉVFORDULÓS PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS

BUDAPESTI ILLUSZTRÁCIÓS FESZTIVÁL – 3. ÉVFORDULÓS PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS

BUDAPESTI ILLUSZTRÁCIÓS FESZTIVÁL – 3. ÉVFORDULÓS PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS

ERASMUS+ PÁLYÁZAT – Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása

ERASMUS+ PÁLYÁZAT – Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása