MKE Tanárképző Tanszéke meghírdeti a Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-továbbképzést

MKE Tanárképző Tanszéke meghírdeti a Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-továbbképzést

Az oklevélben szereplő szakképzettség megjelölése: Szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári szakterületen)
Szakképzettség: Gyakorlatvezető mentortanár
Képzési idő: 4 félév
A képzés formája: levelező tagozat
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
A gyakorlatvezető mentortanár képzés költsége: 150.000 Ft/félév

Kiknek indul a képzés?

A képzésben való részvételt javasoljuk a felsőoktatási intézmények gyakorló iskoláiban tanári gyakorlatvezetői (mentori) feladatot ellátó (vagy ezt szándékozó) szaktanároknak, vezetőtanároknak, szakvezetőknek, továbbá azoknak a pedagógusoknak, akik a Köznevelési törvény pedagógus előmeneteli rendszerében a legjobban finanszírozott mesterpedagógusi fokozatra szeretnének a későbbiekben pályázni. A gyakorlatvezető mentortanár képzésre a tanári képesítése szakterületétől függetlenül bármely (a jelentkezés feltételeit teljesítő) közismereti, vagy szakmai oktató jelentkezhet.

Egyetemünk orientációjának, hagyományainak, szakmai tapasztalatainak megfelelően kiemelten foglalkozunk a művészeti képzések tanár-továbbképzési specializációival, azon belül első sorban a képzőművész, iparművész és művészetközvetítő szaktanárok gyakorlatvezetői ismereteinek elmélyítésével. Ezért a képzési programot hangsúlyosan ajánljuk; a művészetek műveltségi területén közoktatási (közismereti), alapfokú, közép-és felsőfokú szakoktatási feladatokat ellátó (különösen szakközépiskolai és szakiskolai) pedagógusoknak.

A képzésre jelentkezhetnek mindazok a szakképzett pedagógusok, akik a jelentkezési feltételeknek megfelelnek; mesterképzésben szerzett tanári oklevéllel, vagy a 2006 előtti egyetemi vagy főiskolai szintű tanári képesítéssel, és legalább hároméves oktatói gyakorlattal rendelkeznek.

A képzési program támogatja a pedagógus életpályában mindazon pedagógusokat, akik a mesterfokozat megszerzését fejlesztő támogató tevékenység választásával tervezik megvalósítani. Segíteni kívánja a mesterprogramjukat sikeresen megvédő pedagógusokat is, hogy azt minél eredményesebben támogassák a pedagógusjelöltek vagy a helyi szakmai közösség tagjainak és a gyakornok kollégáik felkészülését.

A képzést minimum 12 fő jelentkező esetén indítjuk!

Hogyan történik a képzés?

A kurzus órarendjének összeállításánál tekintettel vagyunk a vidéki hallgatókra, ezért lehetőleg kéthetente egy szombatra összpontosítjuk a képzést. Ezt a képzési rendet egészíti ki az egyhetes tihanyi intenzív tréning, amelynek külön órarendje van (A Magyar Képzőművészeti Egyetem Somogyi József Művésztelepe Tihanyban a belső tó partján kiváló helyszín a bentlakásos intenzív kurzusok, workshopok, tréningek megrendezésére). A szakirányú tanár-továbbképzési programot a Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanárképző Tanszéke koordinálja. A gyakorlatvezető mentortanár képzés során az oktatás a Tanárképző Tanszék oktatóival és a gyakorlóhely mentoraival történik. Az oktatás gyakorlatorientált, szeminárium jellegű, épít az előzetes tudásra és tapasztalatokra, valamint a hallgatók és az oktatók együttműködésére. A mentorálás alapvető módszereinek, sajátosságainak megismerése mellett a képzés fontos része az oktatási rendszer szintjeire, más országok tapasztalataira való kitekintés. A mentoráláshoz szükséges képességek tréning jellegű műhelyfoglalkozásokon fejlődnek leginkább, ezért a nyitott, bizalmi légkör megteremtése elsődleges céljaink között szerepel.

Mire tanít meg gyakorlatvezető mentortanár-képzés?

A képzésben részt vevő pedagógusok a szakirányú továbbképzés megkezdésének időpontjában valószínűleg nagyon eltérő kompetenciák birtokában vannak a mentori követelmények szempontjából. A megfelelő szakmai önismeret kialakítása, fejlesztése eredményeképpen a resztvevők alkalmasak lesznek a saját fejlődésüket legjobban szolgáló programok, feladatok kiválasztására. A tanszék tanárai együttműködnek annak érdekében, hogy elmélyült, széles spektrumú tapasztalatokat szerezzenek a hallgatók. A tervezés, a reflektivitás, a kollaboráció, a mérés és értékelés képességeinek fejlesztése központi szerepet kap, valamint törekszünk minél több jó gyakorlat bemutatására, az önművelés igényének fenntartására. Az oktatás során lehetőség van egyéni konzultációkra, egyéni szakmai problémák megvitatására. A hagyományos együttműködés és ebből következően a mentorálás határai a digitális eszközök elterjedésének és fejlődésének hatására folyamatosan tágulnak. A képzés résztvevői megismerkednek az online kapcsolattartás lehetőségeivel, dimenzióival.

Mire számíthatok a végzés után?

A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a mentor – a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a kezdő pedagógusok közoktatási intézményben történő egyéni gyakorlatainak szakvezetői feladatait, illetve a már diplomát szerzett gyakornokok körében az iskolavezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el.

Felvételi információ

A jelentkezés feltétele:

  • Pedagógus szakképesítés: Mesterképzésben szerzett tanári oklevél, vagy a 2006 előtti egyetemi vagy főiskolai szintű tanári képesítés.
  • Legalább hároméves tanári/oktatói gyakorlat.

A képzési programra való jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  • Kitöltött jelentkezési lap. (letölthető formanyomtatvány)
  • A tanári végzettséget igazoló oklevél másolata.
  • A tanári szakmai gyakorlatról (min. 3 év) szóló munkáltatói igazolás.
  • Szakmai önéletrajz. (Maximum egy adatszerű oldal.)

A jelentkezés módja:

A kitöltött jelentkezési adatlapot és a jelentkezés feltételeként megszabott igazolásokat postacímünkre kell elküldeni. (A borítékon kérjük feltüntetni: Gyakorlatvezető mentortanár-képzés.)
Kérjük, hogy a gyors és zökkenőmentes ügyintézés érdekében kitöltött jelentkezési lapjukat elektronikus levél formájában is küldjék el a következő címre: mentortanar@mke.hu

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 30.
Jelentkezési díj: nincs

Kapcsolattartó/szakfelelős: mentortanar@mke.hu, tel/fax: 06 (1) 666-2565,

Postacím: 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
Magyar Képzőművészeti Egyetem
Mentortanárképzés
Képzés kezdete: 2022. október 15. (szombat)

Egyéb információk: A képzésről és a jelentkezés feltételeiről információ a Tanárképző Tanszék docensétől, Simon Tündétől kérhető.

Kiállítási felhívás – A Kecskeméti Katona József Múzeum

Kiállítási felhívás – A Kecskeméti Katona József Múzeum

Kiállítási felhívás – A Kecskeméti Katona József Múzeum
Elhunyt Mányoki Endre

Elhunyt Mányoki Endre

Mély fájdalommal közöljük, hogy Mányoki Endre a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatója a napokban elhunyt.

Elhunyt Mányoki Endre
Gvardián Ferenc kiállítása

Gvardián Ferenc kiállítása

Megnyitó 2022. 09. 20. 18:00
Helyszín: Epreskert, Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető 2022. 09. 30-ig

Gvardián Ferenc kiállítása
Megkettőző rendszerek

Megkettőző rendszerek

Konferencia Drozdik Orshi A fénykép és a szerelmes vers 1975–1995 című kiállításhoz kapcsolódóan
2022.09.30. 10.00-17.00

Megkettőző rendszerek
Ünnepélyes keretek között megnyitottuk a 2022/2023 tanévet

Ünnepélyes keretek között megnyitottuk a 2022/2023 tanévet

Ünnepélyes keretek között megnyitottuk a 2022/2023 tanévet
Sophie Magalashvili „Új világ /Válogatott művek”

Sophie Magalashvili „Új világ /Válogatott művek”

Megnyitó: 2022. szeptember 22. 16:30
Helyszín: Nagyházi Kortárs Galéria és Aukciósház
Megtekinthető: 2022. október 14-ig.

Sophie Magalashvili „Új világ /Válogatott művek”
Young Voices of Uni of Arts Belgrade

Young Voices of Uni of Arts Belgrade

Kiállítás a Belgrádi Művészeti Egyetem hallgatóinak munkáiból
Megnyitó: 2022. 09. 27. 18:00
Helyszín: MKE, Aula
Megtekinthető: 2022. 09. 20- 10. 10.

Young Voices of Uni of Arts Belgrade
Németh Marcell: VÍZRŐL

Németh Marcell: VÍZRŐL

Megnyitó: 2022. 09. 21., 18:00
Helyszín: Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem
Megtekinthető: 2022. 09. 22. – 10. 28.

Németh Marcell: VÍZRŐL

MKE Tanárképző Tanszéke meghírdeti a Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-továbbképzést

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 30.

MKE Tanárképző Tanszéke meghírdeti a Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-továbbképzést
A MŰANYAG ÚJRAGONDOLÁSA

A MŰANYAG ÚJRAGONDOLÁSA

A MŰANYAG ÚJRAGONDOLÁSA
előKÉPZŐ

előKÉPZŐ

a Magyar Képzőművészeti Egyetem felvételi előkészítő kurzusa
Jelentkezés: 2022. szeptember 30-ig

előKÉPZŐ
ÚJ VONAL

ÚJ VONAL

Megnyitó: 2022. szept. 30., 17:00
Helyszín: Esernyős Galéria
Megtekinthető 2022. október 29-ig.

ÚJ VONAL
Elsősök tájékoztatója

Elsősök tájékoztatója

Elsősök tájékoztatója
Könyvbemutató

Könyvbemutató

Időpont: 2022. szeptember 16-án 13:00
Helyszín: az Egyetem Könyvtára

Könyvbemutató
Elhunyt Bráda Tibor festőművész

Elhunyt Bráda Tibor festőművész

Egyetemünk egykori oktatója, Bráda Tibor festőművész 80 éves korában elhunyt.

Elhunyt Bráda Tibor festőművész
DECODE 2022 pályázati kiírás

DECODE 2022 pályázati kiírás

A regisztráció határideje: 2022. október 20. (csütörtök) 12 óra. A pályázatokat a regisztráció visszaigazolása után 2022. október 24-én (hétfőn) délig kell beküldeni.

DECODE 2022 pályázati kiírás
Időfázisok | Az Év Grafikája díjazottjai 1996–2021

Időfázisok | Az Év Grafikája díjazottjai 1996–2021

2022. szeptember 14. - október 22.
Műcsarnok

Időfázisok | Az Év Grafikája díjazottjai 1996–2021

Demonstrátori pályázat 2022/23.

Határidő: 2022. szeptember 23-ig

Demonstrátori pályázat 2022/23.
Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram

Jelentkezési (postára adási) határidő:2022.szeptember 19.

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram
Ifjúsági esszéíró verseny

Ifjúsági esszéíró verseny

Beküldési határidő: 2022. 09 26.

Ifjúsági esszéíró verseny
Idő természetesen – II. Természetművészeti Nyitott Műhely

Idő természetesen – II. Természetművészeti Nyitott Műhely

Megnyitó 2022. szeptember 10. 10:30
Helyszín: Nemzeti Botanikus Kert, Vácrátót

Idő természetesen – II. Természetművészeti Nyitott Műhely
DAAD ösztöndíj-pályázati kiírások

DAAD ösztöndíj-pályázati kiírások

online információs előadás: szeptember 22-án 16.30 órától

DAAD ösztöndíj-pályázati kiírások
KÖZTÉRI KORTÁRS MŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

KÖZTÉRI KORTÁRS MŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A pályázat határideje: 2022. október 24.

KÖZTÉRI KORTÁRS MŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Búcsúzunk Kiss Imrétől

Búcsúzunk Kiss Imrétől

Búcsúzunk Kiss Imrétől
NYÍLT PÁLYÁZAT  – „A Város Művésze” címmel

NYÍLT PÁLYÁZAT – „A Város Művésze” címmel

A pályázat beadási határideje 2022. szeptember 12.

NYÍLT PÁLYÁZAT – „A Város Művésze” címmel
Mappa 150

Mappa 150

Megnyitó: 2022. szeptember 6., 18.00
Helyszín: MKE, Barcsay Terem
Megtekinthető: 2022. szeptember 17-ig

Mappa 150

PÓTPÁLYÁZAT – ERASMUS+ mentor programban való részvételre

Jelentkezés: 2022. szeptember 02., 12:00

PÓTPÁLYÁZAT – ERASMUS+ mentor programban való részvételre
KATHODOSZ & ANODOSZ – Ivády Holli és Szarka Boglárka

KATHODOSZ & ANODOSZ – Ivády Holli és Szarka Boglárka

Megnyitó: 2022. szeptember 15., 18.00.
Helyszín: Az MKE – PROFIL galéria és rendezvényterem
Megtekinthető: 2022. szeptember 15-30.

KATHODOSZ & ANODOSZ – Ivády Holli és Szarka Boglárka
ACCEPTING APPLICATIONS – Postdoctoral Associate

ACCEPTING APPLICATIONS – Postdoctoral Associate

The closing date for applications is August 29, 2022.

ACCEPTING APPLICATIONS – Postdoctoral Associate

PÁLYÁZAT – MKE doktori hallgatói számára

Az MKE Nemzetközi Irodája pályázatot hirdet az MKE doktori hallgatói számára a Stipendium Hungaricum mentor programban való részvételre a 2022/2023-as tanév őszi félévére
Határidő: 2022. augusztus 25., 14:00
 

PÁLYÁZAT – MKE doktori hallgatói számára