ÁLLÁSPÁLYÁZAT – nemzetközi koordinátor munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – nemzetközi koordinátor munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – nemzetközi koordinátor munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Kancellária
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

nemzetközi koordinátor (ügyvivő szakértő)
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
Erasmus (KA131 és KA171) programban a kiutazó hallgatókkal és személyzettel kapcsolatos adminisztráció: - pályázat meghirdetése, lebonyolítása - kiutazók nominálása, szerződéskötés, teljesítések nyomonkövetése és ellenőrzése - kapcsolódó promóciós tevékenység (tájékoztatók, programok szervezése és lebonyolítása) - információs anyagok készítése és közzététele - kapcsolódó folyamatok és szabályzatok folyamatos felülvizsgálata és optimalizálása Egyéb nemzetközi ösztöndíj programok keretében a kimenő mobilitások kezelése. A programokhoz kapcsolódó online és papír alapú adminisztráció naprakész vezetése. Részvétel az MKE nemzetköziesítési tevékenységeiben, rendezvények és nemzetközi konferenciák szervezésében és lebonyolításában.

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, teljesmunkaidő (heti 40 óra) foglalkoztatás

A munkavégzés helye: Budapest,

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb: A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@mke.hu e-mailcímre kell benyújtani.

Pályázati feltételek, előnyök:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/ képesítés:

 • Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Egyéb végzettség, szakirányú egyetemi végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Középfokú komplex angol nyelvvizsga bizonyítvány aktív nyelvhasználattal, vagy azzal egyenértékű nyelvtudás igazolása
 • MS Office megbízható ismerete és használata (különösen Excel és Word)
 • 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (1) és (2) bek. szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány arra is kiterjedően, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Kutatási tapasztalat
 • Jelentős publikációs tevékenység
 • Oktatásszervezési tapasztalat

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Probléma-megoldó készség
 • Felelősség-vállalás
 • Kommunikációs készség
 • Együttműködés
 • Elkötelezettség, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • a Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (1) és (2) bek. szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány arra is kiterjedően, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A publikálás tervezett időpontja: 2023.05.20.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.04.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.09.

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.10

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (bérszámfejtő) betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.14.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (bérszámfejtő) betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő) betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.14.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő) betöltésére