Általános ismertető

A Festő Tanszéken az elméleti és gyakorlati oktatás a hagyományosan "mesterek" köré szerveződő, kis létszámú osztályokban, egyénre szabott program szerint történik. Ez a módszer egyrészt folyamatos, szeminárium jellegű együttműködést feltételez, másrészt az év végi és évközi kiállítások, bemutatkozások, pályázatok, valamint a diplomakiállítások révén nem csak az intézményen belüli értékelést, hanem a külső megmérettetést is lehetővé teszi.

Az utóbbi időkben, köszönhetően részben az új média, valamint az informatika hatásának, a képzőművészeti műfajok határai egyre inkább elmosódnak, ami a hallgatói munkák sokszínűségén is figyelemmel kísérhető. A Festő tanszék hatékony együttműködést folytat a Szobrász, a Grafika és az Intermédia tanszékekkel, közös tematikus kiállítások, pályázatok formájában. Az osztályokban a festészeti tradíciók és technikák megismerésén túl az oktatási program része a kortárs művészet jelenségeinek, valamint az újabb technikai, stilisztikai és mediális problémáknak a megvitatása.