Hogyan jött létre az Intermédia művész szak?

Az Intermédia Tanszék a Képzőművészeti Főiskolán 1989–1990-ben lezajlott „diákforradalom” következményeként jöhetett létre. Az új képzés a korábbi oktatási sémákhoz nem kívánt kapcsolódni, de a hagyományok ismeretében alakította ki a művészképzés aktuálisan vállalható kereteit. Az új művészeti szak programja az eltitkolt közelmúlt megismerése, az új és formálódó technikák művészeti használata, valamint a történetielméleti nyitottság hármasára épült. Az intermédia 1990-től működik, de 1993-ig az egyetem más szakjain tanuló hallgatók kapcsolódtak be a képzésbe, akik alapvető szerepet játszottak a program alakításában.

Mit fogok tanulni?

Az intermédia hiteles válaszokat kíván adni olyan aktuális kérdésekre, hogy mi a művészet szerepe a duális világmodell utáni globalizálódó közegben, mely a művészetet a manipulált közfigyelem alárendeltjének tekinti? Alkalmas-e a kreatív, kortárs művészet a posztinformációs társadalom kritikai vizsgálatára? A tíz szemeszterből álló, médiaművész diplomát (MA) nyújtó szak képzése során a hallgatók félévente közös, nyilvános bemutatón számolnak be eredményeikről.

Hogyan történik a képzés?

A szak eltérő felépítésének fontos eleme, hogy nincsenek úgynevezett mester-osztályok, a hallgatók adott témakörökről – mint például a videó, komputer, rajz, fotográfia – több tanártól és nézőpontból kapnak gyakorlati és elméleti ismereteket. A művészeti kutatást és oktatást vendégelőadók előadásai, workshopok egészítik ki, hazai és nemzetközi kortárs művészeti élet felé nyitott kapcsolatokkal, rendezvényekkel, publikációkkal gazdagítva a kínálatot.