Hogyan történik a képzés?

A Festő szakon az oktatás osztályvezető tanárok, „mesterek” köré szerveződő osztályokban történik, követve az egyetem alapítása óta élő hagyományt. Ez a módszer hallgatók és vezető tanáraik folyamatos műhely-szeminárium jellegű együttműködését teszi lehetővé. A festészeti tradíciók és hagyományos technikák megismerésén túl az oktatási program fontos része a kortárs művészet jelenségeinek, valamint újabb technikai, stilisztikai és mediális problémáinak megvitatása.

Mire tanít meg a Festőművész szak?

A tanszék tanárai közös kurzusokat indítottak a művészettörténész-oktatókkal, és szorosan együttműködnek az egyetem többi tanszékével is. A tanszéken végzett hallgatók elmélyült ismereteket szereznek az egyetemes festészet hagyományos és kortárs kifejezési eszközeiben, járatosak a felhasználható anyagok, technikák alkalmazási lehetőségeiben. A hagyományos festészet határai a digitális eszközök elterjedésének és fejlődésének hatására folyamatosan tágulnak, mindez a festőszakos hallgatók munkáinak sokszínűségében is megmutatkozik.

Milyen lehetőségeim vannak az oktatás ideje alatt?

A hallgatók előtt számos lehetőség nyílik a külső megmérettetésre, a rendszeres év végi kiállítások és diplomatárlatok mellett pályázati bemutatókon, valamint önszerveződő csoportos tárlatokon egyaránt. Az intézményes oktatáson kívül közös tárlatlátogatások és külföldi tanulmányutak segítik a tájékozódást a kortárs művészetben.

Mire számíthatok a végzés után?

Az 5 éves osztatlan képzés végén a tanszék festőművész diplomát ad, célkitűzése szerint olyan fiatal alkotóművészeknek, akik a megszerzett festészeti és művészeti ismeretek, a reflektív és szuverén látásmód, valamint az önkifejezés készségének birtokában professzionális és autonóm festőművészeti munka végzésére alkalmasak.