Általános ismertető

A Látványtervező Tanszék célja, hogy a színházi és mozgóképes munkafolyamatokba szervesen beilleszkedni képes, ugyanakkor szuverén művészi szemlélettel és gondolkodással alkotó tervezőket képezzen. A látványtervezés képzés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen bolognai rendszerben történik.

Látványtervezés alapképzés szak, BA

A hároméves (BA) alapképzés célja a látványtervező mesterség megalapozása, az alapvető technikai ismeretek és tervezői szemléletmód elsajátítása. A képzés a hazai színházi és mozgóképes tervezőszakma kiemelkedő képviselői által vezetett kurzusokon történik, ezáltal a hallgatóknak lehetőségük nyílik a különböző mestertanárok alkotói látásmódjának megismerésére. A hallgatók az egyes félévek során színházi és mozgóképes szakmai gyakorlatokon vesznek részt, ahol a kivitelező műhelyek munkájáról és a produkciós folyamatok valamennyi fázisáról közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek. A képzés elvégzésével a hallgatók alkalmazott látványtervezői szakképesítést szerezhetnek három választható szakirányban.

Választható specializációk:

  • díszlet- és jelmeztervezés
  • jelmez- és bábtervezés
  • díszlet- és bábtervezés

Szakképzettség
Okleveles látványtervező /BA/

Látványtervező művész mesterképzés szak, MA

SZÍHHÁZ és FILM – FILM és SZÍNHÁZ a megújult képzés mottója. Az MA képzés mozgóképes látványtervezés specializációval bővül a 2024/2025-ös tanévtől, mely gyakorlatorientált képzést a METU-val (Budapesti Metropolitan Egyetem) történt együttműködési megállapodás segíti elő. A kétéves mesterképzés (MA) szakon a művészet személyes megközelítési lehetőségeinek és módszereinek széleskörű átadása a cél. Az integrált képzésnek köszönhetően a hallgatók egyszerre sajátíthatják el a hagyományos tervezési technikákat és ma már nélkülözhetetlen digitális tervező programok ismeretét. A képzés végén a hallgatók látványtervező művész szakképzettséget szerezhetnek színházi és mozgóképes területen.

Választható specializációk:

  • színházi látványtervezés
  • mozgóképes látványtervezés

Szakképzettség
Okleveles látványtervező művész /MA/

ERASMUS

Az egyetem az ERASMUS program keretén belül a BA és MA hallgatók részére külföldi partneregyetemeken való tapasztalatszerzésre és kapcsolatépítésre nyújt lehetőséget. A frissen végzett látványtervezők a diploma megszerzése utáni évben az ERASMUS+ lehetőséggel is élhetnek.

A Tanszék elkötelezetten támogatja a színházi és mozgóképes formanyelvi kísérletezést, az előadó-művészet különböző területeinek legjelentősebb szakembereivel való szoros együttműködést, és nagy hangsúlyt helyez a megvalósítandó projektek létrehozására. A hallgatók eddig is sikeres projekteket hoztak létre a Kolibri Színház, a Budapest Bábszínház, a Jurányi Inkubátorház, a Katona József Színház és az Örkény Színház közreműködésével.